Copy
PODPORA UDRŽITELNÉ DEMOKRACIE OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ

Přehled událostí v prioritních oblastech sítě NeoN

Newsletter č. 12/2021 (11.6. - 1.7.2021)

Milé čtenářky a milí čtenáři,

s lítostí sledujeme situaci na jižní Moravě, ale máme radost z veliké solidarity občanů. Nevládní organizace opět přispěchaly na pomoc nejen koordinací rychlé reakce, materiálem a dobrovolníky, ale rovněž miliardovou sbírkou. 

Ačkoli některé strany pozastavily své předvolební kampaně, politické průzkumy a debaty pokračují.

Zvláštní pozornost v tomto čísle věnujeme výsledkům studie o rozdělené společnosti s doporučeními, jak čelit vyostřování kulturních válek, a přehledu témat, jimiž aktuálně žije ezinformační scéna.

Česko je na tom ve srovnání s ostatními zeměmi EU, co se týče účasti na zasedáních EU nebo míry korupce, bídně. V naplňování SDGs si pak, v porovnání se světem, vede poměrně dobře.

Kdy se dočkáme nového nejvyššího státního zástupce? A jaké protikorupční zákony zřejmě před volbami (ne)spadnou pod stůl?

Sekce mediálních rad se zaměří na přetrvávající obstrukce ve volbě do Rady ČT a posilování alternativních proudů v Radě ČRo.

Závěrem bychom Vás rádi pozvali na virtuální workshop pro lídry v zemích V4 a debatu k předvolebnímu monitoringu a politickému marketingu. A věděli jste, že RVNNO hledá novou posilu do svého sekretariátu? 

Přínosné čtení, sledování i poslech a klidné prožití letních prázdnin přejí

Káťa, Lucka, Jana a Petr z Glopolisu :)
 

PS: V létě Vás nebudeme příliš zahlcovat, ať si ho vychutnáte! Proto od nás během prázdnin obdržíte jen 2 newslettery.

Spojení solidaritou. Filantropie v Česku je na vzestupu, lidé již ve sbírkách NNO darovali na pomoc tornádem zasažených oblastí přes 900 mil. Kč - a částka stále narůstá: např. Diecézní charita Brno vybrala  202 mil. Kč, Nadace Via 192 mil. Kč, Člověk v tísni 120 mil. Kč. Nadace, nadační fondy a nevládní organizace se domluvili na aktivní spolupráci při rozdělování prostředků, aby byla zajištěna pomoc všem. Co nejdříve tak chtějí dopravit postiženým na účet základní pomoc ve výši 150 tis. Kč na domácnost a poměrovou pomoc obcím. Kde můžete přispět i vy, se dozvíte např. zde.

Podívejte se na Interview ČT24, kde byl hostem výkonný ředitelem Nadace Via Z. Mihalco.

SNĚMOVNÍ VOLBY 2021

Zkuste si kalkulačku, kterou vytvořil iRozhlas ve spolupráci s Katedrou pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK. Vyberte si metodu pro výpočet mandátů ve Sněmovně nebo si postavte svou vlastní vládní koalici na základě červnového předvolebního průzkumu Kantar CZ pro ČT.


Silná vize, meziresortní a finanční spolupráce pro kulturu po volbách. 22. 6. se pod značkou “Kultura volí dialoguskutečnila diskuse zástupců oborových asociací v kultuře, součástí byla i konference s politiky v Senátu (záznam zde). Z debat mj. vyplývá, že resort potřebuje silnou osobnost, která ho posílí a poukáže na jeho důležitost ve společnosti. MV by mělo usilovat o meziresortní spolupráci, stanovit vizi, sbírat data a vyhodnocovat, zlepšit digitální dovednosti, zřídit Radu pro umění, legislativně ošetřit tzv. status umělce a využít připravených strategií, zejm. Státní kulturní politiky, Strategie kulturních a kreativních odvětví a NPO vč. personálního posílení MK pro zajištění implementace. Rozpočet by měl být postupně navýšen k min. 1 % ze státního rozpočtu a stát by měl vytvořit podmínky pro kooperativní financování. Na akci naváže v září 2021 veřejná předvolební superdebata. 

Poslechněte si podcast Akcent, kde výsledky diskusí shrnují P. Kultová a V. Štefanová.

ROZDĚLENÁ SPOLEČNOST

Tzv. kulturní války jsou dle politoložky Z. Hesové jevem, který doprovází zásadní změnu v politice, popř. ji do jisté míry spouští. Zvlášť před volbami se místo tradičních témat (jako jsou např. reformy) do popředí dostávají otázky hodnot, společenských norem či identity. Míní, že přichází styl politiky stavící se za většiny, který menšinám připisuje “až ďábelskou sílu”. Jejich stigmatizace je však urč. signálem proti Evropě, Západu či liberálnímu konsenzu (což souvisí i s rychlou změnou a přijímáním řady zákonů při vstupu do EU). Změnu provází agresivní rétorika, v níž jde o nastolení vlastního pojetí hodnot, namísto prosazení sdílené vize společnosti. To však vede k neřešení reálných problémů, jejich oddalování, mobilizaci a polarizaci společnosti (často ostře i uvnitř rodin). 

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, Naše společnost 29. 5. – 13. 6. 2021

“Jedna společnost - různé světy” je studií z výzkumu STEM, která doporučuje, co změnit. Upozorňuje na rozdíl mezi polarizovanou společností, kde je veden názorový střet s cílem získat dominantní postavení, a fragmentovanou společností, která nedokáže konat a dosahovat změn kvůli roztříštěnosti názorových proudů a neochotě dobrat se shody.

  • Lidé potřebují lídra, demokracii jako takovou nezpochybňují. Zatímco “pozitivní” segment populace ji ztotožňuje zejm. s osobními, občanskými a podnikatelskými svobodami, “kritický” segment klade důraz na vyslyšení obyčejných lidí, zmiňují bezpečnost, soběstačnost, pocit ztráty stability a kontroly, což může být paradoxně výrazem snahy o její znovunabytí.

  • Často jde o odlišné interpretace nebo vyhodnocení týchž informací. Dle pozitivních způsobuje štěpení společnosti nedostatek informací, kritičtí vidí problém v nedostatku pozornosti vůči jejich specifické životní zkušenosti/pohledu na svět, což má za následek rozchod s mainstreamem a  odklon k  alternativním zdrojům informací či diskusím, kde se cítí zohledněni.

  • Chybí společná vize a pro všechny je iritující politický konflikt, který nevnímají jako součást debaty o podobě společnosti, v níž se střetávají různé zájmy,  zmiňována je i bezobsažnost politiky.

  • Autoři doporučují např. vyslyšet volání kritiků po zohlednění jejich perspektiv a zkušeností (a předejít tak dezinformacím); reflektovat a pochopit existenci rozdílných vnímání a hodnocení, posilovat a rozvíjet struktury zajišťující společné a vzájemně propojující zážitky; politicky komunikovat věcně, se zájmem o nalézání řešení existujících problémů; rehabilitovat politické strany, aby se z politiky znovu stala součást společnosti, zahrnout inovativní formy demokratické participace či podporu politického vzdělávání; najít novou společně sdílenou vizi budoucnosti a lépe formulovat české postoje a konfliktní linie směrem ven.

Na dezinformační scénu se vrací téma migrace a Romů. V rámci předvolebního boje prezentuje  migranty opět coby bezpečnostní hrozbu, a to v souvislosti s demokratickou opozicí (zejm. Piráty) a EU, kterou konspirační teorie obviňují z plánu na obměnu evropské populace za migranty z islámských zemí a Afriky. Upozorňují na to Čeští elfové v květnovém reportu. Útoky směřují i na polistopadové směřování Česka, roli V. Havla či příslušnost Česka k Západu. Téma podporují zejm. obvyklí čeští proruští aktivisté, z politických stran příznivci SPD, ale i ANO. Vrátilo se také téma zneužívání sociálních dávek Romy, s nímž je spojený (nejen protiromský) rasismus.

Útok na LGBT. Kontroverzní maďarský zákon, který zakazuje mladším 18 let přístup k materiálům týkajících se homosexualní tématiky či změny pohlaví, sklidil vlnu kritiky z řad členských zemí EU. 17 států, vyjma ČR, vyzvalo EK, aby aktivně zakročila proti jeho schválení, a hájila tak tak principy svobody a lidských práv. Zákon byl schválen pod zástěrkou zákona proti pedofilii. V tomto kontextu se i prezident M. Zeman negativně vyjádřil proti transgenderové skupině a jeho výroky se staly terčem hojné kritiky, všímají si jich i zahraniční média

Zprávu o extremismu a předsudečné nenávisti na území ČR z r. 2020 21. 6. schválila vláda. Zmiňuje i hnutí SPD, které tuto klasifikaci odmítá a přirovnává ji k součásti politického boje ze strany Ministerstva vnitra. T. Okamura sdělil, že zpráva o extremismu sráží politickou konkurenci, což ministr J. Hamáček odmítá a hájí označení, která byla ve zprávě uvedena. V r. 2020 bylo policií ČR evidováno 134 trestných činů s nenávistným podtextem a 188 akcí pořádaných extremisty nebo za účasti extremistů. Nová koncepce pro boj proti extremismu a předsudečné nenávisti bude trvat až do r. 2026 a zaměří se na tři hlavní témata: ochrana obětí trestné činnosti, ochrana demokracie a vytváření a posilování odolnosti a bude doplněna o 38 opatření bojující proti extremismu a nenávisti v ČR.

ČESKO VE SROVNÁNÍ

Slabá výchozí pozice pro předsednictví EU. ČR má nejslabší účast na zasedání Rady EU ve srovnání s ostatními členskými státy chystajícími se na své předsednictví v EU. Z 97 zasedání se čeští ministři vloni účastnili méně než poloviny, jak vyplývá ze studie zpracované AMO. Nedostatečná prezence může znesnadnit formulaci a prosazení zájmů a cílů ČR během jejího nadcházejícího předsednictví. ČR se momentálně jen minimálně zapojuje do klíčových diskuzí ohledně nové migrační dohody, revize evropské klimatické politiky či rozvoje společného trhu a inovací. Navíc plánovaný rozpočet ve výši 1,24 mld. sklízí kritiku odborníků, neboť je pouhou třetinou předsednického rozpočtu z r. 2009, což výrazně snižuje kapacitu ČR aktivně prosazovat své priority. Ministr J. Kulhánek vyslovil ambice uspořádat summit se zeměmi západního Balkán a summit mezi EU a USA.

ČR je 12. na světě v naplňování SDGs (ze 165 hodnocených zemí). Loni se ČR umístila na 8. místě, ale zpráva poprvé od přijetí Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v r. 2015 konstatuje negativní trend v dosahování pokroku, na němž se podílely dopady pandemie. Přední příčku tradičně obsadily Finsko, Švédsko a Dánsko. V červenci ČR podruhé podstoupí v OSN tzv. Dobrovolný národní přezkum, jež vyhodnocuje plnění cílů SDGs jednotlivými členskými státy OSN. Podívejte se na souhrn profilu Česka. 

ČR je nejhorší v korupci v EU, i jinde stagnuje nebo roste, vyplývá to z Globálního barometru korupce, který zveřejnila Transparency Int. Skoro třetina občanů EU si myslí, že se míra korupce v jejich zemi za poslední rok zvýšila. Respondenti v polovině zemí považují za nejzkorumpovanější skupinu premiéry a členy parlamentu, ve 2. polovině zemí pak byznysmeny a bankéře. 69 % Čechů si myslí, že vláda odvádí v boji s korupcí špatnou práci. 57 % Čechů využilo v posledním roce osobní kontakty pro získání veřejných služeb. Většina Čechů má obavy, že oznámení nekalého jednání nebo korupce by bylo důvodem pro odvetná opatření proti oznamovateli.

PRŮHLEDNÝ A SPRAVEDLIVÝ STÁT

ÚOHS poprvé zakázal firmě účast na veřejných zakázkách na 2 roky, čímž logistickou společnost Expres Van potrestal za účast na kartelové dohodě s firmou Lorenc Logistic (rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad). Oba účastníci kartelu dostali finanční postih v celkové výši 2,85 mil. Kč za to, že v souvislosti s veřejnými zakázkami Správy železnic na přepravu obchodních balíků pro 2014-2016 a 2016-2018 koordinovaly svou účast a nabídky tak, aby zakázku získala společnost Expres Van.

Na nového nejvyššího státního zástupce byl ministryní spravedlnosti M. Benešovou vládě navržen I. Stříž, 1. náměstek končícího P. Zemana. Kvůli kontinuitě by měl dle ní bezprostředně navázat na skončení Zemanovo funkce k  30. 6. Premiér A. Babiš nicméně připustil, že by nového NSZ mohla jmenovat až nová vláda (jak žádá opozice) a podle Lidových novin nominaci odmítl. 28. 6. pak bod nezařadil na program zasedání kabinetu, jmenováním se vláda bude zřejmě zabývat 12. 7.

Poslanecké prázdniny jsou za rohem, Sněmovna tak zasedá jen do 16. 7., co má ještě šanci projednat? Dle Rekonstrukce státu bude v nejlepším případě skóre “protikorupční vlády” 7 prosazených zákonů ze 14.

  • Zákon o whistleblowingu je stále zaseklý ve Sněmovně (v pol. května proběhlo 1. čtení, nyní ho projednávají sněmovní výbory). Nebude-li ve 2. čtení projednán do sněmovních prázdnin, jsou šance na jeho přijetí v tomto volebním období nulové. Protikorupční organizace společně shrnují současnou situaci, více podrobností nabízí i kampaň Oživení Vyslepičit/Ututlat.

  • Zákon o lobbingu. 18. 6. nebylo dokončeno 2. čtení, takže zákon už zřejmě spadne pod stůl. Tzv. registr lobbistů, který by měl zavést, by přitom mohl zlepšit důvěru občanů v politiku.

  • Infozákon. Další projednávání novely zatím vůbec není na programu.

  • Rozšíření kontrol NKÚ na státní firmy čeká na 3. čtení a souvisí s ní 2 novely: ústavy a prováděcí zákon, jehož 3. čtení bylo přerušeno, aby měl Senát dostatek času na projednání ústavní novely. Doprojednají-li poslanci zákon před prázdninami, má v tomto volebním období ještě šanci.

  • Novela exekučního řádu. Senátem opravenou verzi bude Sněmovna projednávat 13. 7. Podívejte se, jak změny hodnotí experti.

  • Stavební zákon 1. 7. bude sněmovní verzi projednávat Senát, tudíž Sněmovna bude mít 10 dnů na projednání verze ze Senátu. Dají se však očekávat i mimořádné schůze během léta. Aktuální verze se vrací zpět k té prvotní, nepodařilo se do ní dostat nic z protikorupčních návrhů a hrozí, že si vláda bude přes superúředníka schvalovat své priority. Najde se 101 poslanců k přehlasování současné verze?

MEDIÁLNÍ RADY

Obstrukce v Radě ČT. 16. 6. opozice a vládní strany opět bezvýsledně jednaly o zvolení 4 nových radních ČT. ANO, komunisté a SPD chtějí volbu co nejvíce urychlit, ale jednání bylo blokováno kluby KDU-ČSL a Piráty. Demokratická opozice se obává narušení svobody veřejnoprávní ČT, a tak využívá obstrukcí, aby docílila dosazení také opozičních zástupců.

Někteří radní ČRo kritizují NFNŽ, o němž mj. debatovali na mimořádné schůzi 30. 6. Jeho hospodaření považují za netransparentní a vytýkají mu “liberálně-demokratickou orientaci” (dle místopředsedy T. Kňourka tak symbolizuje ideologický proud ve společnosti, čímž ztrácí svou nezávislost) a vydávaný rating (čerstvé hodnocení novinářských standardů najdete zde). Nadační fond se proti výtkám ohradil, jeho ředitelka K. Hrubešová je nicméně považuje za dobrou vizitku práce, ačkoli připouští, že se kritika s přibývajícími aktivitami a rozvojem projektů bude zřejmě stupňovat.

Alternativní proud v ČRo? M. Kociánová, bývalá moderátorka pořadu Kupředu do minulosti, byla nominována spolkem Česká společnost přátel Izraele do Rady ČRo. Pokud by ve volbě uspěla, předpokládá se, že by stála v opozici k současnému řediteli ČRo R. Zavoralovi z důvodu minulých neshod. Účast Kociánové v Radě ČRo by tak mohla napomoci ke zviditelnění názorů mimo hlavní proud informací současně prezentovaný ČRo, což vyzdvihl radní T. Kňourek. Pořad Kupředu do minulosti může některým připomenout tvorbu XTV a L. Veselého.

POZVÁNKY NA AKCE A JINÉ PŘÍLEŽITOSTI

Virtuální workshop pro lídry NGO v zemích V4 se uskuteční 11. - 15. 10. University of Michigan společně s Hekimou nabízejí možnost se zúčastnit přednášek, skupinových cvičení a individuálních konzultací, které vám pomohou rozvinout vůdčí potenciál, strategie a organizační plán. Účast na workshopu také přináší unikátní networking a propojení s NNO na mezinárodní úrovni. Přihlásit se můžete do 23. 7. zde.

1. debata k předvolebnímu monitoringu a politickému marketingu obecně v rámci série diskusních setkání pořádaných Transparency Int.  se uskuteční 1. 7. od 16:00 ve Vile Grébovka (Havlíčkovy sady 58, Praha 2). K události se můžete připojit také přes Facebook.

Konference “The Future of Civil Service” se konala 22. 6. a soustředila se na zlepšení státní správy a její přizpůsobení současným výzvám. Debaty se zaměřily především na témata digitalizace, ekonomické změny a rostoucích nerovností. Podívejte se na záznam.

RVNNO hledá posilu do sekretariátu. Náplní práce na poloviční úvazek bude zajištění činnosti pracovních skupin a výborů při RVNNO a spolupráce na realizaci konkrétních opatření vyplývajících ze Strategie spolupráce veřejné správy s NNO na 2021 - 2030. V případě zájmu zašlete do 31. 7. strukturovaný životopis na mcgehee.alexandra@vlada.cz. Více informací se dozvíte zde.

Seznam použitých zkratek:

AMO - Asociace pro mezinárodní otázky
ČT - Česká televize
ČRo - Český rozhlas
EHSV - Evropský hospodářský a sociální výbor
EK - Evropská komise
EP - Evropský parlament
EU - Evropská unie
LGBT - Zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby
MFF UK - Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
MK - Ministerstvo kultury
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu
NGO - Non-Governmental Organization
NFNŽ - Nadační fond nezávislé žurnalistiky
NKÚ - Nejvyšší kontrolní úřad
NNO - Nestátní nezisková organizace
NPO - Národní plán obnovy
NSZ - Nejvyšší státní zástupce
OSN - Organizace spojených národů
RVNNO - Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
SDGs - Cíle udržitelného rozvoje
ÚOHS - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Archiv všech předchozích čísel najdete zde.
K odběru se můžete přihlásit prostřednictvím tohoto odkazu.
Newsletter pro Vás připravuje tým Glopolis.
Kontakt: Kateřina Vrbová, vrbova@glopolis.org.

Copyright © 2021 Glopolis, o.p.s.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp