Copy
Bekijk online

Juli 2014

Rijk en regio werken aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon ‘De Afsluitdijk’.
Het rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de dijk en de vergroting van de afvoercapaciteit. De regio is verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Samen werken rijk en regio aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

Nieuwe website voor icoon Afsluitdijk | Bestuurders blij met website | Voorkeursvariant VismigratierivierVoorkeursvarianten Recreatie & Toerisme

Nieuwe website voor icoon Afsluitidijk


Rijk en regio hebben hun krachten gebundeld en werken zij aan zij aan de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk. Samen hebben we een website gemaakt waar de ontwikkelingen van de projecten op en rond de Afsluitdijk te volgen zijn. Kijk, en beleef de vele verhalen van de Afsluitdijk via www.deafsluitdijk.nl

Bestuurders blij met website


Bestuurders van het rijk en de regionale overheden kregen tijdens een reguliere stuurgroepvergadering een voorproefje van de nieuwe website over de Afsluitdijk.
De stuurgroep is verheugd dat er nu een podium is waar de gezamenlijke plannen voor de Afsluitdijk te volgen zijn voor een breed publiek.

lees meer >

Voorkeursvariant Vismigratierivier


De Vismigratierivier is één van de ambities van De Nieuwe Afsluitdijk. Met deze innovatieve oplossing wil de regio de ecologische verbinding tussen Waddenzee en IJsselmeer herstellen. De regionale stuurgroep heeft onlangs voorkeur uitgesproken voor de compacte, westelijke variant.

lees meer >

Voorkeursvarianten Recreatie en Toerisme


Het versterken van het toeristische aanbod op de Afsluitdijk is onderdeel van de regionale ambities. Om dit te doen zijn onder meer plannen in ontwikkeling voor toeristische opwaardering van de knooppunten Kornwerderzand, het sluizen- en kazematten-complex bij Den Oever en het Monument. Ook voor deze plannen heeft de regionale stuurgroep haar voorkeursvarianten aangewezen.

lees meer >
Dit is een uitgave van:

 
Contact

info@deafsluitdijk.nl
t. 058 - 292 58 20
Volg Rijkswaterstaat
via

Volg De Nieuwe
Afsluitdijk via

www.deafsluitdijk.nl     Copyright & disclaimer     Afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp