Copy
Bekijk online

December 2016


Rijk en regio werken aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon ‘De Afsluitdijk’. Het rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de dijk en de vergroting van de afvoercapaciteit. De regio is verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Samen werken rijk en regio aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

Expositie Baggermuseum | Nieuwe naam Beleefcentrum | Ondernemersbijeenkomsten |  Openingstijden Informatiecentrum | De Nieuwe Afsluitdijk 5 jaarGeen zienswijzen aansluiting Wieringen |  Stremming Stevinsluizen | Publicatie Waterinnovaties | Vleermuizen houden van de Afsluitdijk |

Expositie Afsluitdijk in Baggermuseum Sliedrecht


In het Baggermuseum in Sliedrecht is een tentoonstelling geopend over de Afsluitdijk. Sliedrecht en de Afsluitdijk hebben namelijk een bijzondere band. Maar wat is die band precies en wat kunt u zien en beleven op de tentoonstelling?

Lees meer >>>
 

Nieuwe naam Beleefcentrum

De nieuwe naam van het toeristisch bezoekerscentrum dat bij Kornwerderzand wordt gerealiseerd is bekend! Nu het project in uitvoering is, is gekozen voor een nieuwe naam passend bij de omgeving, het gebouw en de inrichting.

Lees meer >>>

Ondernemersbijeenkomsten


De komende jaren gebeurt er veel op en rond Afsluitdijk. In 2018 is de Afsluitdijk onder andere de poort naar Leeuwarden-Fryslân als culturele hoofdstad van Europa en vindt de opening van het Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand plaats. Er ontstaat veel reuring, waardoor er kansen voor ondernemers ontstaan. Om deze kansen optimaal te benutten organiseert De Nieuwe Afsluitdijk twee bijeenkomsten voor ondernemers.

Lees meer >>>

De Nieuwe Afsluitdijk 5 jaar


Vijf jaar gelden op 23 december 2011 werd de Bestuursovereenkomst "Toekomst Afsluitdijk" ondertekend. Het programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) bestaat daarmee nu 5 jaar. In die jaren is al veel bereikt, maar er staat ook nog veel te gebeuren.

Lees meer >>>

Openingstijden Informatiecentrum


Tijdens de kerstvakantie zijn de openingstijden van het informatiecentrum als volgt:
  • 28 december gesloten
  • 2 t/m 5 januari extra geopend van 9.00 tot 16.00 uur!
Meer over het informatiecentrum >>>

Wat er verder speelt op de Afsluitdijk

Dit is een uitgave van:

 
Contact

info@deafsluitdijk.nl
t. 058 - 292 58 20
Volg Rijkswaterstaat
via

Volg De Nieuwe
Afsluitdijk via

www.deafsluitdijk.nl     Copyright & disclaimer     Afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp