Copy
Bekijk online

Juli 2016


Rijk en regio werken aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon ‘De Afsluitdijk’. Het rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de dijk en de vergroting van de afvoercapaciteit. De regio is verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Samen werken rijk en regio aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

Regionale projecten in contract versterking Afsluitdijk


Op woensdag 6 juli zijn vier overeenkomsten ondertekend. De overeenkomsten leggen vast dat Rijkswaterstaat een aantal regionale projecten opneemt in het contract voor de versterking van de Afsluitdijk. De samenwerking tussen Rijk en het regionale samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk, heeft daarmee een punt bereikt, waar alle partijen trots op zijn.

Lees meer

Rijksinpassingsplan versterking Afsluitdijk onherroepelijk


Het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk is op maandag 4 juli onherroepelijk geworden. Eind maart bleken hiertegen een tweetal beroepen ingesteld bij Raad van State, een bijzonder laag aantal voor een dergelijk project. Afgelopen maanden is er intensief contact geweest tussen de appelanten en Rijkswaterstaat en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat beide beroepen zijn ingetrokken.

Lees meer

Informatiecentrum 'De Afsluitdijk, nieuwe verhalen' geopend


De komende jaren wordt de Afsluitdijk vernieuwd. Om bezoekers te informeren over de plannen hebben Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk een tijdelijk informatiecentrum heringericht op Kornwerderzand.

Lees meer
 

Druk bezochte stakeholdersbijeenkomst


Donderdag 14 april was er weer een bijeenkomst voor stakeholders. Ditmaal voor de eerste op de werklocatie van De Nieuwe Afsluitdijk op Kornwerderzand. De opkomst was hoog: rond de 70 deelnemers. De aanwezigen konden gelijk een kijkje nemen in het vernieuwde informatiecentrum dat een dag eerder was geopend.

Lees meer

Beleefcentrum Afsluitdijk gaat door


Het Beleefcentrum op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand kan gerealiseerd worden. Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân hebben hiermee ingestemd. Experience regisseur Bert Kranendonk van Kexcom gaat in samenwerking met Theo op de Hoek van hotel Vigilante Makkum de exploitatie van het Beleefcentrum op zich nemen.

Lees meer

Dagelijks 1000 kuub zand naar Kornwerderzand


Het strandje bij Kornwerderzand is door zandafslag niet meer aantrekkelijk voor bezoekers. Gemeente Súdwest-Fryslân, partner in het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk wil daarom het strandje weer opknappen.

Lees meer

Veel aandacht voor vismigratie Afsluitdijk tijdens Wereldvismigratiedag


Onder het motto ‘De Afsluitdijk open voor vis’ organiseerden Rijkswaterstaat,  De Nieuwe Afsluitdijk en de initiatiefnemers van de Vismigratierivier samen diverse activiteiten om aandacht te vragen voor vismigratie. Er kan terug worden gekeken op een geslaagde dag die veel publiciteit opleverde.

Lees meer

Renovatie sluiscomplexen


De Lorentz- en Stevinsluizen moeten voor de versterking van de Afsluitdijk van start gaat gerenoveerd worden. Een deel van de renovatie bij de Lorentzsluis is in april dit jaar afgerond. Tijd voor een korte update.

Lees meer

 

Inspectie beton Afsluitdijk


Rijkswaterstaat onderzoekt vanaf medio juli tot einde van het jaar de conditie van het beton van de sluizen en bruggen van de Afsluitdijk. Het beton van de spui- en schutsluizen en van de vaste en beweegbare  brugdelen wordt geïnspecteerd. Dit levert hinder op voor wegverkeer en langzaam- en fietsverkeer.

Lees meer

Bewoners tevreden over afhandeling zienswijze door Rijkswaterstaat

In het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk is ruimte gereserveerd voor een trafostation of een gebouw met technische installaties, schuin achter de woningen aan de Sluismeester A. de Visserstraat in Den Oever. De bewoners maakten zich zorgen over eventueel geluidsoverlast en dienden bij Rijkswaterstaat een zienswijze in.

Lees meer
Dit is een uitgave van:

 
Contact

info@deafsluitdijk.nl
tel. 058 - 292 58 20
Volg Rijkswaterstaat
via

Volg De Nieuwe
Afsluitdijk viaThis email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Afsluitdijk · Tweebaksmarkt 52 · postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden · Leeuwarden, Friesland 8911 KZ · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp