Copy

 
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF NES AMMIM NEDERLAND
Februari 2019

VAN HET BESTUUR
Lange tijd is er geen nieuwsbrief verschenen van Nes Ammim. De reden is niet dat er niets te melden zou zijn, integendeel, er gebeurt heel veel.
De oorzaak is dat we als bestuur op dit moment menskracht missen. Het bestuurslid dat o.a. verantwoordelijk was voor de nieuwsbrief heeft zich helaas vanwege zijn werk terug moeten trekken. De rest van het bestuur probeert zoveel mogelijk het werk over te nemen, maar we kunnen niet alles. Het bestuur zoekt nl. ook nog steeds een secretaris voor het bestuur.
Nu toch maar weer een nieuwsbrief. We maken daarbij gebruik van de mogelijkheid om een oproep te doen het bestuur te komen versterken. We hebben diverse functies waarin we steun kunnen gebruiken. U kunt dat doen door uzelf aan te bieden met de mogelijkheden die u heeft. Stuurt u een mailtje naar Gerard Geitenbeek, g.geitenbeek@gmail.com
Voorzitter Bestuur Nes Ammim Nederland

STEMMEN OP HET BOEK VAN MACHTELD DE GOEDEREN
Eind van de zomer verscheen het lang verwachtte boek van Machteld de Goederen over Nes Ammim.
Om het boek te promoten is het ook aangemeld voor BoekGoud.
BoekGoud geldt als een erkenning voor de prestaties van de deelnemende auteurs en heeft als doel schrijvers te stimuleren om hun creativiteit ten volle te benutten, te ontwikkelen en te etaleren en daarbij het plezier te ervaren dat met schrijven samengaat.
De publieksprijs is de prijs van de lezers. Zij bepalen wat de beste boeken van 2018 zijn.
De publieksverkiezing is opgesplitst in twee ronden. De boeken strijden allereerst onderling om de winnaar te worden in hun genre. Het boek met de meeste stemmen in zijn of haar genre wint de eerste ronde. De genreronde loopt van 22 januari t/m 20 februari 2019. In de tweede ronde strijden alle genrewinnaars tegen elkaar voor de overalltitel. De overallwinnaar is het boek dat in de eerste en tweede ronde gezamenlijk de meeste stemmen heeft verzameld. Alle informatie lees je op de website BoekGoud.
Je kunt op Nes Ammim Village - A fifty-year history (1963 - 2013) stemmen via deze link:
https://www.boekgoud.nl/stemmen/8875
Je helpt ons ermee om het boek te promoten.
En verder……

In het Nederlandse bestuur wordt hard gewerkt aan een aantal zaken. Zo worden alle activiteiten nagelopen en waar nodig aangepast aan de nieuwe privacy regeling. Ook wordt er hard gewerkt aan een vernieuwing van de website in het bredere perspectief van een betere communicatie waar Nes Ammim voor staat. Het doel is drieledig: meer bekendheid in het land waar Nes Ammim voor staat, het werven van vrijwilligers en fondswerving.
U kunt daar uiteraard aan mee werken.
Er zijn een aantal mensen die graag een verhaal komen houden over Nes Ammim in een kerkdienst of op een gemeente avond. Het zou fijn zijn als daar (oud) vrijwilligers bij willen zijn. Maakt u in uw kerk de kerkenraad er eens op attent dat zo’n avond mogelijk is. We hebben toch een uniek verhaal over bruggen bouwen in Israël?
De gemiddelde leeftijd van de pensionado’s die in Nes Ammim één of meerdere periodes meewerken stijgt ieder jaar en een aantal van hen hebben aangegeven dat het wat te zwaar gaat worden. Als u in uw omgeving gepensioneerden kent die mee zouden willen gaan doen, laat het ons weten.
Voor de jongere vrijwilligers zijn er ook volop kansen. Steeds meer jongeren kiezen ervoor om tussen middelbare school en verdere studie een tussenjaar te nemen. Nes Ammim is daartoe een prima plaats om zo’n jaar door te brengen. Kent u jongeren die zoiets willen, maak ze attent op Nes Ammim.
Vroeger was er een reclame voor een bepaald drankmerk, dat moest je één keer gedronken hebben in je leven. Voor veel mensen geldt dat ze ook een keer naar Israël willen. Diverse reisbureaus hebben reizen naar Israël, maar vaak wordt er in een plaatselijke kerk ook een reis georganiseerd voor de eigen gemeente. Voor veel reisbureaus past Nes Ammim niet in hun programma omdat het wat afgelegen ligt, dat is jammer. Maar als er vanuit uw kerk een reis wordt georganiseerd naar Israël kan Nes Ammim in het programma worden opgenomen. Dat kan een bezoek met rondleiding zijn, maar beter nog een overnachting in het hotel van Nes Ammim. Dat biedt de mogelijkheid om meer van het verhaal van Nes Ammim te horen en te zien. U kunt attent zijn op reisplannen in uw gemeente en dit aankaarten. En wij kunnen dan een gemeenteavond verzorgen als promotie van de reis.
Het bestand van onze donateurs vergrijst ook meer en meer. Nieuwe donateurs zijn van harte welkom. Ook daar kunt u meehelpen door te spreken over Nes Ammim en te vragen dit werk te ondersteunen.
Voor alles mag u mijn naam en mailadres gebruiken:
Gerard Geitenbeek, g.geitenbeek@gmail.com
AGENDA
Vrienden van Tent of Nations,
Op zaterdagmiddag 9 februari is er een Vriendenmiddag Tent of Nations in Driebergen. Daoud Nassar is een Palestijns christen uit Bethlehem. Samen met zijn familie runt hij een boerenbedrijf met daarop het project Tent of Nations
Daoud Nassar hoopt aanwezig te zijn: hij zal ons bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen, maar ook over volhouden en geweldloos verzet. Het wordt een inspirerende en dynamische middag met veel workshops, ontmoeting, muziek en Palestijnse hapjes. Je bent van harte welkom. En: nodig vooral ook anderen uit!
De middag is van 13.30 - 17.15 uur in de Grote Kerk, Hoofdstraat 115 (ingang: De Lei 86), 3971 KA Driebergen
Vanaf station Driebergen-Zeist brengt bus 50 je hier in vier minuten. Gratis parkeren als je met de auto komt.
De kosten zijn € 10 per persoon, te betalen bij aankomst (gratis toegang voor deelnemers tot en met 25 jaar)
Opgave voor 5 februari via tentofnationsnl@gmail.com 
Landelijke Ontmoetingsdag voor Kerk en Israël op 18 maart 2019
 
 
'DAAR LEREN ZE WAT…'
Wat leren onze predikanten in spé aan de PThU op het gebied van Jodendom en Kerk en Israël en wat zouden ze moeten leren?
Georganiseerd door Kerk en Israël van de Protestantse Kerk i.s.m. de Stichting Judaïstiek en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU)
Meer Info: https://www.protestantsekerk.nl/evenementen/landelijke-ontmoetingsdag-kerk-israel

Praktische informatie
Adres
De dag wordt gehouden in het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE te Utrecht.
Kosten
Aan deze dag zijn geen kosten verbonden.
Aanmelden en informatie: vóór 11 maart 2019 bij Marjo Runia, : m.runia@pkn.nl .

Floor Barnhoorn namens Ondersteuning Gemeenten, Kerk en Israël
Dineke Houtman namens de Stichting Judaïstiek en de PThU
Reinier Gosker namens de Protestantse Raad voor Kerk en Israël

Wij stellen uw komst zeer op prijs.
NIEUWSBRIEF
Onze gratis nieuwsbrief verschijnt meerdere malen per jaar.

MAGAZINE
Wilt u meer lezen? Bij een jaardonatie vanaf € 25,- (NL51INGB0000055556) ontvangt u viermaal per jaar ons magazine.

Redactie nieuwsbrief: 
nieuwsbrief@nesammim.nl 
Share
Forward to Friend
Facebook
Facebook
Website
Website
E-mail
E-mail
Copyright © 2019 Nes Ammim Nederland, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp