Copy

 
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF NES AMMIM NEDERLAND
 juli 2019

Tot de vorige Nieuwsbrief van mei j.l. is het even stil geweest rondom het uitbrengen van de Nieuwsbrief Nes Ammim.  Ondergetekende heeft dit namens het bestuur opgepakt. Met de Nieuwsbrief willen we u kort informeren over wat er in en rondom Nes Ammim speelt. Actuele Informatie, voor zover mogelijk, vanuit Nes Ammim Nederland, vanuit Nes Ammim Israël over het reilen en zeilen van de vrijwilligers en het dialoogwerk en vanuit de Board of Directors (BOD). Wilt u meer en uitgebreide inhoudelijke informatie over Nes Ammim, dan is een abonnement op ons Magazine een must. Een mailbericht naar post@nesammim.nl en na overmaking van een donatie vanaf 25 euro wordt het Magazine u toegestuurd. Het Magazine komt vier keer per jaar uit. Trouwens heeft u interesse in het meewerken aan de samenstelling van het Magazine. We zijn nog op zoek naar een eindredacteur.
In het Magazine (nr. 2) van juni 2019 is een artikel opgenomen over het afscheid van Sicco en Henny Ritsema, als community-manager, resp. village- manager. Beide hebben een belangrijke en kleurrijke bijdrage geleverd aan Nes Ammim Israël in de afgelopen 2 jaar. Als dank voor hun inzet hebben zij een beeldje gekregen, die door Piet van Keulen, als voorzitter van de BOD aan hen bij terugkomst in Nederland is overhandigd.
Verheugend is te melden, dat er inmiddels een opvolger voor Sicco is gevonden in de heer Matthew Fox. In het onderstaande item van de BOD vindt u daar meer informatie over. Gerlinde Dragt heeft maart j.l. de functie van Henny overgenomen.
In het voorjaar zijn we gestart met een wervingsactie voor de aanmelding van jonge vrijwilligers, die een jaar of meerdere maanden in Nes Ammim aan de slag willen. Veelal als tussenjaar in hun studietijd. Hiervoor zijn posters en flyers naar scholen gestuurd of zijn scholen benaderd met de vraag of een poster  kan worden opgehangen. Aanmeldingen komen binnen. Onderstaand nieuws uit het dorp geeft aan dat we nog wel een aantal vrijwilligers voor de periode 2019/2020 kunnen gebruiken. Interesse……???. Meld je aan via de website.
De vorige keer hebben we u al gemeld dat het telefoonnummer van ons kantoor in Apeldoorn is gewijzigd. Het nieuwe nummer is: 06  28072390.
In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over een reünie van oud-vrijwilligers, nieuws uit het dorp, kort verslag van de vergadering van de BOD (Board of directors). Heeft u vragen of opmerkingen laat het ons weten nieuwsbrief@nesammim.nl.
De volgende Nieuwsbrief komt medio eind september 2019 uit.
Vriendelijke groet,
Kees Pieneman.
 

Reünie oud- vrijwilligers.
Begin juni j.l. zijn een aantal oud-vrijwilligers, junioren en senioren uit de periode 2010 tot heden weer bij elkaar gekomen om elkaar te ontmoeten, bij te praten en herinneringen over het werken in Nes Ammim op te  halen. Wat bijzonder hierin is, is de blijvende onderlinge verbondenheid en de verbondenheid met het wel en wee van Nes Ammim in Israël. Ditmaal was de reünie bij Bram en Liesbeth in Batenburg. Met elkaar was het weer een gezellige en mooie bijeenkomst. Een afspraak voor volgend jaar juni is al gemaakt. 
 
Van de BOD
Tijdens het laatste weekend van Juni was er een vergadering van de Board of Directors. De Bod vergadert drie keer per jaar, in de maanden maart, juni en november. De maart en november vergadering zijn altijd in Nes Ammim, de juni vergadering meestal in Nederland of Duitsland.
Dit keer was het in Nederland en aangezien ik in Barneveld woon, was het ook in Barneveld. Voor wat betreft de temperaturen hadden we het echter net zo goed in Israël kunnen doen.
 
Het belangrijkste onderwerp van de agenda was het strategisch advies dat is uitgebracht over eventuele verdere uitbreiding van het dorp. Zoals u weet zijn er de afgelopen jaren 90 nieuwe huizen gebouwd in een cirkel rondom het dorp. Hierdoor is het aanzien en het karakter van het dorp fors  veranderd. Het management en de vrijwilligers van Nes Ammim proberen goed samen te werken met de nieuwe bewoners. Dat gaat met vallen en opstaan en dat is logisch.
 
Voor de Moatza (de regionale overheid) is het belangrijk dat er een voldoende grote groep mensen in Nes Ammim woont. De Moatza wil graag alle faciliteiten bieden zoals zij die aan andere kibbutzim, moshavim en ook enkele Arabische dorpen bieden. De omvang van het dorp is echter te klein om bijvoorbeeld op langere termijn onderwijs te garanderen voor de jongste groepen. Nu beschikt het dorp over twee kleuterscholen (‘ganim’) voor verschillende leeftijden.
 
Daarom wil de Moatza dat Nes Ammim uitbreidt. Ook de huidige bewoners willen dat. Een reden voor hen is bijvoorbeeld dat hun kinderen later de mogelijkheid krijgen zich in Nes Ammim  te vestigen. Om zicht hierop te krijgen heeft de Moatza strategisch advies geïnitieerd om te beoordelen  hoe Nes Ammim zich verder zou moeten ontwikkelen.
 
Het is voor ons als Nes Ammim organisatie geen uitgemaakte zaak hier in mee te gaan. Enerzijds voelen we de verantwoordelijkheid voor een gezonde demografische ontwikkeling van het dorp, anderzijds zal Nes Ammim daar grond voor beschikbaar moeten stellen én willen wij onze visie gerealiseerd zien, zijnde dat Nes Ammim een plaats moet zijn waar Joden en Arabieren samen een gemeenschap vormen. U ziet het spanningsveld en de komende periode zullen we nadenken, rekening houdende met de ervaringen uit afgelopen jaren (lessons learned) hoe we als Nes Ammim hierop zullen reageren.
 
Iets anders; in de vorige nieuwsbrief meldde ik dat we in de afrondende fase waren om een nieuwe manager te benoemen. Ik kan nu melden dat we iemand hebben gevonden. Zijn naam is Matthew Fox, hij is 45 jaar en hij komt uit Canada. Hij is voorganger geweest van enkele Christelijke gemeenten en vervulde daar diverse managementtaken. Wij denken dat hij een goede opvolger is van Sicco, hij is een echte mensenmens en hij heeft een brede ervaring. Hij komt met zijn gezin en hoopt in september van dit jaar te beginnen. We zien uit naar samenwerking met hem!
  
Vriendelijke groet, Piet van Keulen
.
Vanuit het dorp
Naast een nieuwe groep jongeren verwelkomen we de komende maanden ook veel senioren en oud-vrijwilligers. We kunnen niet wachten om samen met jullie de handen uit de mouwen te steken. Nog niet alle barakken zijn gevuld. Werk je met jongeren of ben je veel in contact met ze? Zijn ze op zoek naar een mooi avontuur? Verwijs ze dan eens naar https://www.nesammim-werving.nl/vrijwilligerswerk-israel (vanaf 18 jaar).
 
Helaas gaan we deze maand afscheid nemen van het grootste gedeelte van de groep 2018.2019. Na een jaar van studietrips en lecturs over diverse onderwerpen in de samenleving van Israël, Hebreeuwse- (Ulpan) en Arabische cursus,  werken, strandbezoekjes en heel veel meer leuke tijdsbestedingen wordt het tijd voor de volgende stap. Voor de meeste betekent dit studeren. Bewapend met heel veel mooie herinneringen en nieuw geleerde vaardigheden vliegen de vrijwilligers terug naar huis. We zijn ze allemaal zeer dankbaar voor alle inzet!
 
Studieprogramma.
Een belangrijk moment is altijd weer het uitkomen van het maandelijkse studieprogramma voor de vrijwilligers. Voor de maand juli is dit o.a. een tour door Hebron met “Breaking the Silence” een organisatie van oud-soldaten die licht willen brengen in de complexe materie van de aanwezigheid van Israelische aanwezigheid in bezette gebieden. Daarnaast kent het studieprogramma o.a. de vaste items van de “Work en Learn-projecten”  in Shavon Zion (huis voor senioren)  en House of Grace, een tehuis voor ex-gevangen in Haifa.
Tent of Nations
Een bezoek aan de Tent of Nations maakt deel uit van het Work & Learn-programma. Tijdens een driedaagse reis krijgen we een unieke kans om het leven op een Palestijnse boerderij te ervaren. Het voeren van de dieren op de boerderij, werken in de bouw of in de landbouw zijn enkele voorbeelden van de activiteiten. De boerderij moet het doen zonder stromend water, elektriciteit wordt meestal opgewekt door een paar zonnepanelen. De groep die de boerderij in Juni bezocht, bouwde een nieuw hek en ruimde wat land op om het voor te bereiden op nieuwe landbouwactiviteiten. Geen gemakkelijke klus in de hete zomertemperaturen, maar zeker een zeer lonende!
 
Reistips!
Haifa. Een mooie Israëlische stad niet ver van Nes Ammim, die zeker de moeite waard is om te bezoeken. De belangrijkste attractie is zonder twijfel de Bahai-tuinen. Deze prachtige tuin, gebouwd op verschillende terrassen op de berg Carmel, is de meest heilige plaats van het Bahai-geloof. Je kunt er gratis een rondleiding krijgen, maar houd rekening met de openingstijden. Ook het prachtige klooster Stella Maris en de kerk op de berg Carmel zijn zeer aan te bevelen. Dit klooster is een belangrijke plaats voor de Karmelieten Orde en heeft een interessante geschiedenis. Je hebt vanaf deze plek ook een heel mooi uitzicht over de stad en de zee. De laatste aanbeveling: het Stedelijk Museum Haifa heeft soms zeer interessante tentoonstellingen.
 
AGENDA
A MUSLIM, A CHRISTIAN AND A JEW
16-05-19 t/m 13-10-19  Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, Amsterdam

De tentoonstelling A Muslim, a Christian and a Jew bestaat uit werken van Eran Shakine. In zijn tekeningen en schilderijen toont de Israëlische kunstenaar met veel humor de zoektocht van een moslim, een christen en een jood naar de liefde van God. De drie figuren verschillen nauwelijks van elkaar. Shakine: "Als je alles weghaalt wat wij gebruiken om ons van de ander te onderscheiden, dan blijkt dat we allemaal dezelfde basisbehoefte hebben: gelukkig zijn."

Jongerenreis in 2020 naar Israel en Palestina
Deze reis, georganiseerd door de PKN, vindt plaats van 19 juli tot 28 juli 2020 en is bedoeld voor jongeren van 18 jaar en ouder. Op woensdag 25 september 2019 is er een informatiebijeenkomst in Utrecht. Voorafgaand aan de reis zijn er een aantal bijeenkomsten. De kosten bedragen ca. 1200 euro. Informatie is te verkrijgen bij Floor Barnhoorn (f.barnhoorn@protestantsekerk.nl)
NIEUWSBRIEF
Onze gratis nieuwsbrief verschijnt meerdere malen per jaar.

MAGAZINE
Wilt u meer lezen? Bij een jaardonatie vanaf € 25,- (NL51INGB0000055556) ontvangt u viermaal per jaar ons magazine.

Redactie nieuwsbrief: 
nieuwsbrief@nesammim.nl 
Share Share
Forward to Friend Forward to Friend
Facebook
Facebook
Website
Website
E-mail
E-mail
Copyright © 2019 Nes Ammim Nederland, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp