Copy
Bekijk online

Februari 2016


Rijk en regio werken aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon ‘De Afsluitdijk’.
Het rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de dijk en de vergroting van de afvoercapaciteit. De regio is verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Samen werken rijk en regio aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

Rijksinpassingsplan versterking Afsluitdijk vastgelegd | Herdenking stormvloed 1916 | Tijdelijk informatiecentrum op Kornwerderzand | Werkzaamheden sluiscomplexen in 2016|

Rijksinpassingsplan versterking Afsluitdijk vastgelegd


Tussen 2018 en 2022 wordt de Afsluitdijk versterkt. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft daarvoor op 22 januari het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk vastgesteld. Om de plannen te kunnen uitvoeren is er ook een Natuurbeschermingswetvergunning en een Flora- en faunawetontheffing nodig. Ook deze zijn vastgesteld.

Lees meer
 

Herdenking stormvloed 1916


Dit jaar staan we stil bij de stormvloed van 1916 rond de Zuiderzee, precies honderd jaar geleden. In 1916 overstroomden het eiland Marken en grote gedeelten van Noord-Holland. De stormvloed maakte tientallen slachtoffers en richtte een onvoorstelbare schade aan. Om herhaling te voorkomen werden de Zuiderzeewerken ontwikkeld, met als kroon op het werk de aanleg van de Afsluitdijk.
Het hele jaar door zijn er grote en kleine evenementen in Noord- Holland, waarvan de aftrap was op 13 en 14 januari. De Stichting een Dijk van een Kust ondersteunt samen met een tiental partners de vele evenementen die worden georganiseerd door scholen, musea en maatschappelijke organisaties.   

Lees meer

Tijdelijk informatiecentrum op Kornwerderzand


In 2007 opende Rijkswaterstaat op Kornwerderzand in het kader van het 75 jarig bestaan van de Afsluitdijk het informatiecentrum ‘Op de Dijk’. Het informatiecentrum is al een aantal jaren niet meer voor publiek geopend. In 2015 hebben De Nieuwe Afsluitdijk (samenwerkingsverband regionale overheden) het pand ingericht als werklocatie en in 2016 gaat het informatiecentrum ook weer tijdelijk open voor publiek. Rijk en regio bereiden dit samen voor. Wilt u meer weten over de historie van de Afsluitdijk, maar vooral ook over de diverse innovatieve projecten waar momenteel volop aan wordt gewerkt? Houd dan de website www.deafsluitdijk.nl in de gaten voor het laatste nieuws.

Lees meer
 

Werkzaamheden sluiscomplexen in 2016


Rijkswaterstaat gaat eind maart het bedieningssysteem van het Lorentzcomplex op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand vervangen. Dit is nodig om de bediening van het complex in de toekomst veilig en betrouwbaar te kunnen blijven gebruiken. Daarnaast worden bij het sluiscomplex de remmings- en geleidewerken voor de scheepvaart vervangen. De werkzaamheden bij het Lorentzcomplex zijn van 21 maart tot 1 mei 2016.

Lees meer
 
Dit is een uitgave van:

 
Contact

info@deafsluitdijk.nl
t. 058 - 292 58 20
Volg Rijkswaterstaat
via

Volg De Nieuwe
Afsluitdijk via

www.deafsluitdijk.nl     Copyright & disclaimer     Afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp