Copy

 
Nieuwsbrief EcoQuaestor, de aanpak van Bouwprojecteconomie
Juni 2015
In deze nieuwsbrief:
  • Leo Visser, EGM Adviseurs: "EcoQuaestor staat als een huis"
  • Inzicht in passief bouwen
  • "Als Bouwprojecteconomie zijn we een van de grootste bureaus in Nederland"
  • Duurzaamheidsoorlog duurt voort, maar ondertussen ...

Leo Visser, EGM Adviseurs: "EcoQuaestor staat als een huis"

Donderdag 28 mei vond in Utrecht een bijeenkomst van NVBK en BND plaats over de conceptenbibliotheek, NEN 2699 en STABU. Een van de sprekers deze middag was de heer Leo Visser van EGM Adviseurs. Hij ging in op de praktijk en gaf de aanwezigen inzicht in het schrijven van elementenbestekken en de koppelingen met andere disciplines. EGM Architecten gebruikt hiervoor onder meer Kubus STABU 4 Element, volledig gebaseerd op EcoQuaestor. Leo Visser: "Doordat het een open systeem is kun je gemakkelijk zelf aanpassingen doen. Bijvoorbeeld 'Buitenkozijn kozijn aanbrengen: meranti' is eenvoudig te wijzigen in 'Buitenkozijn: buitenkozijn, hout'. Wat mij betreft staat het concept en de structuur tot en met de 4-cijferige codering als een huis. Bovendien blijft de STABU- structuur gehandhaafd, je kunt kiezen tussen het printen van een elementenbestek en een werksoortgericht bestek. Verder vind ik de keuze voor de NEN 2699 de juiste."


Inzicht in passsief bouwen

Passief bouwen is in Nederland aan een opmars bezig. Voor Bouwprojecteconomie reden om hier op donderdag 4 juni tijdens een speciale bijeenkomst, voorafgaand aan de reguliere vergadering, dieper op in te gaan. Tijdens deze bijeenkomst gaf Chiel Boonstra van Trecodome en expert op het gebied van passief bouwen, de leden een kijkje in de keuken van passief bouwen. De aanwezigen kregen naast uitleg over de principes van passief bouwen handvaten om zelf met het onderwerp aan de slag te gaan en te integreren in hun werkwijze. Binnen Bouwprojecteconomie worden kennisuitwisseling en delen van actualiteiten rond duurzaamheid gezien als belangrijke doelstellingen van de coöperatie.


"Als Bouwprojecteconomie zijn we een van de grootste bureaus in Nederland"

"Het is prettig om je enthousiasme over je werk en kennis van het vak bouwkostenmanagement te kunnen delen met anderen. Dat vind ik belangrijke pluspunten van de samenwerking in Bouwprojecteconomie." Aan het woord is Oscar Schriever, eigenaar van AMBAS en lid van Bouwprojecteconomie. AMBAS is gevestigd in Harderwijk en actief in huisvestingseconomie, bouwkostenadvies, financiële bouwbegeleiding en meetcertificering. Naast lid van Bouwprojecteconomie is Oscar Schriever NVBK-lid en ingeschreven in het Register Kostenmanger Nederland (RKN).

Uiteraard is de ontwikkeling en doorontwikkeling van EcoQuaestor een belangrijke basis van Bouwprojecteconomie. Ook AMBAS werkt in diverse projecten met EcoQuaestor: "Onder meer voor het Thomashuis in 't Harde berekenden we de kosten met behulp van EcoQuaestor en momenteel loopt een traject voor de kosten- en milieulastenraming voor zestien woningen in Zeewolde. Hier kan EcoQuaestor een extra toegevoegde waarde bieden." Naast EcoQuaestor en de kennisdeling met elkaar zou de co
öperatie in de toekomst ook externe opdrachten aan kunnen nemen. Oscar Schriever: "Ieder afzonderlijk zijn we misschien geen groot bedrijf, maar als coöperatie zijn we waarschijnlijk het grootste bouwkostenadviesbureau in Nederland. Met ons enthousiasme voor het vak, onze betrokkenheid bij klanten en gezamenlijke kennis van kosten en milieulasten van bouwprojecten, kunnen wij ontzettend veel doen voor een opdrachtgever. Ik zeg altijd: 'Het gaat er niet om hoe groot je bedrijf is, maar wat je kunt betekenen voor de opdrachtgever'."

Tot slot geeft Oscar Schriever nog aan dat hij ook graag eens een keer met de collega's in Bouwprojecteconomie zou willen sparren over bouwprocessen en de werkwijze in de bouw. Volgens hem staat in veel bouwprojecten de aannemer aan het stuur terwijl dit uiteraard de opdrachtgever zou moeten zijn  "Bouwprocessen leunen veel te veel op aannemers. Hierdoor is het voor een opdrachtgever vaak moeilijk de kosten te beheersen en het proces te sturen. Ik heb zo mijn ideeën hoe je hier verandering in zou kunnen brengen. In een van de volgende bijeenkomsten van Bouwprojecteconomie zal ik hier een presentatie over geven."


Duurzaamheidsoorlog duurt voort, maar ondertussen ...

In Kostenpost, de nieuwsbrief van NVBK van juni heeft Henk Huls, bestuurslid van NVBK en lid van Bouwprojectecoonomie, een artikel geschreven over de 'duurzaamheidsoorlog' in Nederland. Dit mede naar aanleiding van het boek 'Duurzaamheidsoorlog' van Thomas van Belzen. In het artikel gaat hij in op het moeizame proces om in Nederland te komen tot een standaard bepalingsmethode voor duurzaam materiaalgebruik in de bouw. Hij noemt in zijn bijdrage ook EcoQuaestor: "Intussen zijn we beland in 2014. De energieprestatie-eis wordt opnieuw opgeschroefd, maar eisen voor een duurzame materiaaltoepassing zijn er nog steeds niet. Een tiental NVBK-bureaus heeft intussen de handen ineen geslagen en een eigen rekenmodel ontwikkeld: EcoQuaestor. Hiermee krijgt men niet alleen een goed inzicht in de milieulasten maar ook in de bouwkosten van een project en ziet men direct wat de effecten van verlaging van de milieulasten op de bouwkosten zijn en andersom." Lees hier het volledige artikel uit Kostenpost juni 2015 van NVBK


Website
Email
Twitter
LinkedIn
Copyright © 2015 Bouwprojecteconomie, All rights reserved.


Meld u hier aan voor deze nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp