Copy
PODPORA UDRŽITELNÉ DEMOKRACIE OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ

Přehled událostí z veřejného a politického života v Česku i zahraničí

Newsletter číslo 3/2021 (04.02. - 17.02.2021)

archiv na webu zde

Milé čtenářky a milí čtenáři,

na pozadí akutního sporu o ústavnost nouzového stavu v sekci DEMOKRATICKÝ STÁT sledujeme hlubší hru o demokracii. Jen těžko prosperuje bez kvalitní a nezávislé veřejné správy - a konstruktivního, ale pozorného dohledu občanů. Perníček z naší společné střechy se snaží pro sebe ulopnout kdekdo z větších šíbrů - od nadnárodních společností, přes premiérovo impérium až po hradní prominenty. Na jedné straně stoupá zájem o jejich kontrolu mezi lidmi a menšími firmami, ale na straně druhé vzrostl na varovných 37% podíl lidí, kteří nesledují žádné zprávy. 

Předvolební atmosférou zatřásl první model, v němž ANO nevítězí. V sekci OBČANSKÁ SPOLEČNOST se podrobněji věnujeme hlavně prioritám mladých. Velmi se potkávají s požadavky a aktivitami nevládek. Obě skupiny - diplomaticky řečeno - vidí značné rezervy v transformaci Česka směrem k zelenější, digitální společnosti, která neubližuje slabším a brání se odpadávání zranitelných skupin. Rychlý a masivní nárůst problémů u těchto skupin  experti očekávají až po volbách. Neměli bychom z něj proto učinit velké téma již pro volby?

Přínosné čtení, sledování či poslech Vám přejí

Káťa, Jana, Tomáš a Petr z Glopolisu :-)

Demokratický stát

VÝVOJ POLITICKÝCH A OBČANSKÝCH PRÁV 

Pozitivní trendy. Experti Sítě k ochraně demokracie (Síť) identifikovali ve zprávě za uplynulý půlrok pozitivní i negativní trendy. Za dobré zprávy považují uspokojivý standard soudní ochrany lidských práv, lidé (i malé a střední firmy) se začínají o svá práva více zajímat a část politiků a občanské veřejnosti se snaží o posílení práva na informace. 

Negativní trendy. Nedostatečná předvídatelnost a odůvodněnost krizových opatření, snaha o prolamování hranice ochrany soukromí ze strany státu i soukromých společností, větší ochota lidí zásahy do soukromí akceptovat a nežádoucí politické tlaky oslabující nezávislý výkon státní správy. Např. chystané změny ve stavebním právu mohou oslabit veřejné zájmy a omezit zapojení veřejnosti do povolování staveb (a naopak posílit developery). 

Doporučení. Cestu ke zlepšení vidí v zefektivnění možnosti soudů účinně a rychle bránit zásahům exekutivy do lidských práv, ve větší odborné pozornosti připravované evropské legislativě a v posílení nezávislosti výkonu státní správy.

DEMOKRATICKÉ ŘEŠENÍ COVIDOVÉ KRIZE

Nouzový stav protiprávní? Jakkoliv mohlo jít v nastalé situaci o nejméně špatné ze všech špatných řešení, i právníci Sítě k ochraně demokracie (Síť) považují vyhlášení nouzového stavu proti vůli Poslanecké sněmovny za nebezpečné obcházení ústavních pravidel. Vláda může vyhlásit nouzový stav po nesouhlasu poslanců pouze, pokud se změní rozsah omezení, územní platnost, nebo nastane nová situace. Žádost hejtmanů však skutkovou podstatu nijak nemění. K zatím nejzávažnější výzvě Sítě se můžete připojit, šířit ji, příp. se vyjádřit v debatě mezi členy.

Poslechněte si Speciál Plus, který se prodloužení nouzového stavu věnuje.

Návrh pandemického zákona, schváleném vládou 15. 2., se liší jen v detailech od znění z května 2020, jež se ve Sněmovně zaseklo před 1. čtením. Rekonstrukce státu proto doporučuje posílit kontrolní mechanismy a informační povinnosti, náhradu škody, revizi nástrojů pro zvládání epidemie a zajistit návaznost na krizové řízení a nouzové zásobování. I vy můžete napsat poslancům, aby v návrhu zohlednili to podstatné, např. přes Reflektor.  

Omezení daňových úniků. Zadlužení států kvůli pandemickým opatřením postupně dostává pod silný tlak jejich rozpočty. ČR by proto měla podpořit systémová opatření, která zabrání daňovým únikům a po nichž nevládní sektor dlouho volá. Economists without borders odhadují, že státní kasa ČR každý rok přijde jen kvůli přesouvání zisku nadnárodními společnostmi o 9,5 mld. Kč na daňových příjmech. TI ČR a TI EU posílají otevřenou výzvu ministryni A. Schillerové, aby ČR podpořila návrh portugalského předsednictví EU na veřejnou přístupnost daňových přiznání těchto firem za každou zemi, v níž působí. 

KONTROLA VEŘEJNÝCH PENĚZ

Kancléřovy dotační podvody. 26. 4. 2019 podala, na základě zjištění Reportérů ČT, Transparency International (TI) trestní oznámení na hradního kancléře V. Mynáře kvůli podezření ze spáchání trestných činů dotačního podvodu (6mil. dotace na penzion v Osvětimanech) a poškození finančních zájmů EU. 12. 2. 2021 Policie ČR V. Mynáře v této věci obvinila a spolu s ním i jím ovládanou firmu Clever Management, která dotace čerpala. Mynář dle svého vyjádření proti usnesení podal stížnost a obvinění popírá. 

Mít svého hejtmana! V letech 2016 – 2020 bylo 5 krajů vedených hejtmany hnutí ANO ve svých zakázkách štědřejší k firmám ze svěřenských fondů A. Babiše než 8 krajů řízených jinými stranami. Analýza Hlídače státu zjistila, že uzavřely až trojnásobný objem smluv. Tým investigace.cz připravil ucelenou databázi 780 firem patřících A. Babišovi,  jež čerpaly dotace v hodnotě téměř 11 mld. Kč. Shrnuje i obchodní vazby a zájmy premiéra, které by mohly mít vliv na výkon jeho veřejné funkce. 

Lidé stále více nechtějí zprávy. Dle výzkumné studie společnosti Nielsen Admosphere “Zpravodajství a zpravodajské weby 2019” pro NFNŽ představuje týdenní dosah médií A. Babiše téměř 70 % konzumentů české mediální nabídky (viz graf). Z výsledků výzkumu ”Češi a zpravodajství 2” zabývajícím se mediálním chováním populace ve věku 15 až 79 let pro NFNŽ, však vyplývá, že přibývá lidí nesledujících téměř žádné zprávy (před 4 lety 31 %, dnes 37 %). Skupinu “nekonzumentů” tvoří Nejmladší a politicky neangažovaní, Mladí a zcela apatičtí fatalisté a Starší a masmédiím nedůvěřující.

Občanská společnost - priority pro volby

Politické priority pro volby dle mladých. Průzkum Youth, speak up! ukázal, že pro mladé lidi ve věku 18 až 29 let jsou stěžejními tématy bydlení, odpovídající tresty za znásilnění, ochrana přírody, kvalita systému vzdělávání (vč. výuky kritického myšlení a mediální gramotnosti) a flexibilní úvazky pro rodiče s dětmi. Témata daní, nízkoemisní dopravy či vyřizování záležitostí s úřady online nejsou pro mladé lidi prioritou, ale vnímají, že nejsou dostatečně řešena.

ZELENÁ, DIGITÁLNÍ EKONOMIKA

Dvě krize jednou ranou. Nevládní organizace vyzývají politické strany, aby využily fondy z EU na ekonomickou obnovu po pandemii k urychlené transformaci k nízkouhlíkové, udržitelné ekonomice a zvýšení odolnosti krajiny. Zpráva o životním prostředí v ČR 2019, kterou vláda schválila 15. 2., sice uvádí, že kvalita ovzduší a povrchových vod se pozvolna zlepšuje, ale nedaří se snižovat emise a drasticky se projevují dopady klimatických změn: pokles biodiverzity, odumírání lesů, sucho. 

Priority pro životní prostředí. Mezi návrhy konkrétních opatření jsou přijetí specifické legislativy na ochranu klimatu, zejména dosažení uhlíkové neutrality do r. 2050, ale odklon od uhlí ideálně do r. 2030 a okamžitý rozvoj domácích obnovitelných zdrojů, zadržování vody v krajině, nastavení dotací pro podporu udržitelného zemědělství, přirozená obnova lesů namísto vyvážení suchých stromů z lesa, zálohování obalů a opatření proti vzniku odpadů.

Kolik bylo havířů, jak klesala produkce a jaká čeká české uhelné regiony budoucnost v době zelené politiky EU? Podívejte se na videografiku aktualne.cz.


Regio projekt - Konec těžby uhlí v Česku | Video: Jakub Zuzánek, Martin Krepindl

(Ne)digitalizace Česka. Ačkoliv digitalizace patří mezi programové priority vlády (i plánu obnovy EU), ze 17 hodnocených slibů nebyl dle analýzy nevládních organizací (shrnutí zde) uspokojivě naplněn žádný. Nejvíc problematický je postup státu v přístupu k informacím (často v neodpovídajícím rozsahu, formě či s velkým zpožděním). Rekonstrukce státu doporučuje např. vytvoření centrální autority s dostatkem zdrojů i pravomocí, která digitalizaci povede, zlepšení komunikace o digitálních službách státu směrem k občanům, zřízení centrálního informačního webu a mobilní aplikaci státu nebo důslednou publikaci dat podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Poslechněte si podcast Dobrá správa s hostem M. Bláhou z Hlídače státu.

BEZ UBLIŽOVÁNÍ A VYLUČOVÁNÍ SLABŠÍCH

Zvýšení trestů za znásilnění. 12. 2. Amnesty International, Česká ženská lobby a Konsent zahájily před Poslaneckou sněmovnou kampaň, aby politické strany zahrnuly do svých programů vyšší tresty za znásilnění a upravily definici trestného činu znásilnění tak, aby za něj byl považován jakýkoliv sexuální styk, ke kterému jedna ze zúčastněných stran nedala svůj souhlas.

Náprava exekučního řádu stále ve hře. Ve Sněmovně je po 2. čtení novela zákona o exekučním řádu s návrhy na zavedení místní příslušnosti exekutorů dle krajů nebo jen u spotřebitelských dluhů, zastavení bezvýsledných exekucí a další opatření, která mohou zlepšit situaci lidí v dluhové pasti. Vládní moratorium na exekuce pro ulehčení situace lidí postižených pandemií skončilo, takže se podle expertů dá očekávat zvýšená aktivita exekutorů, obrovské zadlužení i v rámci střední třídy přijde až po volbách. 

Rozklad sociálního systému? Naopak novela zákona o hmotné nouzi z dílny ODS a SPD, jejíž projednávání ve 2. čtení bylo přerušeno, by v případě schválení zasáhla příspěvky na bydlení, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí a umožnila by legálně exekuovat dávky hmotné nouze. Nevládní experti varují, že by navržené změny výrazně zhoršily situaci lidí v sociálně vyloučených lokalitách a přispěly by k rozkladu základní sítě sociální ochrany i pro široký okruh chudých pracujících lidí. 

Rok kontroverzního ombudsmana. Nejslabším skupinám se bohužel nedostává přílišné podpory od jejich institucionálního ochránce. Organizace na podporu Romů, lidských práv a lidí v nouzi v otevřeném dopise vyzvaly premiéra a poslance, aby se distancovali od výroků S. Křečka na adresu Romů, kterými posiluje protiromské předsudky, rozdmýchává nenávist a znevažuje svůj úřad. Kritici varují, že svá stanoviska nebude dále schopný obhájit a v zápalu jeho tažení proti politické korektnosti bude ohrožena celková kvalita stanovisek ombudsmana.

Občanská společnost - praktická podpora 

Zapojení občanské společnosti do participativních procesů. Rada vlády pro NNO vyhlásila výzvu k nominaci 6 až 7 členů za občanské organizace do pracovní skupiny k tvorbě metodiky participace, která bude určena pro ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy. Nominace za NNO by bylo vhodné předložit na základě vzájemné dohody v rámci nevládních organizací. Termín pro zaslání nominací je 15. 3. 2021.

[PANDEMIC] Open Data Expo. Největší veletrh otevřených dat v ČR spojený s konferencí k jejich efektivnímu využívání pro kvalitní řízení státu pořádá OSF Praha online 8. 3. od 9:00 do 16:00h. Tématem letošního ročníku je práce s daty v době krize - o současné krizi, učiněných vládních opatřeních, roli otevřených dat, (ne)dostupných informací a digitálních technologiích. A také o tom, jak využívání či nevyužívání dat ovlivnilo oblast veřejného zdraví.

“Okna příležitostí” pro antikorupční reformy. Rozsáhlý výzkum z protikorupčních úsilí v Guatemale, na Slovensku a v Jižní Africe, ke kterým došlo za posledních pět let, mapuje “okna příležitostí” k antikorupčním reformám v různých fázích a nabízí strategická doporučení, jak  dobře načasovat, rámovat a využít vytvořený prostor pro změny, než se uzavře, i ve vazbě na státní kapacity, demokratické reformy, stav občanského prostoru, postoje k autoritářství a kleptokracii. 

Virtuální Davos. Zpráva z letošního Světového ekonomického fóra v Davosu (online) s tématem “Klíčový rok pro obnovu důvěry” obsahuje videa z diskusí, analýzy a články, jak řešit světové ekonomické, environmentální, sociální a technologické výzvy po pandemii COVID-19 za účasti různých skupin, včetně občanské společnosti. Hlavním poselstvím je potřeba obnovit důvěru a širokou, dlouhodobou spolupráci, jež vyvažuje různé zájmy.

Jak vést kampaň proti nerovnostem. Pandemie vyostřuje nerovnosti na mnoha úrovních (bohatství, příjem, pohlaví, etnický původ, přístup ke službám aj.). Přečtěte si zkušenosti aktivistů z aliance organizací, které v různých částech světa vedou kampaně proti nerovnostem. Není tedy těžší vést kampaň na jedno téma, jako je násilí na ženách nebo nekvalitní školy? Nebo zastřešující koncept jako “nerovnost” nějakým způsobem zvyšuje možnosti kampaní?

Archiv všech předchozích čísel najdete zde.
K odběru se můžete přihlásit prostřednictvím tohoto odkazu.
Newsletter pro Vás připravuje tým Glopolis, kontakt: Kateřina Vrbová, vrbova@glopolis.org.

Copyright © 2021 Glopolis, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp