Copy
N y h e t s b r e v  -  s i s t e  -  k v a r t a l  -  2 0 1 9
De nye reglene for bemanningsbransjen som ble gjort gjeldene fra 1. januar i år strammes enda mer inn fra nyttår.

Fast ansettelse
Reglene som ble innført forrige årsskifte innebar en presisering på hva som menes med fast ansettelse. Ansettelsen ble gjort løpende og tidsubestemt, og arbeidtaker skulle sikres forutsigbarhet i form av et reelt stillingsomfang. Samtidig ble adgangen til innleie begrenset noe. 

Ny obligatorisk arbeidskontrakt
I sommer ble Fellesforbundet og NHO Service og Handel enige om en ny obligatorisk arbeidskontrakt som skal gjelde fra nyttår for bemanningsbransjen som leverer til byggeprosjekter. (Avtalen gjelder ikke for anlegg.) De nye reglene innebærer at de nye arbeidskontraktene sikrer ansatte i bemanningsbedrifter en økt forutsigbarhet for når de skal jobbe og hvor mye. 

Høye stillingsprosenter
Det er et uttrykt mål om at flest mulig ansettes i høye stillingsprosenter. De fleste utleide i byggebransjen er utenlandske arbeidstakere som ønsker fleksibilitet og utvidede friperioder knyttet til feriene. Nå blir bransjen pålagt å lage en arbeidsplan for hver enkelt ansatt som klart definerer hvilke perioder de det aktuelle året skal ha friperioder og når de skal ha jobbeperioder. Da vet de ansatte nøyaktig når de skal arbeide og når de skal ha fri.

Bemanningsbransjen vil kreve mer av kundene
I og med at vi i bemanningsbransjen fra nyttår blir sittende med lønnsansvar for våre ansatte i alle perioder der arbeidstakerne er satt opp til å jobbe, vil forutsigbarhet bli enda viktigere for oss i utleiebransjen. Vi håper våre kunder vil være behjelpelige med å planlegge sitt innleiebehov enda bedre, og at dette vil gi seg utslag i at våre ansatte får lengre og mer forutsigbare oppdragsbekreftelser.  

Store deler av bransjen vrir seg i smerte, men HIRE vokser som aldri før!
Til tross for at pilene har pekt mye nedover for store deler av utleiebransjen det siste året, sannsynligvis mye grunnet regelendringene som ble innført forrige nyttår, har HIRE klart å vokse til nye høyder. Dette ser vi på som et bevis på at seriøsitet lønner seg. Det stilles stadig strengere krav til både utleiesektoren, arbeidstakerne og innleiebedriftene. Vi som klarer å fornye oss og tilby våre ansatte det de har krav på, har mulighten til å vokse videre når de mindre og mer useriøse utleiefirmaene faller fra. 

15 mann fra HIRE er med i byggingen av trikkeskinner i Grefsenveien

Mange har fått med seg har veien nord for Storo vært stengt lenge. Det jobbes for fullt, og etter sigende holder man seg ennå til tidsplanen om ferdigstilling tidlig vår 2020. Vi stakk innom med flere vinterhansker og for en liten prat mandag 3. desember.

Hele prosjektet med nye Oslo-trikker er planlagt å koste 9 milliarder kroner. Dette beløpet inkluderer også de rundt 4 milliardene til 87 nye trikker, hvor de første ventes å ankomme fra Spania neste vinter.

I løpet av 2024 skal alle 87 trikkene være i trafikk rundt om i hovedstaden, og dagens 72 trikker forsvinner derfor gradvis. Noen av de nye trikkene skal visstnok allerede være produsert. De blir nesten 40 meter lange, og får samme blåfargen som dagens Oslo-trikker. Se bildene nedenfor.

Siden de nye trikkene blir lengre enn dagens trikker vil de få plass til hele 220 passasjerer. Alle er universelt utformet uten trapper. Årlig har trikken om lag 50 millioner reisende som forhåpentligvis vil få en bedre reiseopplevelse etterhvert når alt begynner å gå på skinner.
De gamle "Italia-trikkene" som kom på slutten av 90-tallet har vært svært dyre å holde i drift grunnet behovet for hyppige reparasjoner. Vi krysser fingrene for at "Spania-trikkene" har bedre byggekvalitet.

De nye trikkene
Slik ser de nye trikkene ut. (Foto: Aftenposten)

Det kurses nå som aldri før i etasjen under oss.

Vår søsterbedrift SMG KURS AS har virkelig fått vind i seilende de siste månedene. Spesielt stor har pågangen vært av de som ønsker kurs i Varme Arbeider, Personløfter og Arbeid i Høyden
Vi minner om at dette firmaet: 

  • . . . har en stor kursportefølje.
  • . . . er fleksible på språk.
  • . . . er fleksible på kursdatoer.
  • . . . gjennomfører bedriftinterne kurs i kundens egne lokaler.

Sjekk ut kurskalenderen på www.smgkurs.no.

Ring 416 92 227 om du har spørsmål.

Da gjenstår det bare å ønske deg en

Ikke glem at vi er her for dere om det haster å fullføre noen prosjekter!
www.hire.no

Visste du forresten at . . . 

I år har vi hatt ca 160 mann i jobb hver dag i gjennomsnitt. I tillegg til at våre trofaste kunder benytter oss mer enda enn tidligere, har også flere nye, spennende kunder bestilt arbeidskraft av HIRE. 
I år har vi hatt ansatte fra 34 land og alle verdenshjørner i jobb. Vi elsker vårt fargerike felleskap. 
HIRE LEVERER:
TØMRERE • SNEKKERE • MALERE • MURERE • HÅNDLANGERE
FORSKALINGSSNEKKERE • JERNBINDERE • MASKINFØRERE
HJELPEARBEIDERE • BASER / FORMENN • STILLASARBEIDERE
BETONG- OG GRUNNARBEIDERE
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2019 HIRE Norway AS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp