Copy
Bekijk online

Maart 2017


Rijk en regio werken aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon ‘De Afsluitdijk’. Het rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de dijk en de vergroting van de afvoercapaciteit. De regio is verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Samen werken rijk en regio aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

De ondernemer is aan zetImpressie stakeholdersbijeenkomstPlan energieopwekking |  Uitkomsten enquête nieuwsbrief | De geschiedenis van de vuurtoren | Werkzaamheden op de Afsluitdijk |  Wat er verder speelt op de Afsluitdijk |

De ondernemer is aan zet


Afgelopen januari organiseerde De Nieuwe Afsluitdijk in samenwerking met het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en de regionale marketingorganisaties Holland boven Amsterdam en Merk Fryslân twee bijeenkomsten voor ondernemers. Er gebeurt namelijk veel de komende jaren op de Afsluitdijk, en daar waar iets gebeurt, ontstaat reuring. En waar reuring is daar liggen kansen, zeker voor een ondernemer. 

Lees meer >>>

Impressie stakeholdersbijeenkomst


De Nieuwe Afsluitdijk en Rijkswaterstaat organiseerden op donderdag 2 februari weer een stakeholdersbijeenkomst, bedoeld om betrokkenen bij de Afsluitdijk te informeren over de stand van zaken rond de projecten. Lees verder voor een korte impressie van de thema’s die aan bod kwamen en een link naar de presentaties, het verslag en de foto’s.

Lees meer >>>

Plan energieopwekking Afsluitdijk


Naast alle innovatieve energieprojecten waar De Nieuwe Afsluitdijk zich sterk voor maakt, heeft Rijkswaterstaat het plan om op omvangrijke schaal energie op te wekken voor de nieuwe pompen die worden ingebouwd. Wat houdt dat plan in?

Lees meer >>>

Uitkomsten enquête nieuwsbrief


Op 13 december 2016 is naar alle lezers van deze nieuwsbrief een mail gestuurd met de vraag om mee te werken aan een onderzoek. Bijna 300 nieuwsbrieflezers vulden de vragenlijst in. Wij danken u voor uw medewerking.

Wij gaan met de uitkomsten aan de slag en hopen u binnenkort de vernieuwde nieuwsbrief te presenteren. Bekijk hier de resultaten van het onderzoek.

De geschiedenis van de Vuurtoren


De 130 jaar oude, gietijzeren rode vuurtoren van Den Oever wordt verplaatst naar de Noorderhaven. De verplaatsing gaat plaatsvinden in maart en wordt uitgevoerd door Defensie. We gingen hierover in gesprek met Cees Tijsen, Oud-Wieringern, oud stuurman op de grote vaart en groot kenner van vuurtorens, lichtopstanden en lichtschepen over dit unieke bouwwerk.

Lees meer >>>

Werkzaamheden op de Afsluitdijk


Rijkswaterstaat werkt van maart tot en met september 2017 op diverse plaatsen op de Afsluitdijk. Het betreft onderhoudswerk-zaamheden aan de Stevinsluizen, één van de draaibruggen van het Lorentzsluizencomplex en de heftorens en bedieningsgebouwen. Sommige werkzaamheden hebben gevolgen voor het wegverkeer en de scheepvaart.

Lees meer >>>

Wat verder speelt op de Afsluitdijk


- Oplevering buitenruimte AWC

- Ontwerp bestemmingsplan sluis

- Documentaire Zout vs Zoet
Dit is een uitgave van:

 
Contact

info@deafsluitdijk.nl
t. 058 - 292 58 20
Volg Rijkswaterstaat
via

Volg De Nieuwe
Afsluitdijk via

www.deafsluitdijk.nl     Copyright & disclaimer     Afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp