CopyNe vidite vseh vsebin?
Preberite novice v brskalniku.
Pozdravljeni!
 
Mesec je ponovno okoli, in spet smo zbrali nekaj novičk, aktivnosti in dogodkov, ki so se odvile ali pa se še bodo v prihodnjih tednih in mesecih. Vabljeni k branju!
 
Lep pozdrav,

Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

Novice članov Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

Smo Slovenci res (pre)hitri in (pre)drzni?

»V preteklosti smo bili pogosto priča tragičnim prizorom, ko so se mladi ob koncu tedna z avtomobilom v zgodnjih jutranjih urah vračali s kakšne zabave, ob čemer je bil velikokrat prisoten tudi alkohol, in čelno trčili. Danes je prizor drugačen. Mamica z otrokoma v avtu sredi belega dne trči v avtobus, ker ga je spregledala. Ker je gledala v svoj mobilni telefon,« je o tem, kako se spremembe v življenjskem slogu kažejo na avtomobilskih škodah, izpostavil vodja Boris Kuhelj, direktor osrednjega regijskega škodnega centra v Zavarovalnici Triglav na posvetu Anatomija slovenske vožnje. Na njem so strokovnjaki s področja psihologije in vozniških navad skupaj z avtomobilističnimi novinarji pretresali rezultate petletnega raziskovanja Zavarovalnice Triglav o vedenju voznika ter jih nadgradili s svojimi raziskovalnimi ugotovitvami. Vzrok za 90 % nesreč na cestah je namreč voznikova odločitev. Pri tem gre pogosto tudi za pomanjkanje znanja o novostih v prometni infrastrukturi, cestno-prometnih predpisih, rutinirani vožnji in zatečenih vozniških napakah. 

Si upate ponovno na izpitno vožnjo?

Obnovitev vozniškega znanja z učiteljem vožnje je eno od učinkovitih zdravil za ta simptom. Med dolgoletnimi vozniki, ki so se preizkusili v prvem delu akcije Ponovno na izpitno vožnjo, v kateri Zavarovalnica Triglav sodeluje s Šolo vožnje AMZS, bi jih le 46 % uspešno opravilo preizkus. Kar 70 % pa jih en mesec po izkušnji ocenjuje, da so na cesti bolj pozorni na svojo vožnjo. Vabljeni, da tudi vi postanete varnejši voznik. Spomladi bomo z izkušenimi učitelji vožnje vozili in izpitno vožnjo ponavljali v šestih krajih po Sloveniji - preverite, kdaj lahko izpitno vožnjo ponovite v bližini svojega kraja!

Drugo leto izvajanja Projekta Prehod mladih

Prehod iz izobraževanja v delo, še posebej v prvo zaposlitev, je pogosto težaven korak za vsakega mladega. Še toliko težji je za mlade s posebnimi potrebami. Pri njih je tveganje za dolgotrajno brezposelnost in posledično pojavljanje številnih sekundarnih težav še posebej veliko. Iskanju in razvijanju rešitev za uspešen prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela je namenjen projekt PREHOD MLADIH, v katerem poskušamo zapolniti vrzel med sicer dobro delujočima šolskim sistemom in sistemom zaposlovanja. 

Projekt izvaja nacionalno projektno partnerstvo, ki ga koordinira Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS, izvaja pa 14 izvajalcev programa zaposlitvene rehabilitacije. V štiriletni projekt  (januar 2018 – december 2021), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz ESS, bomo vključili 2100 mladih s posebnimi potrebami s področja celotne Slovenije. 

Celotno novičko lahko preberete na spletni strani Mreže za družbeno odgovornost Slovenije. 

Borzenov natečaj za najboljše magistrsko delo s področja trajnostne energije 020
 

Trajnostna energija je pomemben del reševanja sodobnih izzivov. Kot spodbudo mladim pri soustvarjanju naše skupne trajnostne prihodnosti na področju energetike, je Borzen pripravil poseben nagradni natečaj, glavna nagrada pa znaša 3.000 EUR.

Natečaj za najboljše magistrsko delo na temo trajnostne energije je že drugi po vrsti. K sodelovanju vabi vse študente, ki so oziroma bodo svoje magistrsko delo končali in uspešno zagovarjali v obdobju od 1. januarja 2019 do 30. septembra 2020. Tema magistrskega dela mora obsegati področje obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, najboljše delo pa bo nagrajeno s 3.000 EUR. Poleg nagrade se študentje potegujejo tudi za javno priznanje ter se preizkušajo v reševanju sodobnih izzivov trajnostne energetike.


Prijave potekajo vse do 7. oktobra 2020 preko spletne strani www.trajnostnaenergija.si, kjer so na voljo tudi vse ostale informacije v zvezi z natečajem.

Preberite vse o zmagovalki lanskoletnega Natečaja za najboljše magistrsko delo.

Strateško zmanjševanje embalaže v podjetju HOFER

Podjetje HOFER deluje trajnostno naravnano in družbeno odgovorno na vseh področjih, zato obilo pozornosti med drugim namenja tudi embalaži. V sklopu projekta »Embalaža na HOFER misiji: Zmanjšaj. Ponovno uporabi. Recikliraj.« so se strateško lotili reševanja problematike embalaže, kar je vidno tudi pri izdelkih lastne blagovne znamke NATUR AKTIV. Gre za linijo BIO izdelkov, ki je pridelana na okolju prijazen način in sledi strogim standardom ekološke pridelave: z uporabo izključno naravnih metod, brez pesticidov ali gensko spremenjenih organizmov. Izdelki nastajajo v sožitju z naravo, pod strogimi standardi ekološke pridelave, v skladu z določili Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekoloških proizvodih. Posebno pozornost pri HOFERju namenjajo tudi sami embalaži ter njeno količino zavestno zmanjšujejo tam, kjer je le-to mogoče. Testno zato izvajajo t.i. natural branding oz. lasersko označevanje sadja in zelenjave. Pri BIO avokadu, BIO ingverju in BIO mangu deklaracija z uporabo embalažne folije ali nalepk tako ni več potrebna. Pri ostalem sadju in zelenjavi omenjene blagovne znamke z BIO certifikatom pa tam, kjer je to le izvedljivo, uporabljajo biorazgradljivo embalažo, kot je npr. mrežica iz lesenih vlaken. 

Ne spreglejte!

Objavljen je Javni poziv za sofinanciranje pridobitve certifikata Družbeno odgovoren delodajalec 2020


Ekvilib Inštitut je objavil Javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve pristopnega certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2020.

Pridobitev certifikata je revizorski in svetovalno-analitični postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje na področju zaposlenih s poudarkom na štirih področjih certifikata: 

- Področje 1 – Izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj
- Področje 2 – usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja
- Področje 3 – medgeneracijsko sodelovanje
- Področje 4 – pomen zdravja na delovnem mestu 

Celotna razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani certifikata  www.certifikatdod.si.

Konferenca Kakšne kadre in kompetence potrebuje (in lahko pričakuje) gospodarstvo


Gospodarska zbornica vabi, da se jim pridružite na kadrovski konferenci, kjer bodo predstavili trenutne razmere in izzive na področju kadrovskega razvoja: razmere na trgu dela, izobrazbeno strukturo, vpis v šole, izobraževanje odraslih, razvoj in načrtovanje kadrov v podjetjih, napovedovanje kompetenc prihodnosti.

Dogodek bo potekal 4.3.2020 na GZS, več informacij pa najdete TUKAJ.

IRDO znanstveno-strokovna konferenca - vabilo avtorjem


4. in 5. junija  2020 bo v  Mariboru potekala že 15. IRDO mednarodna znanstveno-poslovna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa 2020. Organizatorji vabijo avtorje prispevkov k sodelovanju.

Teme konference so razvrščene v štiri tematska področja in sicer: (1) Osebna odgovornost – odgovornost do sebe kot dela družbe, (2) Družbena odgovornost organizacij, (3) Trajnostna prihodnost družbe in okolja, (4) Mladi, starejši in družbena odgovornost. Skupna nit vseh tem je iskanje ravnovesja v odnosih do okolja, družbe ter do ustvarjanja in potrošnje. Še posebej pomembno je odgovorno upravljanje razvoja družbe in posameznikov v luči Zelenega dogovora EU in Agende 2030: Spremenimo svet s 17. cilji trajnostnega razvoja, ki jih je leta 2015 sprejela Organizacija združenih narodov.

Zato k oddaji povzetkov avtorskih prispevkov organizatorji do 25. marca 2020 vabijo znanstvenike, menedžerje, strokovnjake iz različnih področij, vodje oddelkov, učitelje na univerzah in v drugih izobraževalnih organizacijah, raziskovalce, vodje iz podjetij, vladnih in nevladnih organizacij, študente, mladinske delavce, mladinske organizacije, oblikovalce javnega mnenja in druge.

Več informacij najdete TUKAJ.

Vabilo na mednarodno poletno šolo politične ekologije 2020


Mednarodna poletna šola politične ekologije 2020 je namenjena teoretikom, praktikom in aktivistom ter vsem, ki jih okoljska in ekološka vprašanja kakorkoli zanimajo. Z nami bodo vodilni mednarodni in slovenskimi raziskovalci ter praktiki s področja trajnostnega prehoda v nizkoogljično družbo.

Letošnja poletna šola ponuja prostor za razpravo in razmišljanje o iskanju alternativnih rešitev za organizacijo našega družbenega, gospodarskega in institucionalnega ustroja, h kateremu nas ženejo večplastne krize okolja in družbe. Tranzicije v nizkoogljično družbo morajo biti pravične, poštene, vključujoče, participativne, deliberativne, solidarnostne in transdisciplinarne. Voditi nas morajo v pluralistične družbe, ki bodo živele dostojno in solidarno znotraj planetarnih omejitev.

Na poletni šoli bodo naslovili predvsem najbolj izpostavljena področja: država in demokracija, energija in promet, potrošnja in proizvodnja ter raba zemlje.

Več informacij najdete tukaj.

Zanimivosti s področja družbene odgovornosti

Raziskava dobrih praks upravljanja raznolikosti in spodbujanja enakosti v malih in srednjih podjetjih v Sloveniji

Poročilo Raziskave dobrih praks upravljanja raznolikosti in spodbujanja enakosti v malih in srednjih podjetjih v Sloveniji sta za Zagovornika načela enakosti pripravili mag. Jana Ponikvar in Barbara Zupančič iz Šentprime, organizacije, ki v Sloveniji vodi Listino raznolikosti.

Poročilo predstavlja temelj za skupne aktivnosti na področju spodbujanja enakosti, raznolikosti in vključenosti v slovenskem delovnem okolju.

V poročilu so pregledali smo podporno okolje na področju upravljanja raznolikosti ter spodbujanja enakosti ter konkretne ukrepe, ki izhajajo iz teh praks in se v Sloveniji že izvajajo. Na enem mestu so zbrali dobre prakse in zajeli osebne okoliščine, ki so lahko razlog za diskriminacijo.

Raziskava je dostopna TUKAJ.

Dober socialni marketing: intervju s Tino Cipot


Kaj je dober socialni marketing? Katere so najpogostejše napake, ki jih nevladne organizacije naredijo v svojih kampanjah? Kako uspešno pristopiti do podjetja z željo po sponzorstvu?

Odgovore na ta vprašanja in še marsikakšen koristen in praktičen nasvet najdete v kratkem intervjuju s Tino Cipot, vodjo službe za korporativno komuniciranje v Lidlu Slovenija.

Nov priročnik za organizacijo trajnostnih dogodkov


Občina Aarhus na Danskem je v sodelovanju z univerzo v Aarhusu izdala priročnik z naslovom “The Green Conference and Event Handbook”, ki opisuje splošna področja, s katerimi se organizatorji dogodkov srečujejo. To so tudi področja, o katerih morajo organizatorji razmišljati v luči trajnosti.

Priročnik je dostopen TUKAJ
Facebook
Twitter
Website
Vse pravice pridržane © 2020 Mreža za družbeno odgovornost Slovenije.


Želite spremeniti način sprejemanja naših sporočil?
Posodobite nastavitve ali se odjavite.

Email Marketing Powered by Mailchimp