Copy
Ikusi informazio hau nabigatzailean - Ver esta información en el navegador

WORLD CAFE Komunikabideak eta Migrazioak

Gurekin izango dira:
Xabier Aierdi (Soziologoa) eta Amagoia Mujika (Kazetaria).

Honako elkarrizketa hauek landuko ditugu:

 • Komunikabideek lagundu al dezakete gizarte inklusiboago eta solidarioagoa eraikitzen?
 • Zer irudi eta zer eduki eskaintzen dituzte komunikabideek migrazioei buruz? Zer balio sozial indartzen dituzte?
 • Zer gako eta jardunbide egoki indartu ditzakegu komunikabideetan migrazioen berri emateko?

Ekitaldia pertsona hauei zuzenduta dago:

 • Komunikabide batean lanean dihardutenei.
 • Erakunde baten komunikazio instituzionala diseinatzen dutenei.
 • Komunikazioaren irakasleak direnei.
 • Hirugarren Sektorean lan egiten dutenei.
 • Gai honetan interesa dutenei.

Eguna: martxoak 23, osteguna.
Ordutegia: 10:00etatik 12:00etara.
Lekua: Foro gela, Deustuko Unibertsitateko campusa (Donostia).

Ekitaldiaren logistika antolatzeko, eman izena eta parte hartu!

Izena eman

WORLD CAFE
Medios de Comunicación y Migraciones

Nos acompañarán:
Xabier Aierdi (Sociólogo) y Amagoia Mujika (Periodista).

Abordaremos las siguientes conversaciones:

 • ¿Pueden ayudar los medios de comunicación a construir una sociedad más inclusiva y solidaria?
 • ¿Qué imágenes y qué contenidos ofrecen los medios de comunicación sobre las migraciones? ¿Qué valores sociales refuerzan?
 • ¿Qué claves y buenas prácticas podemos poner en valor para la comunicación de las migraciones en los medios de comunicación?

El evento está dirigida/o a personas que:

 • Trabajan en un medio de comunicación.
 • Diseñan la comunicación institucional de una entidad.
 • Son docentes de la comunicación.
 • Trabajan en el Tercer Sector.
 • Están interesados en este tema.

Día: 23 de marzo, jueves.
Horario: 10:00 a 12:00h.
Lugar: sala Foro, Campus de la Universidad de Deusto (San Sebastián).

Para organizar la logística del evento, ¡Apúntate y participa!

Inscríbete
CARITAS GIPUZKOAren komunikaziorik jaso nahiko ez bazenu, sakatu behean: En el caso de que no desee recibir comunicaciones de CARITAS GIPUZKOA puede darse de baja aquí:

Eguneratu nere datuak - Actualizar mi informaciónEzabatu zerrenda honetatik - Borrenme de la lista.