Copy
*This is a bilingual message, please scroll down for English*
View this email in your browser

Ffair Cyllido Rhwydwaith

Gwledig Cymru 2017

Dysgwch am y cyfleoedd sydd ar gael i’ch busnes, eich cymuned, eich fferm neu fenter arall drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 – 2020 a ffynonellau eraill.


Cynhelir y sioeau teithiol ar:

 • 2ail Mawrth 2017 Peterson Super Ely Community Hall, Bro Morgannwg 11 - 3pm
 • 8fed Mawrth 2017 Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd 11 - 3pm
 • 15fed Mawrth 2017 Glasdir, Llanrwst 4 - 6pm

Siaradwch â'r arbenigwyr,gwyliwch gyflwyniadau ar y meysydd sydd o ddiddordeb i chi a dysgwch am y cymorth sydd ar gael i ddatblygu'ch syniadau, yn ogystal mi fydd na chyflwyniad pwrpasol ar y canlynol:

 • Cyswllt Ffermio
 • Creu Coetir Glastir
 • Glastir Uwch ag Grantiau Bach Glastir
 • LEADER / RCDF

Cewch help i baratoi ar gyfer y cyfnod Datgan Diddordeb nesaf ac awgrymiadau ar sut i gyflwyno cynigion am gyllid.

Nid oes angen trefnu ymlaen llaw, bydd amseroedd cyflwyniadau y Cynllun yn cael eu cyhoeddi ar y we.

ragor o wybodaeth / more information

Wales Rural Network
Funding Fairs 2017

Learn about the opportunities available to your business, community, farm or other enterprise through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020 and other sources.


The Funding fairs will be held on:

 • 2nd  March 2017 Peterston Super Ely Community Hall, Vale of Glamorgan 11 - 3pm
 • 8th  March 2017 Royal Welsh Show Ground, Builth Wells 11 - 3pm
 • 15th  March 2017 Glasdir, Llanrwst 4 - 6pm

Speak to the experts, view presentations on your preferred areas and find out more about the assistance available to develop your ideas. Plus bespoke presentation on the following:

 • Farming Connect
 • Glastir Woodland Creation
 • Glastir Advanced and Small Grants
 • LEADER/RCDF

Get help with preparing for the next Expression of Interest application windows and tips on how to submit funding bids.

No need to book in advance, Scheme presentation times will be published on the Wales Rural Network Web Pages.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email: 3set@wcva.org.uk
Helpdesk: 0800 2888 329

Wales Council for Voluntary Action, Baltic House, Mount Stuart Square, Cardiff, CF10 5FH
Registered charity number 218093
Company limited by guarantee 425299
Registered in Wales