Copy
Bekijk online

December 2014


Inhoudsopgave
Definitief besluit over de Afsluitdijk steeds dichterbij! | Rijk en regio combineren de werkzaamheden | Koning Willem-Alexander opent proefinstallatie Blue EnergyDe Afsluitdijk met respect ontwikkelen | Gedrag Vis in kaart gebracht voor VismigratierivierToeristisch onderzoek Afsluitdijk bijna klaar |

Definitief besluit over de Afsluitdijk steeds dichterbij!

 
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de planuitwerking voor en de besluitvorming over de Afsluitdijk en de sluiscomplexen. Joost van de Beek, manager van het project Afsluitdijk: ‘In mei 2015 gaat de minister het Rijksinpassingsplan (Rip) vaststellen en wordt het plan ter visie gelegd.’ Jan Doornbos, programmamanager van De Nieuwe Afsluitdijk: ‘In dit plan worden ook regionale projecten meegenomen.’ Een dubbelinterview.

Rijk en regio combineren de werkzaamheden


Het Rijk en de regio hebben samen een belangrijke stap gezet naar de vernieuwing van de Afsluitdijk. Op 27 november is besloten een aantal regionale ambities op het gebied van natuur, toerisme en werkgelegenheid te koppelen aan de Rijkswerkzaamheden in het kader van de veiligheid en waterafvoer. In totaal wordt er bijna een miljard euro geïnvesteerd. Wij vroegen Tineke Schokker (voorzitter regionale stuurgroep) en Theo van de Gazelle (hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland) om tekst en uitleg.

Lees meer...

Koning Willem-Alexander opent proefinstallatie Blue Energy


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft woensdag 26 november de Blue Energy proefinstallatie op de Afsluitdijk officieel in gebruik gesteld. In de installatie wordt uit het gecontroleerd mengen van zoet en zout water schone energie opgewekt, een echte wereldprimeur. Rik Siebers, directeur van het bedrijf REDstack, leidde de Koning rond. Hij blikt terug op een bijzondere dag.

Lees meer...

De Afsluitdijk met respect ontwikkelen


De Afsluitdijk is een uniek stukje erfgoed. Maar alle geplande ingrepen kunnen het bouwwerk flink veranderen. Twee jaar geleden werd een architectencombinatie aan het werk gezet om een Masterplan Beeldkwaliteit op te stellen om dit architectonische hoogstandje te bewaren voor later. Nu is de klus bijna afgerond.

Lees meer…

Gedrag vis in kaart gebracht voor Vismigratierivier


De afgelopen maanden is er bij de Afsluitdijk onderzoek gedaan naar het gedrag van vissen. Dit onderzoek werd gedaan voor de Vismigratierivier. Deze kilometerslange waterweg wordt zo natuurlijk mogelijk aangelegd, dwars door de Afsluitdijk heen. Met deze rivier wordt de migratieroute tussen de Waddenzee en het IJsselmeer hersteld en de Afsluitdijk passeerbaar voor vissen die van zout naar zoet en andersom trekken.

Lees meer…

Toeristisch onderzoek Afsluitdijk bijna klaar


Het onderzoek naar de toeristische beleving van de Afsluitdijk is voor het eind van dit jaar klaar. Dat zegt Gertjan Elzinga, projectleider Toerisme van De Nieuwe Afsluitdijk. Albert Postma (ETFI) en Jan Jaap Tijs (Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd) hebben het onderzoek uitgevoerd. Het onderzoeksteam onderzocht in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk niet alleen hoeveel bezoekers er naar de dijk komen, maar ook wat voor leefstijl zij hebben.

Lees meer...
Dit is een uitgave van:

 
Contact

info@deafsluitdijk.nl
t. 058 - 292 58 20
Volg Rijkswaterstaat
via

Volg De Nieuwe
Afsluitdijk via

www.deafsluitdijk.nl     Copyright & disclaimer     Afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp