Copy
2015 PassREg Newsletter
View this email in your browser

Read this newsletter in
Bulgarian | CroatianDutch | French | German | Italian Latvian

PassREg -Региони на пасивните сгради и възобновяемата енергия

Чрез проекта PassREg, участници от 11 държави в Европа са предизвикани и окуражени да се справят с изпълнението на сгради с потребление на енергия близко до нула, използвайки като основа принципите на пасивните сгради в комбинация с възобновяеми енергийни източници. Проектът, който е в своя край, постигна много успешни и ключови резултати в националните дефиниции на ПНЕС използвайки принципите на пасивните сгради. 

14 Партньора | 11 Държави | 3 Години | 1 Цел:
Подкрепа за развитието на региони с пасивни сгради за Европейска енергийна революция. 

 

Вече е налична и брошура PassREg!

Един от продуктите на проекта е създаването на достъпна информационна брошура, която да представя успеха на участващите региони, но най-вече да осигури много силни примери за това как общините могат да прилагат ПНЕС чрез комбинация от стандарта Пасивна къща и възобновяеми енергийни източници. Брошурата е подходяща за  местни политици и съответните общински представители, за подпомагане при определяне на дефиниция за сгради с почти нулево потребление на енергия и за създаване и предоставяне на наложителни мерки, които общините могат да приложат за строителния сектор за постигане на политически цели и създаване на регламенти. 

Shining examples

 

PassREg Beacons

35 сгради станаха част от проекта PassREg и послужиха като добри примери за достигане на почти нулево потребление на енергия чрез комбинация между принципите на пасивните сгради и възобновяемата енергия в цяла Европа. Част от тези сгради са все още в процес на изпълнение, докато други са успешно завършени.  Те варират от малки еднофамилни къщи до училища и дори цели жилищни квартали.  Често тези проекти са фокусна точка за регионите, в които се намират и са използвани за  дейности за повишаване на осведомеността, също така те допринасят до голяма степен за осъществяването на решения, както и за създаване и оптимизиране на регионалните модели за успех.

Learn more about the beacons in the beacon brochure available for download!
Избрани пилотни проекти (от ляво на дясноt): Lodenareal, Инсбрук (Австрия), снимка ©PHI; Детска градина Слънце, Габрово (България), снимка ©Иглика Люцканова; Generatiewooncomplex Landgoed Oosterhout, Oosterhout (Холандия), снимка ©Azimut Bouwbureau; Social Housing Case Finali, Чезена, (Италия), снимка ©Studio Archefice Associati; Low energy refurbishment of school and dormitories, Tiskadi (Латвия), фото ©Eduards Grišuļonoks; PPP Project 8 day care centers, Хановер (Германия),снимка: O.Mahlstedt

Акценти от новите региони

Акценти от формулираните успешни модели на регионите

В рамките на проекта всеки от така наречените "Амбицирани региони" aspiring regions беше ангажиран да проучи и адаптира най-добрите практики от водещите региони, така че да създаде свой собствен модел на успеха или пътна карта към почти нулево енергийните сгради. 

Антверпен (Белгия)

Със своя  План за климата от 2011, Антверпен е приел ангажимент да използва пестеливо и устойчиво енергия и ресурси, но и нещо много повече - да постигнеCO2 неутралитет през 2050г. Градът дава силен пример като  проектира всички сгради, собственост на общината по стандарта пасивна сграда, включително училища и детски градини. Nieuw Zuid, нов смесен квартал в южната част на града, е отличен пример за степента на развитие и промотиране.
снимка © Studio Associato Secchi - Viganò
 
Реализацията на този проект в момента е в процес на изпълнение и включва 2000 жилища, офиси, удобства и голям парк. Съгласно договора между общината и инвеститора, всички сгради трябва да са проектирани,така че да могат да покрият стандарта Пасивна къща с максимален разход за отопление от 15 кВтч / (m2a).

Аквитания (Франция)

В рамките на национална програма за градско обновяване Bordeaux Euratlantique, компания за недвижими имоти PICHET Group с подкрепата на PassREg партньора NOBATEK ще изгради 5.000 m2 ПНЕС  или дори с положителен енергиен баланс -офис сграда с дървена конструкция, с високоефективна сградна обвивка, насоченa към стандартите на пасивните сгради, интегриране на ВЕИ и използване на био  изолационни материали от местен произход.
www.flickr.com, Photo © Bernard Blanc

Това начинание е част от цялостен подход, който има за цел да развива и укрепва компетенциите на инженерите в Аквитания в областта на високата енергийна ефективност и дървените конструкция.

Арнем-Неймеген (Холандия)

В Арнем-Неймеген проекта PassREg също е бил използван, за да се експериментира с алтернативни форми на сътрудничество и управление на проекти. Нейните основни цели са да се повиши удовлетвореността на клиентите, да съкрати сроковете за доставка и намаляване на инвестиционните разходи. DNA in de Bouw промотира комбинациите от техники, инженерни системи и морфологична дизайн.
снимка © DNA

Предварителните резултати от дейността на мрежата DNA in de Bouw на всички политически равнища също са обещаващи. Поради активната комуникация, осведомеността за методологията на пасивните сгради  е логичния подход за увеличаване на проектираните сгради по тези стандарти.  Това се отразява и на лобито около националната подкрепа на високи енергийни нива в контекста на адаптация на  ДЕХС(директива за енергийните характеристики на сградите).  
За да отговори на голямото търсене на начини за повишаване на капацитета е създадена обучителната институция  KERN (Kennisinstituut voor energetische renovatie en nieuwbouw - Холандски институт за енергийни реновации и строителство).

Бургас (България)

В Бургас осведомеността на политици и някои групи от експерти може да бъде повишена, чрез различни събития като на пример Passive House Days, информационни срещи и обучения. Не само експертите, но и медиите проявяват интерес към реализацията на пилотния проект, Арт галерия в сърцето на град Бургас. В допълнение, нова пасивна сграда с предназначение за детска градина предстои да бъде построена.   
снимка © BUDA

Също така е планирано принципа "Пасивна къща + Възобновяеми енергийни източници" да бъде интегриран в следващата версия на Плана за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) на град Бургас.

Габрово (България)

Град Габрово е разположен в централна България и от векове е известен със спестовността на своите граждани. Сега, тази приказка се преражда за нов живот, след като Габрово се превърна в един от лидерите в областта на енергийната ефективност и ВЕИ. С подкрепата на PassREg чисто новата детска градина Слънце" стана първата сертифицирана пасивна къща в България и първата и единствена обществена сграда, построена в съответствие със стандарта на PH.
снимка © STILL NEED
 
Ключът за успеха на проекта е политическа воля и решимост на кмета на града, г-жа Таня Христова, която трябваше да преодолее редица административни, финансови и технически бариери. Сега, Дневен център Слънце привлича вниманието на много специалисти в строителния сектор в България, сградата е представяна на всички големи национални събития с участието на партньорите в проекта - Център за енергийна ефективност ЕнЕфект и Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия.

Чезена (Италия) 

Община Чезена в момента работи по новия "устройствен план" в съответствие с екологичните цели на политическата програма на Съвета за 2014-2019 за гарантиране на устойчиво градско развитие и подобряване на качеството на живот на гражданите. Новият Общински устройствен план предвижда почти нулево потребление на енергия в социалните жилища, устойчива мобилност и качествена архитектура.
снимка © Michele Buda
 
Предизвикателството е да се достигне почти нулево потребление на енергия чрез  прилагане на стандарта пасивна сграда и възобновяеми енергийни източници в съответствие с целите, поставени от ЕС за 2021 г., както в жилищни сгради така и в сектора на търговията / услугите. В момента две пасивни къщи са във фаза на реализация: Case finali,  многоетажна сграда с 25 апартамента за социални жилища и многофамилна резиденция построена със структурни дървесни панели.

Видземе и Латгале  (Латвия)

В рамките на процедурата "Нискоенергийни сгради", в подкрепа на екологично чисти проекти, латвийският инвестиционен фонд по околна среда е изпълнил 14 проекта за сгради с потребление на енергия близко до нулата, които отговарят на стандарта Пасивна къща, с годишно потребление на енергия за отопление  по-малко от 15 кВтч / м2.
снимка © Nils Smelteri

Регионите на Latgale и Vidzeme са сред бенефициентите на такива програми. В допълнение,различни дейности за изграждане на капацитет, като редовни курсове за дизайнери на пасивни сгради и занаятчии курсове, участие в Дните на пасивната къща и други информационни дейности гарантират устойчивост. Информация за пасивните сгради може да бъде намерена в латвийската онлайн платформа WWW.

Carmarthenshire (Уелс)

Въпреки, че устойчивостта е основен принцип в дейността на правителството на Уелс и местни власти да прилагат, и Съветът на Carmarthenshire, разположен в югозападната част на Уелс, се стреми  към високи екологични стандарти във всички строителни дейности в региона. Въпреки че в момента не съществуват национални или регионални финансови стимули за почти нулеви енергийни стандарти в строителството,
снимка © Carmarthenshire County Council
 
чрез отчитане на разходите на жизнения цикъл на сградите  Съвета са били в състояние да оправдае пилотиране стандарта пасивна сграда по нов проект младши училище в малкото крайбрежно селце на Бъри Порт. Схемата има за цел също така да се използват PV за допълване на търсенето на енергия на училището. При успех, Съветът има намерение да се възползват от тези принципи за всички бъдещи проекти местната власт и спомогне за разработването на местна основа, умения и на веригата за доставки за NZEBs, които ще подобрят строителни стандарти и качество в по-широки строителни проекти в региона. По този начин те се стремят да подобрят регионалните стандарти извън националните / уелски регулаторни стандарти, най-малко по проектите за изграждане те могат да влияят.

Загреб ( Хърватска) 

В Загреб фокуса беше насочен към образование, трансфер на знания и кампании за популяризиране. 
Започвайки от основа с много малко налични знания за пасивните сгради в началото на проекта, към момента много политици и строителни експерти са информирани че принципите на пасивните сгради  в комбинация с интегриране на възобновяема енергия в едно доказано през времето решение за достигане на ПНЕС.
снимка © Dubravko Martinic

"Първият местен пилотен проект, сградата М6, показа своите ползи.Цитирайки Мариян Марас, ръководител на Градския офис за енергетика, околна среда и устойчивост: "Във време на рецесия и криза, рационалното използване на енергия, енергийната ефективност, прилагане на нови екологични технологии и възобновяеми енергийни източници е наложително, но и предизвикателство и импулс за икономическото развитие, откриване на нови работни места и по-светло перспектива за нашето младо поколение."

Отвъд PassREg

Агуеда, Португалия


На 30 септември 2014 е създадена първата Passive house община  в Португалия : град Агуеда в региона Авейро. Първата стъпка е обучението на 17 общински експерта, за да ръководят и разработват проекти за пасивни сгради. Освен това ще бъдат разработени схеми за финансиране, за да се мотивират собствениците на сгради да ги обновят. Агуеда се ангажира да даде пример, като обнови сградата на кметството и собствените си социални жилища. Следващата стъпка е да се създаде първият регион на пасивните сгради в Португалия, района на Авейру, който включва единадесет общини и общо население от 370 000 души.

Ресурси

Повече информация за PassREg решения


От форуми за обмен на информация към отворена база данни  към енциклопедични справки, PassREg предоставя решения и примери от цяла Европа.

Отворена база данни за решения

Вече налична: отворена онлайн база данни за нискоенергийно строителство

Колективните знания от различни европейски региони относно почти нулево енергийно строителство могат да бъдат намерени на  passregsos.passiv.de.
Тази онлайн база данни е един от резултатите от проекта PassREg. Благодарение на отворения характер на базата данни, всеки потребител може да допринесе с нова информация в областта на нискоенергийното строителство и реконструкция.

Базата данни съдържа примери и съответните решения по теми, свързани с регионално разпространение на този нов акцент в строителството. Информацията е насочена към всички заинтересовани в изграждането на тези сгради: проектанти, изпълнители, обучители, доставчици и политици. Професионалисти от строителния сектор, могат да качват допълнителна информация или напълно нови статии за техния опит, които могат допълнително да допринесат за преходът към положителна обществена нагласа относно нискоенергийното строителство.

Отворена Уики база данни на 7 езика 

Също така, името подчертава отворения характер на уебсайта. Той е мултиезичен, с цел да направи информацията достъпна във всички региони. Към момента 14-те PassREg партньора, сред които е и Община Бургас, изготвят статии на немски, хърватски, български, френски, холандски и латвийски език, паралелно с английските версии. 

Всички знания необходими за проектирането и изграждането на  сгради със здравословна среда, достъпна цена и почти нулево енергийно потребление навсякъде в Европа са вече налични.

Новите региони на пасивната къща: Наръчник на успеха
 

Още от началото на проекта PassRE  стана ясно, че децентрализацията и увеличаването на правомощията  на местните и регионалните власти ще бъдат от решаващо значение за въвеждането на концепцията за пасивна къща с ВЕИ като основа за националните дефиниции за почти нулево-енергийни сгради (ПНЕС). Сега, когато вече сме добре запознати с успехите на водещите европейски градове и региони, става все по-важно успехът да бъде повторен в цяла Европа.
Това всъщност е и една от водещите цели на проекта PassREg: да покаже и да обясни сложното взаимодействие между различните фактори, които подпомагат налагането на концепцията за пасивна къща с ВЕИ на регионално и местно равнище. Но какво представлява успехът в различните региони? Как една област или град могат да положат основите? След три години съвместни усилия, PassREg може да предложи отговори на тези въпроси: „Моделите успеха” на Антверпен (Белгия), Аквитания (Франция), Арнхем-Ниймеген (Холандия), Бургас (България), Чезена (Италия), Латгале и Видземе (Латвия), Уелс (UK), Загреб (Хърватия) и Габрово (България) вече са на разположение и са публикувани в базата данни на PassREg. Много интересен подход е представен и от Политехническия университет в Милано, който предлага модели на развитие от няколко италианските региони: Област Катания и регион Сицилия, община Лонат и областта Ломбардия, община Алиенту в регион Сардиния, община Сан Джовани Лупатото (Верона), област Песаро д ‘Урбино и област Фоджа. Кратък обзор на акцентите от моделите на различните региони вече бе представен от партньорите по проекта по време на 19-та Международна конференция Пасивна къща през април, а последната публикация по PassREg – „Наръчник на успеха”, която представя междусекторен анализ на постигнатите резултати – се очаква да излезе от печат в следващите дни.

 

Passive House + Възобновяеми енергийни източници

Прилагане на възобновяеми енергийни източници 

PHPP версия 9: идеално средство за  проектиране и изчисляване на ПНЕС

Пасивните сгради и проектите за енергийна ефективност, които са внимателно планирани с PHPP са с доказан успех. В допълнение към прилагането на концепцията и технологиите за пасивни сгради, използването на PHPP като инструмент за планиране продължава да бъде най-важната основа за изграждането и прилагането на устойчиви строителни концепции. Възможността за планиране и оценка на ефективни проекти по надежден начин прави PHPP идеално средство за планиране за изпълнение на ПНЕС.PHPP не само предлага възможност за точно изчисляване на потреблението на енергия; сега възобновяемите енергийни източници също могат да бъдат интегрирани в процеса на планиране и цялостната ефективност на една сграда може да бъде изчислена.  Следователно PHPP представлява идеален инструмент за планиране на пасивни , ПНЕС и други енергийно ефективни сгради.

Вторите архитектурни награди Passive House

Фото книга с победителите и финалистите вече на разположение!

В контекста на проекта PassREg, тази година беше анонсиран приз за архитектура: Наградата Passive House. В Лайпциг бе организирана изложба, в която бяха представени финалистите и победителите в тази надпревара.Издаването на книга с всички отличени проекти беше възможно благодарение на подкрепата на Германското федерално министерство на икономиката и енергетиката. Първите копия бяха разпространени в Лайпциг, и на  online version of the book след конференцията.

Passive House Award book, Photo © PHI

Заключителна PassREg среща, състояла се в рамките на  19-та Международна конференция „Пасивни къщи"

17—18 април 2015, Лайпциг, Германия

Най-голямата в света конференция за пасивни къщи, организирана от Института Пасивна Къща, град Лайпциг и Саксонската камара на архитектите, събра експерти в сферата на пасивните къщи от цял свят да споделят своите опит и знания. 

PassREg също така изигра важна роля в Международната конференция „Пасивни къщи“ 2015. Фокусът на проекта е върху възможностите на градове и общини да допринесат за повишване на енергийната ефективност и устойчиво производство на енергия в строителният сектор, независимо дали чрез специфично приложение на стандарта Пасивна къща при обществените сгради или чрез целенасочени насърчителни програми организирани от тях, беше основен фокус на конференцията.  Кратък семинар за пасивни къщи беше организиран в рамките на програмата на Конференцията, на който бяха представени ясни насоки за мерките предприети на местно ниво.
 
Различни подходи приети не Европейско ниво бяха дискутирани в няколко сесии, свързани в Европейските проекти EuroPHit и PassREg. Филип Мосли от агенция ЕАСМЕ към Европейската Комисия подчерта значението на установяването на стандарт Пасивна къща, като основа за  ПНЕС. „Новата програма за изследване и иновации Хоризонт 2020 вече обяви редица покани за набиране на проектни предложения насочени към справяне с тези въпроси. Тези усилия със сигурност ще продължат и в бъдеще и принципите на Пасивната къща ще останат актуални за достигане на по-строги цели за 2030“ 

Минали събития

Международни дни на пасивната къща

7 - 9 ноември 2014, в световен мащаб

 
Жителите и собствениците на пасивни къщи отварят техните сгради за обществото през втория уикенд на ноември, е инициатива известна още като Международни дни на пасивната къща през последните десет години. От 7 – 9 ноември 2014, повече от 600 пасивни сгради в 24 страни (countries) отвориха врати да представят на обществото бъдещето на енергийно ефективното жилище.  Няколко хиляди посетителя успяха да си изяснят много въпроси в частни разговори с архитекти и жители на пасивни къщи , относно осезаемите ползи от високо енергийно-ефективният стандарт Пасивна къща. Както през 2013, така и през 2014, Дните на пасивните къщи бяха популяризирани чрез проект PassREg из цяла Европа. Много сродни на PassREg проекти взеха участие в последните Дни на пасивните къщи. 

Може да прочетете повече за Международните дни на пасивните къщи на iPHA Website.

Многобройни дейности  представени от Dutch Passive House

 

 През октомври 2014 холандската Dutch DNA in de Bouw организира годишната си конференция в Арнем: NulNu (Zero Now). Бяха проведени девет мастъркласа за технологии, организация и финансиране на нулевоенергийни подходи.   DNA организира конференцията в сътрудничество с градския регион Арнем Неймеген, HAN-университет за приложни науки и Delft-технологичен университет.

На конгреса  DNA стартира техния design box за енергийна реновация, който опростява процесите и стимулира сътрудничеството между различните специалисти и гражданите. Също така DNA представи фондацията KERN, която има за цел да ускори енергийния преход на пример с (Passive house) образование и сертифициране.
 
Големият финал на проекта PassREg в Холандия ще бъде представянето на инструмента nZEB, базиран на международния инструмент PHPP и адаптиран към холандското законодателство, процеси, технологии и материали.Това ще се случи по време на  конференцията  NulNu 2015 на 1 юни, по инициатива на  DNA in de Bouw.

Енергия и околна среда 2014

16 - 19. Октомври 2014, Латвия

 
Годишното изложение за енергия и околна среда е най-голямото събитие за енергийна ефективност и екологични технологии в балтийските страни, събиращо над 100 участващи компании от 10 държави. Панаирът бе допълнен с различни странични събития - конференции, семинари и презентации, които привличат вниманието на професионални посетители и широката публика.LEIF организирана общ щанд с асоциацията на пасивните къщи  в Латвия и компании, които предлагат сертифицирани компоненти за пасивни сгради. Read more

Симпозиум ПНЕС и отвъд, Брюксел – Белгия

24 ноември, Белгия


Симпозиумът ПНЕС е създаден за да популяризира обмяната на идеи, знания и напредък в областта на високо енергийно ефективни сгради. ПНЕС се фокусира на най-новите знания за иновативни технологии, сгради, проучвания и опит. През 2013 симпозиумът привлече повече от 300 участника. Той се проведе на 27 ноември в AREA42 (Брюксел). Всички представяния бяха оценявани от научна комисия, на базата на степента на тяхната иновация, научен принцип, практическо приложение, целева група и пазарен потенциал. 

Защита на климата и ефективни политики в Европейски съюз

17 юли, България

Семинар „Защита на климата и ефективни политики в Европейски съюз“ беше организиран от Българското Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Германския федерален министър на околната среда, опазване на природата, строителство и ядрена безопасност (BMUB). В този уъркшоп представянето на проекта PassREg беше на темата "Ролята на местните и регионални власти в изпълнение на национални и политики на ЕС за енергийна ефективност“.

2014 Изложба „Награда пасивна къща“
Налична под наем или за разпечатване 


Изложбата 2014 Passive House Award Exhibition изпълнена с плакати PassREg Region Posters сега може да бъде запазена! Тази колекция прокарва път из света за да покаже колко красива  може да бъде енергийно ефективната сграда. Пишете и на Email us, ако искате да представите изложбата.

Всички финалисти и победители са представени в новото издание на Passive House Architecture Award Book, публикуван от Институт „Пасивна къща“ и любезно финансиран от Германско федерално правителство на икономиката и енергетиката. Книгата е налична за разглеждане и изтегляне тук. 

Разгледайте пълния списък с финалистите на  Passive House Award ONLINE.
Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация е на авторите. Тя не отразява непременно мнението на Европейския съюз. Нито EASME, нито Европейската комисия носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 
International Passive House Association (iPHA)
Passive House Institute
Rheinstraße 44 | 46
64283 Darmstadt
Germany
Ако не желаете да получавате информация, свързана с PassREg в бъдеще, моля изпратете променените настройките на вашия e-mail в профила си на www.passreg.eu или чрез e-mail на info@passivehouse-international.org с предмет: Unsubscribe PassREg.

Copyright © Всички права запазени от PassREg
Share
Tweet
Forward