Copy

 
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF NES AMMIM NEDERLAND
 Mei 2019

VAN HET BESTUUR
In de afgelopen maanden is de bestuurlijke organisatie van Nes Ammim doorgelicht. Het rapport is in alle bestuurslagen besproken en er wordt nu hard gewerkt aan de verbeteringen. Door het rapport zijn de diverse verantwoordelijkheden helderder geworden: wie is waarvoor verantwoordelijk. Dat liep nog al eens door elkaar heen en leidde tot onduidelijkheden.

Voor ons als Nederlands bestuur betekent dit dat we naast onze vertegenwoordigingen in de diverse bestuurslagen vooral verantwoordelijk zijn voor de communicatie van Nes Ammim in Nederland. En daar hebben we uiteraard hulp bij nodig. We zijn daarom ook druk bezig met het versterken van ons bestuur. De oproep in de vorige nieuwsbrief leverde meteen spontane reacties op en dat heeft er toe geleid dat Anja Utermark toegetreden is tot ons bestuur. Zij neemt binnen het bestuur de HR-functie over van Roelof Huisman, die onlangs afscheid genomen heeft van ons bestuur. We zijn uiteraard dankbaar voor alles wat Roelof heeft gedaan en blij dat Anja hier verder gaat.

Maar we zijn er nog niet, we zoeken nog iemand die het secretariaat wil gaan doen. Dus mocht u interesse hebben, laat het even weten.

Daarnaast wordt er wel eens gezegd dat de oud-Nes Amminiks ambassadeurs zijn van Nes Ammim. Daarom een dringende vraag om in uw omgeving Nes Ammim te promoten. Vertel erover, schrijf erover in de kerkbladen, probeer mensen over te halen om het magazine te gaan lezen. We hebben een aantal mensen die een lezing over Nes Ammim willen houden. In deze tijd worden de programma’s van Vorming en Toerusting in de diverse kerken opgesteld, probeer Nes Ammim daar in opgenomen te krijgen!

Nieuw telefoonnummer kantoor Nes Ammim
Het telefoonnummer 055 5349339  van het kantoor Nes Ammim komt per 1 september 2019 te vervallen. Het nieuwe nummer is: 06 28072390 en is nu al bereikbaar.

Gerard Geitenbeek, Voorzitter Bestuur Nes Ammim Nederland
g.geitenbeek@gmail.com 

Van de BOD
Met het wederom opstarten van de Nieuwsbrief, waar ik heel blij mee ben, geeft dat mij de mogelijkheid om weer iets te schrijven over hoe ons mooie dorp reilt en zeilt. Er gebeurt altijd veel in Nes Ammim, mensen zijn druk met van alles en nog wat. Pessach is weer voorbij, het betekende hard werken. In de maanden daarna is het altijd iets rustiger. Dit jaar is daar niet veel van te merken, hotel manager Rima Volinsky weet met haar team het hotel goed te vullen. Daarom zijn we op zoek naar extra mensen, vooral in de zomermaanden.
 
Eind maart hebben Sicco en Henny Ritsema afscheid genomen van het dorp. Het was een mooi en emotioneel afscheid en we zijn hen zeer dankbaar voor wat ze betekend hebben voor het dorp.
Voor Henny als village manager hebben we een opvolger in de persoon van Gerlinde Dragt. Ter vervanging van Sicco als general manager zijn we al sinds vorig jaar op zoek. Het is een lang en intensief proces en het is helaas niet gelukt om een opvolger te hebben op het moment van vertrek van Sicco. Nes Ammim is echter niet zonder leiding. Om de interim periode op te vangen is een groep gevormd van 5 mensen die als management team optreden en zorgen dat de operationele activiteiten van het dorp doorlopen. Ook ben ik wat intensiever betrokken bij de leiding van het dorp. Gelukkig zijn we in een afrondende fase met een kandidaat voor general manager en we hopen dat binnenkort bekend te kunnen maken.
 
Wat betreft de avocado’s zijn we benieuwd wat de opbrengst dit jaar zal zijn. Volgens Beth Haemek zijn de opbrengsten goed geweest en de prijzen redelijk, we wachten af. Het seizoen loopt van juli tot juni. We hebben inmiddels 35 hectare (350 dunam) avocado’s. Hiervan is 20 hectare in 2010 geplant (en volop in productie) en sinds vorig jaar is daar 15 hectare bij gekomen. Nes Ammim verhuurt de grond van de boomgaard aan Beth Haemek en we delen mee in de winst, als een extra huur vergoeding. Momenteel zijn we bezig een contract op te stellen om in het eerstvolgende sabbatsjaar (shnat shmita, 2021-2022) avocado’s te produceren voor de religieus orthodoxe joden. Nes Ammim heeft ‘christelijke’ grond waardoor ook in het sabbatsjaar gewoon geproduceerd mag worden.
 
Als laatste wil ik nog noemen dat er het plan is de aloude hoofdleiding voor het drinkwater te vervangen. Velen die bij de technische dienst hebben gewerkt zullen zich reparaties herinneren aan deze oude hoofdleiding die volgens mij sinds de eerste aanleg nooit vervangen is. We hoeven het gelukkig niet helemaal zelf te betalen, de Moatza betaalt er aan mee. Het helpt dan dat Nes Ammim met de uitbreiding (de 90 nieuwe huizen) een grotere omvang heeft.
 
Vriendelijke groet, Piet van Keulen
.
Vanuit het Dorp.

Vakantie nog niet geboekt?

Kom dan naar Nes Ammim! Van Juni t/m September kunnen we wel wat extra handen gebruiken in het hotel. Zoals altijd is het hotel ook deze zomer weer volgeboekt! Uiteraard blijft er naast het werk nog voldoende tijd over om aan het studieprogramma deel te nemen of lekker te ontspannen bij het zwembad! Meer informatie nodig? Neem contact met Ellen van der Meij via hrm@nesammim.com
 
Reistips!
Een weekendje wandelen en kamperen in de Golan Heights, is een must do! Niet ver van de Syrische grens vind je veel verlaten militaire bunkers die gebruikt werden tijdens de zesdaagse Yom Kippur oorlog. De bunkers zijn nog intact. Je kunt door de tunnels wandelen en zien waar de soldaten woonden en sliepen. Een garantie voor een indrukwekkende ervaring!
 
Village nieuws
Na de verfbeurt van de Moadon in Februari is er niet stilgezeten. Inmiddels zijn er nieuwe banken geplaatst en is er een knusse huiskamer gecreëerd. De foto’s tonen de favoriete reisplekken van de vrijwilligers!
 
Yom Ha’atsma’ut is samen met de inwoners gevierd. Na een aantal dansvoorstellingen van de kinderen uit het dorp, verplaatste het geheel zich naar de hoofdweg. De vrijwilligers verkochten wafels, die gretig werden afgenomen! Voor de kinderen waren er springkussens en een straatdisco. Een geslaagd evenement voor het hele dorp!
 
In deze maanden moeten de vrijwilligers helaas van een aantal mensen afscheid nemen. De taart tijdens de shalom coffee’s smaakt natuurlijk prima, maar Lehitra’Ot zeggen veranderd alles. In de maand Mei zeggen we dit tegen Siemen van der Wal, Ole Broering, Lea Kausch en Frank Kamphof. Allen hebben 9 maanden tot een jaar in Nes Ammim doorgebracht.
 
AGENDA
Kaballa: de Kunst van de Joodse Mystiek.
29 maart t/m 25 augustus 2019, Joods Cultureel Kwartier Amsterdam.

Velen associëren Kaballa met een soort hippe zweverigheid. Deze mystieke traditie is echter al eeuwenlang een rijke bron van inspiratie voor vroege joodse mystiek, als ook moderne kunstenaars, architecten, regisseurs en auteurs. Tijdens de tentoonstelling Kaballa: De kunst van de Joodse Mystiek is het audiovisuele werk van stemkunstenares Victoria Hanna te zien en te horen.
NIEUWSBRIEF
Onze gratis nieuwsbrief verschijnt meerdere malen per jaar.

MAGAZINE
Wilt u meer lezen? Bij een jaardonatie vanaf € 25,- (NL51INGB0000055556) ontvangt u viermaal per jaar ons magazine.

Redactie nieuwsbrief: 
nieuwsbrief@nesammim.nl 
Share
Forward to Friend
Facebook
Facebook
Website
Website
E-mail
E-mail
Copyright © 2019 Nes Ammim Nederland, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp