Copy
PODPORA UDRŽITELNÉ DEMOKRACIE OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ

Přehled událostí v prioritních oblastech sítě NeoN

Newsletter č. 13/2021 (1.7. - 21.7.2021)

Milé čtenářky a milí čtenáři,

s průzkumy před sněmovními volbami se trhá pytel, a proto upozorňujeme na zajímavý model, jak by mohly dopadnout právě teď. Voliči to ale nemají snadné - strany své vize a volební programy tasí velmi pomalu.

Roste i bilancování transparentnosti a hospodaření státu. Politici “protikorupční” vlády se svojí ne/aktivitou zařadili až za opozici. Střet zájmů na vrcholné úrovni české politiky se vrací jako bumerang a EK jasně říká, za jakých podmínek může Česko čerpat z fondu obnovy. 

Sněmovní prázdniny jsou tu! Nabízíme přehled zákonů, se kterými legislativci stihli pohnout.

V tématech občanské společnosti se staly dvě důležité události, kterým se dlouhodobě věnujeme: vláda schválila novou strategii spolupráce státu s NNO a premiérův ekonomický poradce J. Ungerman nebyl potvrzen jako zástupce za český nevládní sektor v důležité evropské instituci. Česká vláda šla na dřeň proti požadavkům nevládek, ale nakonec se rozhodlo až na evropské úrovni.

České předsednictví zatím není příliš v povědomí lidí, kleslo ale i vnímání o naší připravenosti na něj.

V mediálních radách se stále něco děje - probíhají volby, ale i diskuse o potenciálních střetech zájmů radních.

Na závěr doporučujeme evaluační konferenci a průzkumy o palčivých tématech EU, vnímání Istanbulské úmluvy či vývoji online dárcovství. Na “oddychnutí” pak podcasty věnované péči o dárce, PR či whistleblowingu.

Přínosné čtení, sledování i poslech, ale i klidné letní dny Vám přejí

Káťa, Lucka a Jana z Glopolisu :)

SNĚMOVNÍ VOLBY 2021

Přesnější odhad toho, jak by v danou chvíli dopadly volby, nabízí model váženého průměru z různých průzkumů, který sestavily Seznam zprávy. Přepočet probíhá každý čtvrtek dle metodologie Mandáty.cz.

Podle čeho se lidé budou rozhodovat koho volit? Bleskový průzkum agentury Median pro ČRo ukázal, že nejdůležitějším faktorem v rozhodování bude program stran. 

Volební kampaně spuštěny, programy chybí. Naplno se kampaně rozhoří v září a podle některých hodnocení budou emoční a vyhrocené. Řada letáků tak připomíná spíš supermarkety a cílí na osobnostní témata, chybí vize ČR či odpověď, kdo zaplatí více než bilion Kč, jež padl na covid a jeho následky. Mezi tématy, která mohou zvrátit výsledek voleb, se dá očekávat i migrace. A. Babiš zatím vydal jen “svoji” knihu a program ANO zveřejní až později. Piráti již stihli podat žalobu na A. Babiše za šíření lživých informací ohledně zdanění bytů a obsazování migranty.

TRANSPARENTNOST A HOSPODAŘENÍ STÁTU

Hodnocení politiků v končícím volebním období připravila Rekonstrukce státu - nejlépe si však stojí opozice (Piráti, KDU-ČSL, Starostové). 111 poslanců protikorupční legislativu podporuje (25 z nich aktivně, 6 mimořádně aktivně). Podívejte se, jak poslanci o protikorupčních zákonech hlasovali. Finální hodnocení stran i poslanců bude k dispozici před volbami.

Za nedotaženou protikorupční legislativu Česko zkritizovala i Evropská komise ve své nové zprávě o stavu právního státu ve všech členských zemích. Zmiňuje střet zájmů na “nejvyšší výkonné úrovni”, nejmenuje přímo A. Babiše, nicméně poukazuje na konkr. audit, který se týká právě jeho a Agrofertu, vč. kauzy Čapí hnízdo. 

Český národní plán obnovy schválen, ale s podmínkou. Šéfka EK Von der Leyenová 19. 7. otevřela Česku cestu k čerpání 180 mld. Kč na modernizaci země s tím, že ČR musí zabránit možnému střetu zájmů. „Od momentu, kdy jsem vstoupil do vlády a teď jsem premiér, tak nemám pocit, že bychom měli nějaký systémový problém,“ prohlásil Babiš. EK bude mít nástroje na kontrolu, jak (nejen) české instituce budou peníze rozdělovat. Prvních 13 % financí bude mít ČR k dispozici na podzim. Další platbu může získat až v červnu 2022, pokud splní 8 cílů a milníků týkajících se skutečného vlastnictví a střetu zájmů subjektů, které budou finance čerpat. Jinak ČR bude muset vrátit i to, co již bylo předfinancováno. Tou dobou bude navíc předsedat EU. Poslední zveřejněná verze NPO je stále jen ta z 1. 6.

Který z českých krajů si nejvíc sáhne na zelené investice z EU? EK 14. 7. zveřejnila masivní balík klimaticko-energetických opatření ,Fit for 55’, která mají snížit emise EU o 55 % do r. 2030, zavádějí uhlíkové clo a rozšiřují systém emisních povolenek. Místopředseda EK F. Timmermans přijel 18. 7. získat podporu pro tyto plány a uklidnit skeptiky. Podle něj je průmyslová revoluce, která do cca r. 2035 většinově ukončí i výrobu spalovacích aut, nevyhnutelná. ČR má z Fondu spravedlivé transformace dostat 40 mld. Kč. Karlovarský kraj, který velká část útlumu teprve čeká, má podle rozhodnutí Babišovy vlády z fondu dostat jen 6,3 mld. oproti 18 mld. pro Ostravsko, které ale hlavní transformací již prošlo.

Nový nejvyšší státní zástupce budí emoce. Vláda 12. 7. jednomyslně schválila I. Stříže, který v NSZ dosud působil jako náměstek. Hlasování se účastnil i premiér A. Babiš, ač je trestně stíhán v kauze Čapí hnízdo a policie ho navrhuje obžalovat (NSZ může do kauzy zasáhnout). Dle M. Benešové je premiér “garantem trestní politiky státu”, ačkoli dříve předpokládala, že jednání opustí. Výběr kritizuje opozice, zejm. kvůli Střížovo minulosti, kdy byl vojenským prokurátorem a členem KSČ, a po volbách jej chce odvolat. Zastala se ho např. Unie státních žalobců či pražská vrchní státní zástupkyně L. Bradáčová. 

SNĚMOVNÍ PRÁZDNINY

S čím se legislativně ještě podařilo pohnout?

Exekuce se dočkají největších změn za posledních 20 let! Sněmovna 7. 7. podpořila (162 hlasy ze 169 přítomných) senátní vratku novely exekučního řádu (přehled změn zde). Zastavování bezvýsledných exekucí tak bude moci začít v r. 2023. Novelu již podepsal prezident. Ustanovení o tom, že by exekutoři neměli mít nárok na úhradu nákladů na řádně vedených, avšak bezvýsledných exekucí, se chystá u Ústavního soudu napadnout Exekutorská komora ČR

“Třikrát a dost” na chudé. Kritici odmítají novelu zákona o hmotné nouzi, kterou schválila sněmovna 9. 7. Lidé přijdou o část dávek v případě, že opakovaně nezaplatí pokutu za spáchání některých přestupků. ODS si od novely slibuje, že se sociální pomoc stane spravedlivou. Novelu kritizují zejm. Piráti a část ČSSD, nevládní organizace, občanští členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, někteří odborníci i ombudsman S. Křeček kvůli její protiústavnosti a potenc. ohrožení lidských práv. Sociolog D. Prokop se obává, že se vytváří nástroj zneužitelný pro účelovou šikanu a vyhánění lidí z obcí a dopadne na děti.

@masaryk.official

Rozšíření působnosti NKÚ schválili 7. 7. poslanci ve 3. čtení. Projde-li úspěšně Senátem, může zamířit k podpisu prezidenta ještě do voleb. NKÚ by pak, coby nezávislý auditní orgán, mohl dohlížet na nakládání státních firem (jako ČEZ, ČEPRO, České dráhy) s veřejnými prostředky.

Nový stavební zákon byl schválen. Poslanci (ANO, SPD, KSČM a část Nezařazených a ČSSD) 13. 7. přehlasovali jednomyslné senátní veto. Nepomohly ani hlasy občanů přes petice a kampaň ArnikyHnutí Duha. Dle Zeleného kruhu (viz průběžné komentáře) by měl být zákon po volbách jako jeden z prvních zneplatněn i proto, že mj. radikálně omezuje pravomoci MŽP, upřednostňuje rychlost rozhodování před kvalitou posuzovaných projektů a ignoruje fakt, že je třeba řešit klimatickou změnu. Schválení kritizuje opoziceSvaz měst a obcí ČRČeská komora architektů i odborná veřejnost. Naplnění zákona, který vítá Hospodářská komora, se může zadrhnout např. na chystaném superúřadu.  Zákon již podepsal prezident.

Zákon o lobbingu má ještě naději, 13. 7. prošel ve Sněmovně 2. čtením. 16. 7. pak měl být projednán ve 3. čtení, avšak předseda Ústavně právního výboru M. Benda rozeslal usnesení výboru až 15. 7. v podvečer. K projednávání pak ani nedošlo. Předseda Sněmovny R. Vondráček (ANO) ale přislíbil, že se zákon doprojedná na mimořádné schůzi 30. 7. A jak lobbing vnímají Češi? Podívejte se na průzkum Rekonstrukce státu. 

OBČANSKÁ SPOLEČNOST A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Strategii spolupráce státu s NNO do r. 2030 schválila 12. 7. vláda. Vytyčuje cíle ve třech strategických oblastech: 1. společenské klima pro činnost NNO, 2. participace a partnerství veřejné správy a neziskového sektoru, 3. právní prostředí a financování NNO. Součástí jsou (dosud nezveřejněné) úkoly a akční plán do r. 2024. Z prosazovaných návrhů vypadlo opatření k zavedení víceletého financování služeb a činností - bude nahrazeno jen ustavením expertní komise při Výboru pro legislativu a financování RVNNO.  

Potvrzeno: J. Ungerman nereprezentuje v EHSV nevládky. Premiérova poradce vláda na vlivný post do EU prosadila i přesto, že se proti jeho nominaci do EHSV od začátku NNO ohrazují, neboť je nereprezentuje. Skupina III, v níž zástupci NNO sedí, 7. 7. formálně hlasovala o jeho přijetí, v němž neprošel (18 členů bylo pro, 57 proti). Na vypracovávání stanovisek pro EK, parlament a jiné unijní instituce, se tak sice může podílet, avšak jako nezařazený. V aktuálním složení EHSV je mimo J. Ungermana nezařazený jen jeden další člen.

Financování nevládních organizací v Maďarsku. 17. 7. se v Maďarsku zrušil zákon, který od r. 2017 zakazoval nevládním organizacím přijímat dary ze zahraničí. Ty tak mohou opět tyto dary přijímat a zachovat anonymitu jejich dárců. Tento zákon byl soudem EU shledán jako diskriminační a proti evropským předpisům. 

Jak se Česko vidí v naplňování cílů udržitelného rozvoje. Vláda představila 12. 7. svůj druhý Dobrovolný národní přezkum na půdě OSN. Prezentaci vedl ministr R. Brabec se zástupci MZV a MŽP. Byly jim kladeny dotazy na dekarbonizaci české energetiky a genderové rovnosti. Ředitelka České ženské lobby H. Stelzerová představila naplňování 5. cíle (Rovnost žen a mužů). Podívejte se na záznam z prezentace a doprovodné akce “Check the Czech Solutions for Sustainability”.

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A EVROPSKÉ SOUVISLOSTI

Češi se nezapojují do diskusí o EU. Z dosavadního průběhu Konference o budoucnosti Evropy je zřejmý malý zájem občanů i politiků. Byla spuštěna platforma, přes kterou se mohou občané zapojit a vyjádřit své názory. Z cca 450 mil. EU občanů se zapojilo jen 19 tis. občanů. Pro zvýšení informací o Konferenci se mohou tiskové agentury a digitální média ucházet o granty. V ČR se debaty přesouvají do regionů (více na webu Euroskop).  

Povědomí českých občanů o budoucím předsednictví ČR v EU je nízké. Pouze pětina občanů ví, že bude ČR příští rok předsedat EU. Také vnímání připravenosti ČR na předsednictví kleslo. Otevřený dopis vládě ohledně přípravy ČR na budoucí předsednictví EU je k nalezení a použití zde

EK je kritická k jednání Polska a Maďarska kvůli podezření z porušování práv LGBT menšin. V Maďarsku se jedná o zákon, který zakazuje informovat mladistvé o LGBT orientaci, v Polsku o vyhlášené zóny bez LGBT ideologie. EK zahájila s oběma státy řízení a udělila 2 měsíce na podání jejich reakce. Maďarsko obviňuje EK z vměšování se do interních záležitostí státu a vyhrožuje s vetováním klimatického plánu EK. Pokud Polsko a Maďarsko nevyhoví výzvě EK, může toto řízení dospět až k soudu EU.

MEDIÁLNÍ RADY

Do Rady ČRo byl 7. 7. v tajné volbě zvolen J. Šuchman, dosavadní předseda dozorčí komise, který zaplní místo P. Arenbergera. Funkci radního pak neplánuje opustit J. Nerušil (pražský lídr za SPD pro blížící se sněmovní volby), který odmítá konflikt zájmů kvůli své kandidatuře a naopak tvrdí, že v Radě reprezentuje křesťanské hodnoty. Kvůli svému spojení s politickou stranou zvažuje 2 varianty: nedocházet na schůze, nebo na nich jen nehlasovat. Nerušilovu kandidaturu kritizuje M. Luhan, koordinátor projektu Nezávislá média, dle něhož by se Rada neměla skládat z aktivních členů politických stran, ačkoliv to se momentálně nedaří vymáhat, což svědčí o mezerách v zákoně.

Do RRTV vybrali poslanci v tajné volbě D. Köppla (za ANO). Před svým nástupem se však bude muset vzdát své pozice ve vydavatelské firmě Sondy, aby jako člen “velké” mediální rady předešel střetu zájmů, na něž upozornil M. Kolovratník. Dle zákona členové RRTV „nesmějí zastávat ani neplacené funkce v jakýchkoliv orgánech společností, které podnikají v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, audiovize a reklamy“. Funkční období začne až dnem jmenování předsedou vlády.

POZVÁNKY, PRŮZKUMY A PODCASTY

Evropská evaluační společnost pořádá konferenci “EES Goes Virtual: Evaluation in an Uncertain World: Complexity, Legitimacy and Ethics”. Byla spuštěna registrace na workshop profesionálního rozvoje s lídry ze světa evaluací, který proběhne od 6. - 7. 9. a následně na konferenci s významnými hosty od 8. - 10. 9. Poplatek za konferenci zahrnuje i následný šestiměsíční přístup ke všem záznamům a videím.

Češi jsou odtržení od debat o palčivých tématech EU. Podle nového průzkumu STEM Češi nevidí v evropské klimatické politice hrozbu zdražování. Obecně s návrhy řešení souhlasí, ale obávají se dopadů na průmysl. Lidé příliš neznají ani pojmy, které se s klimatickou diskusí běžně pojí, jako uhlíková neutralita nebo Zelená dohoda. Česká klimatická debata je od té evropské odpojena. Obecné snahy jako Zelená dohoda pro Evropu jsou vnímány pozitivně, veřejnost je však skeptická k tomu, zda tato řešení v globálním měřítku pomohou.

Češi příliš nevědí, čeho se týká Istanbulská úmluva, případně na ni nemají názor, vyplývá to z výzkumu Naše společnost. Správné povědomí o Úmluvě Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí má jen 14 % dotázaných. 21 % se domnívá, že by ji měl Parlament ČR schválit, opačný názor zastává 8 % dotázaných, zbylých 71 % neví.

Štědrost Čechů roste, nezastavilo se ani darování na “necovidové” projekty.
Svět neziskovek přinesl přehled vývoje dárování v ČR přes Darujme.cz za r. 2020, vč. srovnání s r. 2019. Jaro 2021 ukázalo, že zatímco v r. 2019 je za 1. kvartál evidováno 12,5 mil. Kč, v r. 2020 šlo o 27 mil. Kč (s prudkým nárůstem v březnu), v r. 2021 došlo v 1. kvartálu k růstu na 47,5 mil. Kč. Počet organizací neroste tak, jako suma získaných darů, což znamená, že růst je způsoben většími výkony jednotlivých kampaní. Narůstá i počet pravidelných dárců a v příp. některých kampaní neroste ani tak počet dárců, jako průměrné dary, což naznačuje, že nejde o věčné získávání nových dárců, ale zejm. o budování vztahů s těmi stávajícími.


Podívejte se a poslechněte si: 

  • Debatu z Prague European Summit, kde mladí lídři představili slovinskému prezidentovi B. Pahorovi své policy papery s konkrétními návrhy na podporu evropské demokracie, digitální transformace a zahraničních zájmů EU.
  • Podcast pro neziskovky věnovaný fundraisingu a péči o velké dárce s hostem J. Kroupou z Českého centra fundraisingu.
  • Podcast Nahlídni s D. Ratajovou ze Sue Ryder o tom, jak se liší PR v byznysu a nezisku.
  • Podcast Stošestka s Š. Trunkátovou z Oživení a J. Dupákem z TI, tentokrát o whistleblowingu.
Seznam použitých zkratek:

ČT - Česká televize
ČRo - Český rozhlas
EHSV - Evropský hospodářský a sociální výbor
EK - Evropská komise
EU - Evropská unie
LGBT - Zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu
MZV - Ministerstvo zahraničních věcí

MŽP - Ministerstvo životního prostředí
NGO - Non-Governmental Organization
NKÚ - Nejvyšší kontrolní úřad
NNO - Nestátní nezisková organizace
NPO - Národní plán obnovy
NSZ - Nejvyšší státní zástupce
OSN - Organizace spojených národů
RVNNO - Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
RRTV - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
SDGs - Cíle udržitelného rozvoje

Archiv všech předchozích čísel najdete zde.
K odběru se můžete přihlásit prostřednictvím tohoto odkazu.
Newsletter pro Vás připravuje tým Glopolis.
Kontakt: Kateřina Vrbová, vrbova@glopolis.org.

Copyright © 2021 Glopolis, o.p.s.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp