Copy
Nyhedsbrev marts 2023 fra konsulenterne

Forbundets udviklingskonsulenter udsender fremadrettet et nyhedsbrev med relevant information til klubber, frivillige og fægtere i dansk fægtning. Vi vil gerne have så mange modtagere som muligt, så del gerne denne mail så meget som muligt og få interesserede på maillisten via link i bunden af denne mail.

Dette nyhedsbrevs tema er repræsentantskabsmøde, medlemstal, træneruddannelse, EM for kadet/junior og DIFs foreningspulje.


Repræsentantskabsmøde 23. april i Brøndby - nyt format,
DFF har ændret formatet for Repræsentantskabet årlige møde. I år starter vi forud for selve mødet med oplæg fra ”eksildanskeren” Ole Eeg, formand for Stavanger Fægteklub og næstformand for Norges Fægte Forbund.
Han fortæller om Stavangers udvikling fra 40 medlemmer i 2010 til nu 156 medlemmer og fortæller om de tiltag der har fungeret i deres klub. Efter oplægget arbejder vi videre med de erfaringer som Ole er kommet med.
https://www.facebook.com/stavangerfekteklubb
 
Under pausen i selv repræsentantskabsmødet være mulighed for at tale med de enkelt udvalg om deres arbejde og visioner.
https://www.faegtning.dk/nyheder/2023/repraesentantskabsmoede-2023/
Bemærk at der ikke er begrænsning på hvor mange repræsentanter en klub må sende til repræsentantskabet. Så hvis ovenstående lyder interessant så tilmeld dig via din klub.
 
Ole Eeg på teams med en baggrund bestående af Stavangers fægtere.
Medlemstal
Den årlige DIF-opgørelse af medlemmer i de danske fægteklubber er netop afsluttet.
Bag tallene gemmer sig flere interessante tal:
  • DFF havde i 2022 1547 medlemmer – en fremgang på 2,7%.
  • Under hver tredje fægter er kvinde. Det er et fokuspunkt for DFF og noget vi arbejder for at ændre.
  • Ca. 50% af alle fægtere er under 20 og 5,5% er over 60.
  • Jylland/Fyn er gået lidt ned med 16% til 289 medlemmer, mens Sjælland er gået op med 8,5% til 1258 medlemmer.
  • HEMA-klubberne er gået frem med 36%
Tallene er ikke offentliggjort for 2022 men de forrige års opgørelser kan ses:
https://www.dif.dk/idraetten-i-tal/medlemstal-for-dif

 
 
 
EM for kadetter og juniorer i Tallinn 2023
EM for kadetter og juniorer blev i år afholdt i Tallinn. Nedenfor kan du se, hvem der repræsenterede Danmark på de forskellige våben og deres oplevelser med stævnet:
 
Sabel Kadet Herre (individuel og hold)
Oliver Wulff, Johannes Lehmann Andersson, Peter Thorvald Engel og Casper Holse Brown
https://www.faegtning.dk/nyheder/2023/sabeldrengene-hoester-vaerdifuld-erfaring/
Sabel Kadet kvinder (individuel)
Abigail Marie Larsen
https://www.faegtning.dk/nyheder/2023/abigail-marie-kvistorf-til-sin-2-em-slutrunde/
Kårde kadet herre (individuel)
Jonas Vølund
https://www.faegtning.dk/nyheder/2023/laererig-oplevelse-i-tallinn-for-jonas-voelund/
Kårde kadet dame (individuel)
Fenja Redlich
https://www.faegtning.dk/nyheder/2023/mentale-aha-oplevelser-forud-for-em-gav-pote-for-fenja-redlich/
Fleuret kadet herre (Hold + individuel)
Frode Vaaben, Theo Schwartz, Nicolai Carlsen, Rafaele Fu Giugno
https://www.faegtning.dk/nyheder/2023/god-team-spirit-til-em/
Junior herre fleuret (Hold + individuel)
Jonas Karlsen, Christopher Horn, Julius Manz, Frode Vaaben
https://www.faegtning.dk/nyheder/2023/en-rutjebanetur-for-juniorfleuretterne-i-tallinn/

 
Sabeldrengene klar til holdkamp med deres franske træner, der trådte til med kort varsel.
 
 DIF/DGI Foreningspulje
Så er der åbnet for DIFs foreningspulje 2023. 44 millioner skal uddeles i løbet af 2023 og vi anbefaler at søge snart. Puljen uddeles løbende og efter først til mølle-princippet. Derfor kan et godt projekt få et afslag, hvis hele puljen er uddelt. Hvis man mod forventning får afslag, kan man nå at søge igen i slutningen af året.
Afslag bunder som regel i at der ansøges om midler der ikke er i overensstemmelse med puljens retningslinjer. F.eks. hvis foreningen allerede har købt og betalt udstyr inden ansøgningen er bevilget.
Hav fokus på udvikling af klubben der har et langsigtet perspektiv – der gives ikke støtte til driften. Vær præcis og afgrænsende i ansøgningen. Hvis man ansøger for under kr. 30.000, er der 4 ugers svartid og ingen krav om særskilt regnskabsaflæggelse.
Vejledning til foreningspuljen kan findes her:
https://www.dif.dk/raadgivning-og-stoette/stoettemuligheder/dif-og-dgi-s-foreningspulje
og skåret ud i pap her:
https://www.dif.dk/media/3mubu1e2/retningslinjer-for-dif-og-dgi-s-foreningspulje-20230126.pdf
Ansøgningen foregår via https://www.medlemstal.dk
I 2021/22 var der 18 klubber der ansøgte og 14 fik bevilget støtte. Med andre ord: 78% fik godkendt deres ansøgning, så gode muligheder for støtte.


 
Trænerkursus niv 1. 3-4 juni og 7-8 oktober 2023  
De første tilmeldinger er allerede begyndt at tikke ind. Vi har tilmeldingsfrist 1. maj og der skal være minimum 5 deltagere.
Aldersgrænsen for deltagelse er 15 år, men hvis klubben vurderer at deltagere under 15 er klar til træneruddannelse kan der dispenseres.
Hvis interesserede trænere ikke kan de pågældende weekender, må I alligevel gerne melde tilbage til mads.eriksen@faegtning.dk så vi får et overblik over behovet for træneruddannelse.
https://www.faegtning.dk/aktive/traenere/traeneruddannelse/
 
Læs det forrige nyhedsbrev her
https://www.faegtning.dk/nyheder/2023/nyhedsbrev/


 
Tilmeld nyhedsbrev eller Afmeld nyhedsbrev
Dansk Fægte-Forbund