Copy

 
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF NES AMMIM NEDERLAND
 september 2019

In deze nieuwsbrief vindt u weer nieuws over de actuele situatie in Nes Ammim. De afgelopen 2 maanden is er weer veel gebeurd. Jonge en ouderen vrijwilligers gingen en een nieuwe lichting van jonge vrijwilligers is begin augustus weer gekomen. Daarnaast is het goed om te zien dat in de zomermaanden  senioren voor een aantal weken het team komen versterken. Dit…. zowel in het hotel met housekeeping en dininghall als in de village en technische dienst. Een mooie combinatie van jongeren en senioren, die van elkaar kunnen leren. Verder treft u  informatie van het Nederlandse bestuur, nieuws uit het dorp, het dialoogwerk en de enquête over de inhoud van het Magazine en de Nieuwsbrief.
In Israël beginnen komende weken de Hoogtijdagen met Rosh HaShanna ( begin van het nieuwe Joodse jaar, 5780), Yom Kipoer (grote verzoendag), Sukot (loofhuttenfeest) en Simcha Thora ( de vreugde van de wet). Dat betekent (school)vakantietijd in Israël, dus gezellige drukte in Nes Ammim.

Heeft u vragen of opmerkingen laat het ons weten nieuwsbrief@nesammim.nl.
De volgende Nieuwsbrief komt medio november 2019 uit.

Vriendelijke groet,
Kees Pieneman.

Van het bestuur
Wim Sonneveld heeft ooit een prachtig lied gezongen met als titel “het dorp”. In dit lied mijmert hij over de veranderingen in het dorp waar hij is opgegroeid. Zo’n lied zou ook over Nes Ammim geschreven kunnen worden. In de zesenvijftig jaar dat het dorp nu bestaat is er veel veranderd, van een eenzame bus op een kale heuveltop naar een zich steeds verder uitbreidend groen dorp. In de Nieuwsbrief van juli j.l. en in het Magazine van september 2019 heeft Piet  van Keulen, als voorzitter van de BOD, daar een nadere toelichting opgegeven.
Naast veranderingen in het aanzien van het dorp zijn er ook voortdurend personele wijzigingen. Begin september is Matthew Fox begonnen als General Manager van het dorp. In het december-magazine komt een nadere kennismaking met hem en zijn gezin. Daarnaast zijn er uiteraard steeds weer nieuwe vrijwilligers die Nes Ammim bevolken. Sommige van hen komen voor kortere tijd anderen blijven langer. We zijn erg blij dat er steeds weer nieuwe mensen gevonden worden om het werk in Nes Ammim te doen. Vrijwilligers zijn de smeerolie waardoor de machine kan blijven draaien!
Ook de organisatie is voortdurend in verandering. Binnen de General Assembly is de structuur grondig bekeken en wordt gewerkt aan verbeteringen waardoor helderder zal worden wie voor wat verantwoordelijk is. In de novembervergadering hopen we een en ander te kunnen afronden. Belangrijk is dat we goed blijven communiceren met elkaar, en dat we de verantwoordelijkheid laten waar deze thuishoort.
Verheugend is dat er veel oud-Nes Ammimers meewerken in de organisatie. Er is daarnaast een heel netwerk waar we een beroep op kunnen doen in voorkomende gevallen. Dat is belangrijk voor onze PR in Nederland. U allen kunt daarin meehelpen door Nes Ammim te promoten. En we zijn altijd bereid om op een gemeenteavond of op een bijeenkomst van “Vorming en toerusting” een inleiding over Nes Ammim te komen houden.
In een vorige nieuwsbrief meldde ik dat we menskracht zochten voor het Nederlandse bestuur. Daarop kwam meteen een positieve reactie, heel fijn dat we in Anja Utermark er een nieuw bestuurslid bij hebben. Maar we zoeken nog meer hulp. Voor het magazine zijn we op zoek naar een eindredacteur. Vier keer per jaar verschijnt ons magazine, er is een redactie die de kopij verzamelt en bewerkingen voorstelt. De taak van de eindredacteur is om de definitieve tekst van de artikelen te maken. Belangrijk daarvoor is een goede beheersing van de Nederlandse taal. Mocht u interesse hebben of iemand weten, meld het me dan!
En als laatste nog een fijn bericht, de auto waarmee o.a. de vrijwilligers in Nes Ammim de studietrips maken was hoognodig aan vervanging toe. Vanuit Nes Ammim Nederland konden we daar een bijdrage aan geven. Tevens kwam er goed nieuws van Kerk in Actie over een extra bijdrage voor het dialoogwerk.
 
Gerard Geitenbeek
g.geitenbeek@gmail.com
 

Uit het dorp

 

General Manager

In September is de nieuwe General Manager, Matthew Fox aangekomen. Matthew heeft zijn vrouw en 7 kinderen meegebracht. Het gezin komt uit Canada. Inmiddels is het gezin al aardig geïntegreerd. Matthew zal uiteraard tijd nodig hebben om de ins & outs van Nes Ammim te leren kennen. Hij is met veel energie van start gegaan en iedereen die nauw betrokken is in de samenwerking is erg positief.

 

.

Nieuwe auto

Naast de vele studietrips gaan de vrijwilligers er graag op uit en de auto’s komen dan goed van pas. Een van de auto’s, de Mitsu, was echter al enige maanden aan vervanging toe. Dit kwam het Nederlandse bestuur ten gehore en dankzij een ontzettend mooie gift hebben we deze auto kunnen vervangen. We hebben een mooie witte Toyota (7-zitter) kunnen kopen. Wij gaan nu weer vele jaren rijplezier tegemoet. Hartelijk dank aan eenieder die aan deze gift heeft bijgedragen!

 

Nieuwe vrijwilligers

In Augustus zijn er weer een groot aantal nieuwe vrijwilligers gestart. Een hectische periode voor iedereen. Een volgeboekt hotel, afscheid nemen van goede vrienden en nieuwe mensen verwelkomen. Business as usual in Nes Ammim.

.

Studytrip
Een dagje appels plukken in de Golan Heights. Een studietrip waar enorm naar uit werd gekeken. Met 22 vrijwilligers zijn we afgereisd naar Majdal Shams. In 2 uur tijd plukten we 6 kisten vol met overheerlijke groen/gele appels. Voor we naar onze lunchbestemming vertrokken hebben we het Nimrod Fortress bezocht. Een prachtig fort wat gebouwd is rond 1229. Inmiddels stond de lunch op ons te wachten. De koks hadden “Maqluba” bereid. Na deze geweldige dag kunnen we niet anders dan concluderen dat u absoluut een bezoek moet brengen aan get Nimrod fortress en de prachtige Golan Heights!

Rondleiding door het dorp.
Regelmatig worden er door de vrijwilligers rondleidingen gegeven aan deelnemers van reisgroepen, die Nes Ammim bezoeken. Veelal verblijven zij in het hotel, maar het gebeurt ook dat zij Nes Ammim  alleen bezoeken voor een rondleiding. Zo kregen we begin september deelnemers aan een rondreis door Israël, georganiseerd door “Style” onder leiding van de heer Andries Knevel, op bezoek. Tijdens de rondleiding wordt ingegaan op het ontstaan van Nes Ammim en  de doelstellingen en bekijken we de diverse gebouwen. De belangstelling van de groep was erg leuk om mee te maken. Met na afloop koffie of thee met koek in de chader ochel. Op verzoek van de deelnemers sloten we de bijeenkomst af met het zingen van het bekende lied “Hineh ma tov uma naim”, zelfs in canon is het gelukt.
 
Kennismaken met Nes Ammim
Mijn eerste ontmoeting met Nes Ammim.
Sinds een aantal maanden ben ik bestuurslid van Nes Ammim NL. Ik ga mij bezig houden met werving van vrijwilligers. Maar eerst NA bezoeken en zien hoe het reilen en zeilen in de village is.
 Bij aankomst valt het direct op; Wat groen, wat een mooie tuinen, en wat rustig.
Tijdens het gezamenlijke diner kennis gemaakt met de volunteers, jonge mensen, Maar ook oudere volunteers. Wat een mooie groep mensen die weken, zelfs maanden met elkaar optrekken, samen werken en leven.
Want werken dat doet iedereen! Het hotel zit tot op de laatste kamer helemaal vol.
Dus kamers schoonmaken, bedden afhalen, eetzaal werkzaamheden, dishwash, receptie, maar ook onderhoud. Een lekke kraan? Geen probleem daar weten de heren van de technische dienst wel een oplossing voor. Ook in de village zelf is het druk. Wasgoed, boodschappen, onderhoud-schoonmaak gezamenlijke ruimtes. Iedereen werkt keihard. Wat een ervaring. Ik ben helemaal om! Zover, dat ik in de zomer van 2020 een paar maanden zelf in NA wil werken. Dit is een ervaring ( of experience voor de hipsters onder ons) die ik niet wil missen.
Heb je zin om mee te gaan in de zomer? Een paar maanden eens iets heel anders?
Meld je dan aan en ga mee!
 
Groet, Anja
 

Dialoogwerk.

In de maand augustus zijn er in het kader van het dialoogwerk in Nes Ammim diverse workshops en bijeenkomsten georganiseerd. Zoals onder andere: een 5-daagse cursus Engels voor Arabische en Joodse jongeren, met als doel de jongeren met elkaar in contact te brengen en de Engelse taal te leren en plezier met elkaar te hebben.

En “Musalaha”. Het belangrijkste doel van Musalaha is bruggen te bouwen tussen moslims, christenen en joden. Zij organiseren kampweekenden en bijeenkomsten om meer begrip te creëren tussen Israëliërs en Palestijnen met verschillende ethische en religieuze achtergronden.

 

Enquête

Leest u ook het Nes Ammim Magazine? Dan zijn we erg benieuwd naar uw mening! Daarom hebben we een enquete gemaakt, zodat we kunnen peilen of u de artikelen die erin staan, leest en interessant vindt. Misschien mist u nog bepaalde informatie. We horen het graag. Daarvoor is deze enquête bedoeld. U kunt de enquête digitaal invullen met deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/LP5RHWW

Agenda.

 “Al waren onze monden vol van zang.” Is een tentoonstelling van elf meditatieve afbeeldingen uit het magazine Kerk & Israël Onderweg.

De middenpagina van het blad bestaat uit een fotocompositie waarin een gedicht is geplaatst. De composities van taal en beeldmateriaal zijn zo verrassend, dat het de moeite loonde om er meer mensen van te laten genieten dan alleen de lezers van het blad.

“Al waren onze monden vol van zang” is een reizende tentoonstelling voor plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk Nederland in de provincie Overijssel. De organisatie van de tentoonstelling is de Provinciale Kerk & Israël commissie van de Protestantse Kerk in Nederland in Overijssel. De tentoonstelling kan worden bezichtigd, maar ook worden gehuurd voor 3 weken. Informatie en contactadres: K&I Onderweg Overijssel, dhr. A. de Hoop (adehoop11@hetnet.nl) of Ds. R. Gosker (reiniergosker@gmail.com.).

NIEUWSBRIEF
Onze gratis nieuwsbrief verschijnt meerdere malen per jaar.

MAGAZINE
Wilt u meer lezen? Bij een jaardonatie vanaf € 25,- (NL51INGB0000055556) ontvangt u viermaal per jaar ons magazine.

Redactie nieuwsbrief: 
nieuwsbrief@nesammim.nl 
Share Share
Forward to Friend Forward to Friend
Facebook
Facebook
Website
Website
E-mail
E-mail
Copyright © 2019 Nes Ammim Nederland, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp