Copy
Bekijk online

April 2015


Rijk en regio werken aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon ‘De Afsluitdijk’.
Het rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de dijk en de vergroting van de afvoercapaciteit. De regio is verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Samen werken rijk en regio aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

Ontwerp-Rijksinpassingsplan Afsluitdijk vanaf 14 mei ter visie | Versterking havendammen is gedeelde verantwoordelijkheid | Off grid: op innovatieve wijze duurzame energie maken | Ondernemers gezocht voor exploitatie Beleefcentrum

Ontwerp-Rijksinpassingsplan Afsluitdijk vanaf 14 mei ter visie
 

Op 14 mei gaat het Ontwerp-Rijksinpassingsplan voor de Afsluitdijk, samen met alle bijbehorende documenten, ter visie. Vanaf dat moment heeft iedereen gedurende zes weken de mogelijkheid om daar een zienswijze over naar voren te brengen.

Lees meer
 

Versterking havendammen is gedeelde verantwoordelijkheid


In het kader van de versterking van de 900 meter lange hoogwaterkering in Den Oever wordt ook een aantal havendammen aangepakt, die voor de haven van Den Oever liggen. Deze dammen worden versterkt binnen het project Afsluitdijk. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat nemen hierin hun gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Lees meer...

Off grid: op innovatieve wijze altijd duurzame energie leveren
 

Het bedrijvenconsortium 130 Renewables heeft het initiatief genomen voor een Off Grid Test Centre bij de Afsluitdijk. Off grid betekent een volledig autonoom werkend duurzaam energiesysteem met eigen opwekking, opslag en verbruik, dat niet op het openbare stroomnet is aangesloten.

Lees meer...

Ondernemers gezocht voor exploitatie Beleefcentrum
 

Om een impuls te geven aan recreatie en toerisme, wil De Nieuwe Afsluitdijk bij Kornwerderzand samen met marktpartijen een zogenoemd Beleefcentrum ontwikkelen. Er hebben zich inmiddels meerdere gegadigden gemeld. Deze zomer wordt voor de exploitatie een openbare aanbesteding gehouden.

Lees meer...
Dit is een uitgave van:

 
Contact

info@deafsluitdijk.nl
t. 058 - 292 58 20
Volg Rijkswaterstaat
via

Volg De Nieuwe
Afsluitdijk via

www.deafsluitdijk.nl     Copyright & disclaimer     Afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp