Copy
Lees online
De Afsluitdijk wordt de komende jaren vernieuwd. In deze nieuwsbrief vindt u nieuws en achtergrondartikelen over de diverse projecten op en rond de dijk. Meer informatie? Kijk op www.deafsluitdijk.nl.

De Afsluitdijk van...

Menno Onnes

Strijd tegen plastic troep uit Waddenzee

'Niemandsland, een prachtige leegte; het water en de dijk, schepen die geschut worden en een strook land waar we bramen plukken. Natuur en mensenwerk ontmoeten elkaar hier.' Zo typeert Menno Onnes (63) uit Harlingen Kornwerderzand op de Afsluitdijk.
'Het is een fantastische mooie plek om met onze boot te liggen, of met de camper te staan.' Om die plek ook mooi te houden, trekt Onnes op geheel eigen wijze ten strijde tegen de plastic troep in de Waddenzee.

Lees het interview
mainstory-left-bottom-corner.png shim.png mainstory-right-bottom-corner.png

Werkgelegenheid op de Afsluitdijk

Van chauffeur tot administratief medewerker. Aannemerscombinatie Levvel creëert de komende jaren ongeveer 100 werkplekken voor mensen met een uitkering of zonder diploma. Erwin van Riet, projectleider ‘Regiegroep Afsluitdijk werkt!’ vertelt hoe de regiegroep de mensen naar de beschikbare werkplekken begeleidt.

Lees verder
left-bottom-corner-white.png shim.png right-bottom-corner-white.png

Bidbook benadrukt noodzaak verbreding sluis

Bedrijven en overheden rond het IJsselmeer staan klaar om honderden miljoenen te investeren in de bedrijvigheid rondom havens, scheepvaart en watersport in het IJsselmeer. Om dit te laten zien werd een gezamenlijk bidbook opgesteld. Deze werd overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees meer
left-bottom-corner-white.png shim.png right-bottom-corner-white.png

Vragen over Blue Energy

U heeft vast wel eens dat blauwe gebouw halverwege de Afsluitdijk zien staan. Vraagt u zich ook wel eens wat daar gebeurt? Dit is de Blue Energy proefinstallatie. Hier wordt getest met het opwekken van energie uit het verschil in zoutconcentratie tussen zout en zoet water. Benieuwd wat Blue Energy is en doet? Lees verder voor de top 9 meest gestelde vragen.

Lees meer
mainstory-left-bottom-corner.png shim.png mainstory-right-bottom-corner.png

Minder hinder door gecombineerde dijkversterking

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier versterkt de havendijk in Den Oever. Bij de uitvoering wordt ook een klein deel van de versterking van de Afsluitdijk meegenomen, direct ten westen van de draaibrug bij Den Oever. Benieuwd naar de werkzaamheden?

Lees meer
left-bottom-corner-white.png shim.png right-bottom-corner-white.png

Proefplaatsing Levvel-blocs

Aan de kant van de Waddenzee wordt de Afsluitdijk verhoogd en met nieuwe bekleding versterkt. Daarvoor worden innovatieve en speciaal voor de Afsluitdijk ontwikkelde betonnen elementen gebruikt. Bekijk de video over deze zogenoemde Levvel-blocs.

 

left-bottom-corner-white.png shim.png right-bottom-corner-white.png

heftorens-left-top-corner.png

shim.png

heftorens-right-top-corner.png

Feiten en cijfers

800 mensen

zijn in de piekperiode
(2019-2022) aan het werk op en rondom de Afsluitdijk.

heftorens-left-bottom-corner.png

shim.png

heftorens-right-bottom-corner.png

mainstory-left-top-corner.png

shim.png

mainstory-right-top-corner.png

Gedrag vissen bij vispassage Den Oever in beeld

Voor het eerst is een onderwatercamera gebruikt in de vispassage bij Den Oever. Vis kan via een buis door de Afsluitdijk naar het IJsselmeer zwemmen. Maar hoe doen zij dat en wanneer? Kroes Brugman Technical Solutions (KBTS) testte op verzoek van Rijkswaterstaat de cameraopstelling bij de vispassage.
Dit leverde verrassende beelden op.

Lees verder

mainstory-left-bottom-corner.png

shim.png

mainstory-right-bottom-corner.png

In het nieuws

- Friesland krijgt eigen versie monopoly

- Voorbereiding op jarenlange werkzaamheden aan Afsluitdijk gestart

- Lancering nieuwe onlineserie Gaan voor Duurzaam – Afl1: De Afsluitdijk

- Bureau waaraan de Afsluitdijk ontworpen is nu in Zuiderzeemuseum

Dit is een uitgave van

Rijkswaterstaat
Volg Rijkswaterstaat
De Nieuwe Afsluitdijk
Volg de Nieuwe Afsluitdijk
Contact

info@deafsluitdijk.nl
058 - 292 58 20

www.deafsluitdijk.nl

Copyright & Disclaimer

Afmelden

Rijkswaterstaat en samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk werken aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon de Afsluitdijk. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de versterking van de dijk en een grotere afvoercapaciteit van water uit het IJsselmeer naar de Waddenzee. De Nieuwe Afsluitdijk geeft een impuls aan de regionale economie door invulling te geven aan ambities op het gebied van duurzame energie, natuur, recreatie en toerisme. Zo werken Rijk en regionale overheden samen aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.