Copy
2015 PassREg Newsletter
View this email in your browser

Lasiet šo ziņu izdevumu
Bulgāriski | HorvātiskiHolandiski | Franciski | Vāciski | Itāliski Latviski

Pasīvo ēku reģioni ar atjaunojamo enerģiju

Ar PassREg 11 valstis visā Eiropā tika izaicinātas un iedrošinātas ieviest Gandrīz nulles enerģijas ēkas, kas balstītas uz Pasīvo ēku ar atjaunojamās enerģijas piegādi pamatiem. Projekts, kas šobrīd jau atrodas tā noslēguma fāzē, pieredzēja daudz panākumu un svarīgu rezultātu definējost GNEĒ reģionālā līmenī balstoties uz Pasīvo ēku principiem. 

14 Partneri | 11 Valstis| 3 Gadi| 1 Mērķis:
Atbalstīt Pasīvo ēku reģionu attīstību ceļā uz ES enerģētikas revolūciju. 

PassREg brošūra ir pieejama!

PassREg projekta rezultāti tika apkopoti speciāli izveidotā brošūrā, kur pieejama informācija par PassREg reģionu sasniegumiem un pats galvenais, sniedz labus piemērus, kā pašvaldības var ieviest GNEĒ, izmantojot Pasīvās ēkas un atjaunojamos energoresursus. Brošūra ir ļoti laba, lai ar tajā esošo informāciju dalītos ar vietējiem politiķiem un pašvaldību pārstāvjiem, kas saistīti ar gandrīz nulles enerģijas ēku definīcijas izveidošanu un sniedz pārlieicnošus rādītājus, ko pašvaldības var īstenot būvniecības nozarē, lai sasniegtu politiskos mērķus.

Spīdošie piemēri

 

PassREg "Bākas" jeb pilot-projekti

Ap 35 pilot-projektu piedalījās PassREg projektā kā piemēri, kas ietver Pasīvo ēku principus ar atjaunojamiem energoresursiem, kā pamatu gandrīz nulles enerģijas ēkām visā Eiropas Savienībā. Lielākā daļa no šiem pilot-projketiem vēl ir celtniecības stadijā, tomēr daži jau ir pabeigti. To daudzveidība svārstās no pirvātmājas līdz skolai un pat veseliem māju kvartāliem. Šie projekti bieži vien ir centrālais punkts reģionā tādu aktivitāšu veikšanā, kā informētības celšanā un izglītošanā, tie mums māca, kā ieveist risinājumus, veiksmes modeļu radīšanu un optimizāciju. 
 
Uzziniet vairāk par pilot-projektiem brošūrā, ko var lejuplādēt šeit!
Izvēlētie pilot-projekti (lno kreisās uz labo): Lodenareal, Innsbruck (Austrija), Foto © PHI; Kindergarten Sun, Gabrovo (Bulgarija), Foto © Iglika Lutzkanova; Generatiewooncomplex Landgoed Oosterhout, Oosterhout (Nīderlande), Foto © Azimut Bouwbureau; Social Housing Case Finali, Cesena, (Itālija), Foto © Studio Archefice Associati; Low energy refurbishment of school and dormitories, Tiskadi (Latvija), Foto © Eduards Grišuļonoks; PPP Project 8 day care centers, Hanover (Vācija), Foto © O.Mahlstedt

Svarīgākais no jaunajiem Pasīvo ēku reģioniem 

Svarīgākais no reģionu veidotajiem veiksmes modeļiem 

Projekta ietvaros katrs no tā sauktajiem sekotāju reģioniem, tika uzdots noteikt labās prakses piemērus no priekšgājēju reģioniem, lai katrs varētu izveidot  savu veiksmes modeli jeb ceļvedi. 

Antverpene (Beļģija)

Pilsētas Klimata plāns (2011, Antverpes pilsēta ir apņēmusies izmantot enerģiju un resursus taupīgi un ilgtspējīgi, vēl jo vairāk, sasniegt CO2 neitralitāti līdz 2050. gadam). Pilsēta rāda piemēru, būvējot visas pašvaldībai piederošās ēkas pēc Pasīvo ēku standarta ieskaitot skolas un bērnudārzus. Nieuw Zuid jauns, jaukta tipa dzīvojamais kvartāls pilsētas dienvidos ir lielisks piemērs tam, kāds attīstības virziens būtu jāveicina. 
Foto © Studio Associato Secchi - Viganò
 
Šī projekta realizācija šobrīd vēl turpinās un tiek radīti 2000 mājokļi, biroji un lieli parki. Kā iepriekš vienojās pilsēta un attīstītāji, visām ēkām jābūt projketētām atbilstoši Pāsīvo ēku līmenim ar apkures patērīņu līdz 15 kWh/(m2a).  

Akvitānija (Francija)

Ar Bordeaux Euratlantique Valsts interese pilsētu atjaunošanas darbībās, nekustamo īpašumu kompānija PICHET Group ar PassREg partnera NOBATEK atbalstu būvēs 5.000 m2 GNEĒ vai pat pozitīvas enerģijas bilances biroju ēku no koka, kas atspoguļo augstas veiktspējas norobežojošās konstrukcijas, kuru mērķis ir sasniegt PH standartus, AER integrēšanu un vietējās izcelsmes izolācijas materiālu izmantošana, kas ņemti no bio resursiem.   
www.flickr.com, Foto © Bernard Blanc

Šīs aktivitātes ir daļa no visaptverošas pieejas, kuras mērķis ir attīstīt un stiprināt plašu inženieru zināšanu loku Akvitānija, augstas energoefektivitātes un koka karkasa konstrukciju jomā. 
 

Arnhem-Nijmegen (Netherlands)

Arnhem-Nijmegenā PassREg projekts arī tika izmantots, lai eksperimentētu ar alternatīvām sadarbības formām un projektu vadību. Tā galvenais mērķis ir palielināt klienta apmierinātību, saīsināt piegādes laikus un samazināt investīciju izmaksas. DNA in de Bouw veicina kombinētu tehnikas izmantošanu  - Agile-Scrum kustību, sistēmu inženieriju un morfoloģisko projektēšanu. Provizoriskie rezultāti par DNA in de Bouw tīkla aktivitātēm ir daudzsološi visos politikas līmeņos. 
Foto © DNA

Ļoti aktīvas komunikācijas rezultātā zināšanas par pasīvo ēku metodoloģiju liekas loģiska pieeja, lai nepārtraukti pieaugtu  GNEĒ projektēšana. Tas ietekmē arī pastāvošo lobiju, kas pastiprinās valstī augstas enerģijas līmeņa adaptācijas EPBD kontekstā.
Lai apmierinātu lielo pieprasījumu kapacitātes celšanai, tika nodibināta mācību iestāde KERN (Kennisinstituut voor energetische renovatie en nieuwbouw).

Burgas (Bulgārija)

Burgas pilsētā politiķu un attiecīgo ekspertu grupu zināšanu vairošana notika ar dažādu pasākumu palīdzību, kā piemēram, pasīvo ēku atvērtās durvju dienas, informatīvās sesijas un apmācības. Ne tikai eksperti, bet arī mediji gaidīja bākas projektu pabeigšanu - mākslas galerija, kas atrodas pašā pilsētas sirdī. Papildus tam tiks celts jauns pasīvo ēku bērnudārzs. Ir paredzēts nākamajā Burgas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna (IERP) verisjā iekļaut Pasīvo ēku + Atjaunojamos energoresursus,
 
Foto © BUDA

Gabrovo (Bulgārija)

Gabrova pilsēta, kura atrodas Bulgārijas centrā, jau gadsimtiem ir slavena ar tās iedzīvotāju taupību. Tagad šis stāsts tiek pārvērsts jaunā, jo nu Gabrova ir viena no līderēm energoefektivitātes un AER jomā. Ar PassREg atbalstu pilnīgi jauns dienas aprūpes cents "Sun" kļuva par pirmo sertificēto pasīvo ēku Bulgārijā, kā arī pirmo un vienīgo sabiedrisko ēku, kas celta pēc pasīvo ēku standarta. 
 
Foto © STILL NEED
 
Projekta panākumu atslēga bija politiskā griba un pilsētas mēra Tanyas Hristovas kundzes apņemšanās, kura pārvarēja neskaitāmas administratīvas, finansiālas un tehniskas barjeras. Šobrīd dienas aprūpas centrs "Sun" piesaista daudzu būvniecības profesionāļu uzmanību Bulgārijā, un tiek rādīts visos galvenajos pasākumos, kuros piedalās tā partneri - Energoefektivitātes centrs - EnEffect un pašvaldības Energoefektivitātes tīkls - EcoEnergy
 

Čezena (Itālija)

Čezenas pašvaldība pašlaik strādā pie jauna Strukturālā plāna saistībā ar pilsētas Domes programmas izvirzītajiem mērķiem 2014-2019 gadam, lai varētu nodrošināt ilgtspējīgu pilsētvides attīstību un uzlabot iedzīvotāju "dzīves kvalitāti". Jaunais pašvaldības Strukturālais plāns paredz gandrīz nulles enerģijas sociālās mājas, ilgtspējīgu mobilitātes nodrošināšanu un arhitektūras kvalitāti. 
Foto © Michele Buda
 
Tas ir izaicinājums sasniegt gandrīz nulles enerģijas ēkas izmantojot pasīvo ēku standartu ar atjaunojamo enerģiju saistībā ar ES izvirzītajiem mērķiem 2021 gan dzīvojamās ēkās, gan sabiedriskajās un ražošanas ēkās. šobrīd divi pasīvo ēku projekti tiek realizēti: Case finaIi, sociālā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar 25 dzīvokļiem un dzīvojamā māja ģimenēm, kas tiek celta no koka paneļiem. 

Vidzeme un Latgale (Latvija)

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta ietvaros "Zema enerģijas patēriņa ēkas", kas atbalsta un veicina energoefektivitātes projektus Latvijā, Latvijas Vides investīciju fonds ir palīdzējis ieviest 14 gandrīz nulles enerģijas ēku projektus, kas ir sasnieguši pasīvo ēku standartu patērējot apkurei līdz 15 kWh/mgadā. Vidzemes un Latgales reģionos ir ieviesti šādi projekti.  
Foto © Nils Smelteris

Papildus tam tika organizēti dažādi informatīvi un kapacitāti vairojoši pasākumi, kā regulāru Pasīvo ēku dizaineru un Pasīvo ēku amatnieku kursu pasniegšana, dalība Pasīvo ēku atvērtajās durvju dienās un vēl dažādas citas aktivitātes, kas nodrošina pasīvo ēku ilgtspējību. Tagad informācija par pasīvajām ēkām ir pieejama arī latviešu valodā mājas lapā www.pasivamaja.lv 

Karmārtenšīra (Velsa)

Lai gan ilgtspēja ir galvenais pamatprincips, kas paredzēts Velsas valdības un vietējo varas iestāžu aktivitātēs, kā arī Karmārtenšīras Padomes, kas atrodas dienvidrietumu Velsā, ir ieinteresētas censties sasniegt augstus vides standartus visās aktivitātēs, kas saistītas ar būvniecību tās reģionā. Lai gan patreiz nav nacionāla vai reģionāla mēroga finanšu iniciatīvas vai atbalsta programmas gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecībai, kas ietvertu un ņemtu vērā dzīves cikla analīzes izmaksas ēkām, padome spēja pamatot un panākt pilot-projekta uzsākšanu, pamatskolas celtniecību pēc pasīvo ēku standarta mazā piekrastes Burry Port ciematā.
 
Foto © Carmarthenshire County Council
 
Shēmas mērķis ir izmantot PV, lai papildinātu enerģijas pieprasījumu skolās. Ja viss izdosies kā plānots, dome plāno ieveist šos principus visos turpmākajos vietējo pašvaldību projektos un palīdzēt attīstīt pašmāju pamatprasmes un piegādes ķēdi GNEĒ, kas uzlabos būvniecības standartus un kvalitāti plāšākā mērogā celtniecības projektos visā reģionā. Tādejādi viņi cenšas uzlabot reģionālos standartus vēl vairāk un augstāk, kā to paredz nacionālais Velsas normatīvais regulējums, vismaz tajos celtniecības projektos, kurus viņi var ietekmēt.  

Zagreba (Horvātija)

Zagrebas pilsētā uzsvars tika likts uz izglītības un pieredzes pārnesi, veicinot un atbalstot dažādas kampaņas. Sākot no ļoti ierobežotām zināšanām par pasīvajām mājām, kas bija pieejamas. No šī projekta sākuma liels skaits politiķu un ekspertu ir informēti par pasīvo ēku tehnoloģijām un atjaunojamo energoresursu integrēšanas nozīmi, kas ir ilgtermiņā pierādīts un dzīvotspējīgs risinājums GNEĒ. Pirmais vietējais pilot-projekts M6 ēka parāda šos ieguvumus.
Foto © Dubravko Martinic

Citējot Marijanu Marasu (Marijan Maras) Enerģētikas, Vides un Ilgtspējas biroja vadītāju: "Laikā, kad notiek ekonomikas lejupslīde un krīze, racionāla enerģijas izmantošana, energoefektivitāte, jaunu, zaļo tehnoloģiju piemērošana un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana ir obligāta, bet arī izaicinājums un ekonomisko impulsu attīstība, atverot jaunu darba vietu un gaišāku perspektīvu mūsu jaunajai paaudze."

Aiz PassREg

Agueda, Portugāle

2014. gada 30. septembrī tika nodibināta pirmā pasīvo ēku pašvaldība Portugālē: Aguedas pilsēta Aveiro reģionā. Vispirms tika apmācīti 17 pašvaldības tehniskie darbinieki, lai varētu attīstīt un vadīt pasīvo ēku projektus. Vēl vairāk, tiks izstrādāti finanšu instrumenti, lai motivētu ēku īpašniekus veikt ronovācijas un atjaunošanas darbus. Agueda ir apņēmusies rādīt piemēru, renovējot pilsētas domes ēku un sociālo māju. Nākamais solis ir radīt pirmo pasīvo ēku reģionu Portugālē, Aveiro reģionā, kas sastāv no 11 pašvaldībām  un 370 000 iedzīvotāju. 

Resursi

Vairāk informācijas par PassREg risinājumiem


No foruma līdz atvērtai wikipedias enciklopēdijai, PassREg nodrošina atbildes un piemērus no visas Eiropas. 

Atvērto risinājumu avots

Tagad pieejams: online datubāze par enerģijas-neitrālu celtniecību

Zināšanas no dažādām Eiropas valstīm un reģioniem, par (gandrīz) nulles enerģijas celtniecību ir apkopotas un tagad var uzzināt passregsos.passiv.de 
 
Šī online datubāze ir viens no PassReg projekta rezultātiem. Pateicoties datubāzes struktūrai, ikviens tās lietotājs var piedalīties tās veidošanā un sniegt informāciju neitrālas enerģijas celtniecības un rekonstrukcijas sadaļā. 

Datubāze satur piemērus un saistošus risinājumus par jautājumiem attiecībā uz jaunās būvniecības prakses izplatīšanu reģionos. Informācija ir izdalīta vairākās kategorijās, kas attiecas uz būvniecību: dizaineriem, uzņēmējiem, pedagogiem, piegādātājiem un politiķiem.
Būvniecības nozares profesionāļi var ievadīt papildus informāciju vai pievienot jaunus rakstus, kas varētu palīdzēt veicināt pāreju uz zemu emisiju sabiedrību.

ARA ir pieejams 7 valodās

 
Šī mājaslapa tagad ir multi-linguāla, lai tajā esošā informācija būtu pieejama dažādiem reģioniem. Šobrīd 14 PassREg partneri izstrādā vācu, horvātu, bulgāru, franču, holandiešu un latviešu rakstus, tā pat tie ir pieejami angļu valodā. 
Visas zināšanas, kādas nepieciešamas, lai radītu veselīgu, pieejamu un enerģijas neitrālu iekštelpu klimatu visā Eiropā, ir jau pieejamas.
Ieskaties ARA un pievieno savus ieteikumus! Lasīt preses relīzi

Pasīvās ēkas + atjaunojamie energoresursi

Padarot atjaunoamos energoresursus par iespējamiem 

PHPP 9 versija: perfekts instruments GNEĒ projektēšanai un aprēķinu veikšanai

Pasīvās ēkas un energoefektivitātes projekti, kuri plānoti uzmanīgi izmantojot PHPP, ir izrādījušies veiksmīgi. 
Papildus piemērojot pasīvo ēku konceptu un pasīvo ēku tehnoloģijas, PHPP izmantošana kā plānošanas instumentam, ir vissvarīgākais pamats ilgtspējīga celtniecības koncepta ieviešanā. Iespēja plānot un sasniegt efektīvus projektus uzticamā veidā, padara PHPP par ideālu plānošanas instrumentu GNEĒ ieviešanā. PHPP piedāvā ne tikai precīzu enerģijas patēriņa aprēķinu, tagad atjaunojamie energoresursi var tikt integrēti plānošanas procesā, un vispārējā ēkas efektivitāte var tikt noteikta arī nākotnē.  

2. Pasīvo ēku arhitektu balva 

Tagad pieejama arī finālistu un uzvarētāju bilžu grāmata! 

PassREg projektu kontekstā, arhitektūras balva tika izsludināta pagājušajā gadā: Pasīvo ēku balva. Izstāde, kurā bija redzami šī konkursa uzvarētāji un finālisti, tika organizēta Leipcigā. Grāmatas publikācija, kurā parādīti visi balvu ieguvušie projekti, bija iespējams izveidot pateicoties Vācijas federālās ekonomikas un enerģētikas ministrijas atbalstam. Pirmie eksemplāri tika izdalīti Leipcigā un online grāmatas versija arī ir pieejama pēc konferences. 

Passive House Award book, Foto © PHI

PassREg projekta noslēguma sapulce notika 19. Starptautiskās pasīvo ēku konferences ietvaros 

17. - 18. aprīlim 2015, Leipcigā, Vācijā

Lielākā pasīvo ēku konference pasaulē, ko organizē Pasīvo Ēku institūts, Leipcigas pilsēta, Saksonijas arhitektu asociācija un Insbrukas uniersitāte, ļāva satikties pasīvo ēku ekspertiem no visas pasaules, un dalīties pieredzē un zināšanās. 

PassREg projektam bija arī svarīga loma Starptautiskajā Pasīvo ēku konferencē 2015. Projekts ir vērsts tieši uz iespējām, ko sniegt pilsētām un pašvaldībām, lai paaugstinātu energoefektivitāti un ilgtspējīgu enerģijas ražošana ēku sektorā, vai tas tiek veikts ieviešost Pasīvo ēku standartu savās sabiedriskajās ēkās vai ar iniciatīvām un programmām, kurām konferences laikā tika veltīta liela uzmanība. Konferences laikā tika sniegtas Pasīvo ēku kompakta apmacību pamatkursa skaidras vadlīnijas par mērījumiem, kuri viekti vietējā mērogā.

Vairākās diskusijās un lekcijās tika apspriestas dažādas pieejas, kuras ir pārņemtas Eiropā divu ES projektu ietvaros Europhit un PassREg. Filips Moslijs (Philippe Moseley) no Eiropas Komisijas aģentūras EASME uzsvēra izveidotā Pasīvo ēku standarta nozīmīgumu kā pamatu GNEĒ. "Jaunie Horizon 2020 pētījumi un inovāciju programmas jau ir izveidojušas daudzus projektu uzsaukumus, kuros plānots risināt šos jautājumus. Šie centieni, visticamāk, turpināsies arī nākotnē un Pasīvo ēku principi paliks stabili un nemainīgi, tādējādi mēs virzāmies uz stingrākiem 2030 mērķiem ". 
 

Pasākumi

Starptautiskās pasīvo ēku dienas

7.- 9.novembris 2014, visā pasaulē

Pasīvo ēku iemītnieki un īpašnieki vēra savu ēku durvis plašākai sabiedrībai novembra otrajā nedēļas nogalē, tādēļ šis pasākums pēdējo desmit gadu laikā tiek atpazīts kā Starptautiskās Pasīvo ēku dienas. No 7.- 9. novembrim 2014.gadā, vairāk kā 600 Pasīvo ēku mājas 24 valstīs vēra savu namu durvis, lai iepazīstinātu sabiedrību ar energoefektīvām nākotnes ēkām. Vairākiem tūkstošiem apmeklētāju bija iespēja noskaidrot sev interesējošos jautājumus personīgās sarunās gan ar māju arhitektiem, gan iedzīvotājiem par iegūto materiālo labumu no šīm ļoti energoefektīvām ēkām. Tāpat kā 2013.gadā, tā arī 2014. Pasīvo māju atvērto durvju dienas pasākums tika reklamēts ar PassREg palīdzību visā ES. Daudzi projekti PassREg iniciatīvas ietvaros piedalījās šajās Pasīvo ēku dienās. 
Plašāka informācija par Pasīvo ēku dienām ir pieejama  iPHA mājas lapā.

Ieskats holandiešu pasīvo ēku neskaitāmajās aktivitātēs

 
2014. gada oktobrī holadiešes DNA in de Bouw organizēja ikgadējo kongresu Arnhem reģionā: NulNu (Tagad Nulle). Tika pasniegtas 9 paraugklases par tehnoloģiju, organizēšanu un finansēšanu energoneitrālai pieejai. DNA organizēja šo kongresu sadarbībā ar Arnhem Nijmegen pilsētu, HAN Lietišķo Zinātņu Universitāti un Delfas Tehnoloģiju Universitāti.

Kongresā DNA prezentēja enerģētiskas renovācijas projektēšanu, kas atvieglo procesu un veicina sadarbību starp dažādiem profesionāļiem un iedzīvotājiem. DNA ieviesa arī KERN pamatus, kuras mērķis ir paātrināt enerģētikas pāreju ar tā saucamo (passivehouse) izglītību un sertifikāciju.
 
Lielais PassREg projekta noslēgums Nīderlandē notiks ar nZEB instrumenta plašāku iepazīstināšanu, kas tiks balstīts uz starptautiskā PHPP rīka un adaptēts atbilstoši Holandes likumdošanai - procesiem, tehnikai un matertiāliem. Tas notiks nZEB konferencē NulNu 2015.gada 1. jūnijā sadarbībā ar DNA in de Bouw.

Vide un Enerģija 2014

16 - 19. oktobris 2014, Latvija

 
Ikgadējā izstāde Vide un Enerģija ir lielākais energoefektivitātes un vides tehnoloģiju pasākums Baltijas valstīs, kas pulcē ap 100 dažādu kompāniju ik gadu no vairāk kā 10 valstīm. Izstāde tiek papildināta ar dāžādiem blakus pasākumiem, kā konferences, semināri un prezentācijas, kas piesaista apmeklētāju un profesionāļu uzmanību. LVIF organizēja kopīgu stendu ar biedrību Passive House Latvija un citām kopānijām, kuras piedāvā sertificētus pasīvo ēku būvniecības materiālus. Lasīt vairāk ... 
 

GNEĒ un vēl tālāk, Brisele - Beļģija

24. novembris, Beļģija

GNEĒ simpozijs tika izveidots, lai veicinātu ideju apmaiņu, zināšanas un progresu augstas energoefektivitātes ēku jomā. GNEĒ koncentrējas uz jaunākajām zināšanām inovāciju tehnoloģiju jomā ēkām, pētījumiem un pieredzi. 2013.gadā, simpozijs piesaistīja vairāk kā 300 dalībnieku. Tas notika otrdienā, 27. novembrī AREA42 (Briselē). Visus kopsavilkumus izvērtēja speciāla zinātniskā komiteja, pamatojoties uz to jauninājuma pakāpes, zinātnisko raksturu, praktiskumu, mērķa grupām un tirgus potenciālu.
 

Klimata Aizsardzība un Efektivitātes politika Eiropas Savienībā 

17. jūlijā, Bulgārijā

 
Seminārs "Klimata Aizsardzība un Efektivitātes politika Eiropas Savienībā" organizēja Bulgārijas Vides un Ūdens ministrija (BVŪM). Vācijas federālā Vides, Dabas saglabāšanas, Celtniecības un kodoldrošības ministrijaŠajā seminārā PassREg prezentācijas tika sniegtas ar nosaukumu "Vietējo un reģionālo pašvaldību loma valsts un ES energoefektivitātes politikas ieviešanā." 

2014 Pasīvo ēku balvas izstāde

Pieejams lejuplādēt vai izdrukāt

 
2014 Passive House Award izstāde, kas tika papildināta ar PassREg Reģionu plakātiem tagad ir pieejama apskatei! Šī izstāde apceļos pasauli parādot, cik skaistas var būt energoefektīvās mājas. Rakstiet mums, ja Jūs esat ieinteresēti izrādīt šo izstādi savā pilsētā.

Visi finālisti un uzvarētēji ir publicēti jaunajā Otrajā Pasīvo Ēku Arhitektūras Balvas grāmatā, ko izdevis Passive House Institūts un Vācijas Federālā ekonomikas un enerģētikas ministrija. Grāmata lejuplādēšanai un apskatei ir pieejama šeit.

Passivo ēku Balvas finālistu saraksts ir pieejams ONLINE.
The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.
International Passive House Association (iPHA)
Passive House Institute
Rheinstraße 44 | 46
64283 Darmstadt
Germany
If you do not wish to receive information relating to the PassREg in the future, please send change your email settings in your account on www.passreg.eu or email to info@passivehouse-international.org with subject: Unsubscribe PassREg.

Copyright © All rights reserved by PassREg
Share
Tweet
Forward