Copy
PODPORA UDRŽITELNÉ DEMOKRACIE OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ

Přehled událostí v prioritních oblastech sítě NeoN

Newsletter č. 16/2021 (26.8. - 12.9.2021)

Milé čtenářky a milí čtenáři,

necelý měsíc před volbami není lehké se v záplavě informací - a zejména přibývajících dezinformací - orientovat. Experti z NNO však nabízejí analýzy dosavadního působení politických stran, programů i pozic kandidátů, včetně dezinformačních taktik.  

Dobré zprávy přicházejí o důvěryhodnosti soudnictví. Narozdíl od vlády, která vytrvalým přehlížením konfliktu zájmů a netransparentností riskuje (nejen) omezení evropských dotací. Ústavní soud navíc zrušil NNO kritizovaný návrh bezdoplatkových zón, který by plošně diskriminoval nové nájemníky v sociálně problémových místech.   

S napětím sledujeme vývoj kolem mediálních rad - jak nakonec stávající sněmovna naloží s návrhem na odvolání H. Lipovské, jež tak dlouho hledala právní nesrovnalosti kolem generálního ředitele ČT, až sama právo porušila? A připraví celá kauza konečně půdu pro změny volebního systému do mediálních rad v nové sněmovně?

Navzdory na poslední chvíli přihozeným 200 mil. Kč, české předsednictví stále čelí dle Senátu i NNO nedostatku lidí, zdrojů  i pozornosti českých politiků. Poslední průzkum však ukazuje, že veřejnost se navzdory nespokojenosti s domácí politkou a kontroverzním tématům vztahuje k EU s jistou nadějí.

Pozornosti kolegů z NNO, jež mají vhled do evropských programů a vůbec fungování neziskového sektoru, by pak neměly ujít chystané výzvy k nominacím zástupců NNO do Rady vlády pro NNO i monitorovacích výborů - teď je čas hledat  vhodné kandidáty/tky do těchto důležitých orgánů pro kontrolu a spolupráci se státem.

Přínosné čtení, sledování i poslech, ale i klidné zářijové dny Vám přejí

Lucka, Jana, Tomáš a Petr z Glopolisu :)

SNĚMOVNÍ VOLBY

Koho a jak volit pro efektivní stát a udržitelnou demokracii? Jak politické strany hlasovaly v minulém volebním období? Jaké jsou priority NNO pro následující 4 roky? A která z těchto opatření by podpořili strany a jednotliví kandidáti? To vše Vám po více než půlročním sběru dat nabízí velký Volební průvodce od Rekonstrukce státu. Hlídač státu Vám pak poradí, jak volit v různých situacích. 

Zezelenala česká politika? Dle analýzy Zeleného kruhu téměř všechny strany deklarují kladný postoj k ekologickým opatřením, vyhýbají se ale řešením, která by mohla působit kontroverzně. Nová vláda se tak jako tak bude muset vypořádat s mantinely, které pro tyto sliby i pro naplňování emisních cílů EU stanovuje končící vláda v právě schvalované Dohodě o partnerství pro čerpání 550 mld. Kč z EU fondů. Podle ekologických organizací vláda v ní nevyčleňuje dost financí ani nezajišťuje potřebný mezioborový přístup k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku napříč odvětvími. Velkou debatu stranických lídrů sledujte v divadle Archa 13.9. v 17:00, i přes online stream

Dezinformace před volbami na vzestupu. Síla a počet předvolebních dezinformací rostou, obzvlášť ze strany hnutí ANO. Nejčastějším terčem dezinformací jsou Piráti. Čeští elfové upozorňují, že dezinformace jsou cílené převážně na starší občany a jejich volební preference. TI pak upozorňuje na spornou hranici mezi  výkonem veřejné funkce a  předvolební kampaní. L. Volný zvolil k šíření dezinformací “svobodnější” kanál Telegram, poté co byl jeho facebookový profil smazán. 

Odhad volebního potenciálu od Kantar a Data Collect ukazuje, že největší potenciál oslovit voliče má koalice Spolu s maximálním možným ziskem až 31,5 %. Podle průzkumu agentury Median, zaměřeného na volební preference je,  na vedoucí pozici ANO, jehož preference převyšují preference koalice Spolu o 6 procentních bodů. D. Klimeš poukazuje na roli menších stran a hnutí (Trikolóra, apod.), které se sice nedostanou do sněmovny, ale mohou větší hráče připravit o drahocenná procenta pro získání potřebného mandátu ve Sněmovně.  

Milion chvilek pod drobnohledem. Vyobrazení křížů jako symbolu obětí koronaviru iniciativou Milion chvilek na průhonickém náměstí bylo policií označeno za přestupek. Policejní ředitel J. Švejdar se však vzápětí omluvil za označení “nepovolené shromáždění”. Zároveň se kampaní “chvilkařů” na podporu opozičních koalic zabývá Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran.

DŮVĚRYHODNÉ SOUDNICTVÍ

Prezident rozhodne o předsedovi Nejvyššího správního soudu. Za 4 měsíce skončí mandát stávajícímu předsedovi M. Mazancovi. O možných  nástupcích  se spekuluje jako o F. Dienstbierovi a B. Pořízkové. M. Zeman v minulosti kritizoval soud, že nahrává ochráncům přírody na úkor stavby dálnic, takže jmenování F. Dienstbiera by kromě jeho příbuzenské vazby na J. Dienstbiera mohlo u prezidenta ztížit i jeho zaměření na právo ochrany přírody.  

Kauza Čapí hnízdo. A. Babiš mladší je 13.9. podroben druhému výslechu, tentokrát přímo ohledně kauzy Čapí hnízdo. Mimo A. Babiše mladšího je také stíhána bývalá manažerka Agrofertu J. Mayerová. Dozorující státní zástupce J. Šaroch stanovil dvoutýdenní lhůtu na doplnění vyšetřování a provedení všech výslechů. Na postup J. Šarocha se však chce zaměřit L. Bradáčová a vyhodnodit, zda není postup zbytečně prodlužován. 

Ústavní soud má větší důvěru lidí než BIS. Dle průzkumu CVVM mu věří 57% lidí. Naopak nejméně lidí (42%) věří Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).  

TRANSPARENTNÍ STÁT

M. Zeman za hranicí zákona. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí uvedl, že prezidentská kampaň M. Zemana v roce 2018  měla problémy s finanční transparentností. Dále se prezidentovi volební návštěvy krajů kryly s výkonem veřejné funkce, což je nezákonné. Krajské návštěvy jsou problematické i pro vládní strany ANO a ČSSD, které transparentně neuvádějí platby spojené s výjezdy politiků po ČR.

Národní plán obnovy má zatím zelenou. Ministři financí EU schválili český NPO. Od září může ČR obdržet již 13 % z příslíbených 180 mld. Kč v rámci předfinancování. D. Klimeš varuje, že plán nemá mezi projekty potřebnou rezervu nad stanovenou hranici 37 % na zelenou transformaci a 20 % na digitální transformaci. Evropská komise může zpětně odmítnout proplatit projekty, které nebudou odpovídat kritériím plánu, anebo když nebude ošetřen střet zájmů. U Registru skutečných vlastníků EU apeluje zvláště na prověření příjemců výhod ze svěřenských fondů namísto jejich pouhého uvedení.

Evropské dotace s velkým ALE. Evropská komise varuje, že i vyplácení dalších dotací ČR by mohlo být pozastaveno pokud se nezlepší dohled nad střetem zájmů A. Babiše a ostatních. V rozhovoru pro Rádio Z zmiňuje ředitel TI Petr Leyer, že toto varování může být poslední před tvrdým zakročením EK. A. Schillerová však věří, že se všechny podmínky pro vyplacení dotací splní.  

Strašák jménem Korupce. Vládu stále pronásleduje korupce. Tématu se věnuje TI v jejím podcastu s L. Bradáčovou a P. Leyerem.

VEŘEJNOPRÁVNÍ MÉDIA

Staronový ředitel ČRo zvolen v tichosti. R. Zavoral byl opět pověřen funkcí ředitele ČRo na dalších 6 let, až do ledna 2028. Do konkurzu se přihlásili další dva uchazeči, kteří nebyli schopni splnit základní požadavky výběrového řízení. Soutěž o post se již předem jevila v jeho prospěch. Zároveň na svůj post radního ČRo rezignoval J. Nerušil z důvodu své kandidatury za SPD. 

Volební výbor navrhl odvolání H. Lipovské, ale sněmovna se k tomu nejspíš nedostane. Poslanci ANO tím alespoň symbolicky deklarují nevoli s postupem  radní, jež v rozporu se zákonem kandiduje za politickou stranu. A. Juchelka však schůzi podmínil hlasováním o nových členech Rady ČT, které v současné době blokuje opozice.

ZÁSTUPCI NNO, UDRŽITELNOST A LIDSKÁ PRÁVA

Zrušení bezdoplatkových zón. Ústavní soud vyhověl 17 senátorům ve zrušení dodatku k zákonu o pomoci v hmotné nouzi, který by zřídil bezdoplatkové zóny - části obcí s častými “sociálně nežádoucími jevy”, v nichž by noví nájemníci neměli nárok na doplatek na bydlení. Řada obcí v tom spatřovala jeden z mála způsobů, jak zabránit přílivu lidí žijících ze sociálních dávek. Dle ÚS bezdoplatkové zóny nerozlišovaly mezi původci a oběťmi sociálních problémů. Řada NNO bezdoplatkové zóny kritizovala, protože problém neřešily a jen ho přesouvaly. J. Maláčová navrhuje vyvlastnění soukromých ubytoven pro chudé jako řešení situace vzniklé zrušením bezdoplatkových zón. 

Průlom v Bečvě? Ani náhodou! Jelikož ani téměř rok po otrávení řeky Bečvy není v případu jasno, tak se skupina rybářů a vědců rozhodla simulovat šíření anorganických látek v řece.  Pomocí solného roztoku zjistili, že do celé šíře toku se mohly jedy dostat již mnohem dříve, než s čím pracuje znalecký posudek. Skupina je v současnosti za tento pokus vyšetřována a zásadní obrat v případu nenastal. Mezitím Státní zastupitelství zamítlo stížnosti obviněných.

Hledají se zástupci NNO do Rady vlády a monitorovacích výborů! RVNNO zveřejnila plán akcí a zasedání pracovních skupin na září 2021. Důležité pro NNO je, že řadě členů, kteří v Radě působí za NNO, končí mandáty. Sekretariát RVNNO připravuje výzvy na nominace za NNO do Rady a také do monitorovacích výborů, které dohlíží na fungování evropských programů. Výzvy sledujte mezi aktualitami RVNNO.

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ČERNÍNSKÝ PALÁC

Předsednictví podfinancované… I přes navýšení předsednického rozpočtu vládou 23.8. o cca. 200 mil. Kč Senát kritizuje nedostatečné personální zajištění a koncentraci předsednických akcí převážně v Praze. Personální nedostatky se promítají také do diplomatického sboru, který se potýká se zastoupením relativně úzkou sociální skupinou: mužů okolo 60 let, jak vyplývá z infografiky AMO. Velvyslankyně při EU E. Hrdá rozpočet považuje za dostatečný a poukazuje na to, že ČR sice nebude moci prosazovat své zájmy, ale může nastolovat agendu. Předseda think-tanku AMO V. Dostál vysvětluje, že by úspěšné předsednictví mohlo posílit profil ČR jako členského státu a ukázat kvalitu české diplomacie… 

… a podceněné. Ačkoliv navýšení rozpočtu přichází 5 minut po dvanácté a musí jej ještě schválit poslanci, je třeba tento krok přivítat. Přispěla k němu i kritika odborné veřejnosti, včetně otevřeného dopisu osobností a NNO “Máme na to řídit EU”. Co se však stále nezměnilo, je nízká prezence politiků na zasedáních Rady EU a malý zájem o obsah předsednictví a evropská témata obecně. K dopisu je stále možné se připojit, sdílet jej ve Vašem okolí, anebo se přidat k zábavné kampani pro širokou veřejnost Hledáme Czechtropu!  

Jak vnímá česká veřejnost EU? Nejnovější studie STEM se zaměřuje na stěžejní témata evropské politiky (např. klima, pandemie Covid-19 a ekonomická podpora od EU) a jak ovlivňují české vnímání EU. Studie ukazuje, že i přes nespokojenost s domácí politikou se občané staví k EU s jistou nadějí. Avšak spojitost mezi EU a migrací je stále silná a Čechy negativně vnímaná. Překvapivý konsensus se záměry EK, zdá se, vzniká  kolem posílení Frontexu a repatriace neúspěšných azylových žadatelů.

PRAKTICKÁ POMOC

27.8. proběhl seminář vedený Úřadem vlády pro žadatele o dotace v programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2022. Detaily programu na webu RVNNO

16.9. jste zváni na debatu pořádanou Reos Partners. Ředitel Adam Kahane povede debatu na téma “Facilitating Breakthrough” společně se třemi významnými facilitátory. Debata se zaměří na rovnost, klima a mír. 

“Evaluační minimum” pořádá Česká evaluační společnost jako dvoudenní certifikované školení, které provede účastníky procesem evaluace projektů s tuzemským i zahraničním zaměřením. Registrovat se je možné do 15.9. 

Do 24.9. jsou otevřené nominace osob či institucí na cenu Alice G. Masarykové za lidská práva. Nevájte a nominujte!

9. ročník soutěže Společně otevíráme data. Soutěž o nejlepší aplikaci využívající otevřená data a open source se odehraje ve 4 kategoriích: městská data, zdraví, vzdělávání, klima a životní prostředí. Přihlášky lze posílat do 20.10. Vítězové kategorií obdrží 30 tis. Kč na další rozvoj aplikace. 

“Tyranie” logframu? - Graham Teskey vás ve svém blogu provede metrem s logickým rámcem, teorií změny a dalšími metodami směrem k rozumnému propojení Activities - Outputs - Outcomes pro projektové plánování a řízení.  

Seznam použitých zkratek:
AMO - Asociace pro mezinárodní otázky
BIS - Bezpečnostní informační služba
CVVM - Centrum pro výzkum veřejného mínění
ČT - Česká televize
ČRo - Český rozhlas
EHSV - Evropský hospodářský a sociální výbor
EK - Evropská komise
EP - Evropský parlament
EU - Evropská unie
FORS - České fórum pro rozvojovou spolupráci
IPCC - Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu
LGBT+ - Zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby
MK - Ministerstvo kultury
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu

MZV - Ministerstvo zahraničních věcí

NGO - Non-Governmental Organization
NFNŽ - Nadační fond nezávislé žurnalistikyNKÚ - Nejvyšší kontrolní úřad
NNO - Nestátní nezisková organizace
NPO - Národní plán obnovy
NSZ - Nejvyšší státní zástupce
OSF - Nadace Open Society Fund
OSN - Organizace spojených národů
ReSt - Rekonstrukce státu
RRTV - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RVNNO - Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
SDGs - Cíle udržitelného rozvoje
TI - Transparency International
ÚOHS - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚOOÚ - Úřad pro ochranu osobních údajů
ÚS - Ústavní soud

ÚV - Úřad vlády

Archiv všech předchozích čísel najdete zde.
K odběru se můžete přihlásit prostřednictvím tohoto odkazu.
Newsletter pro Vás připravuje tým Glopolis.
Kontakt: Lucie Škopková, skopkova@glopolis.org

Copyright © 2021 Glopolis, o.p.s.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp