Copy
PODPORA UDRŽITELNÉ DEMOKRACIE OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ

Přehled událostí v prioritních oblastech sítě NeoN

Newsletter číslo 6/2021 (18.03. - 01.04.2021)

Milé čtenářky a milí čtenáři,

jak napoví už název sekce nelichotivé vládní vysvědčení, zpráva NKÚ si servítky nebere. U národního plánu obnovy se hnuly ledy a MPO konečně vyložilo karty na stůl - zveřejnilo návrh na speciálním webu, takže NPO už není jen “podpultovým zbožím” (jak ho chytlavě označila ředitelka Hnutí DUHA A. Kárníková). Kauza nominace Ungermana do EHSV se uzavírá i přes úsilí řady organizací - ocenění za vytrvalost patří všem, kteří se zapojili.

V sekci předvolební vývoj upozorňujeme na volební priority, které Rekonstrukce státu nabízí politickým stranám - na stříbrném podnose! A víte, že už i Evropa si všímá mediální situace v Česku? Kvůli finalistům do Rady ČT píší poslancům evropské organizace. Jaké hodnoty jsou ve hře? Politická loajalita, nebo odbornost a nezávislost?

Sekce protikorupční opatření pak zmiňuje další čistky na ÚOHS, dočkáme se někdy i hlubší reformy? A stanou se Češi Best in whistleblowing? Šance je.

V sekci praktická podpora se dočtete o mýtech kolujících kolem Istanbulské úmluvy. Můžete také pomoci pošťouchnout dlouho zmrazené manželství pro všechny či podpořit realizaci festivalu Prague Pride. Víte, že mladí Češi mají k homosexuálům vyšší míru tolerance než Slováci? To i další zjištění přinesl výzkum ČRDM a RmS Hodnoty mladých. Přinášíme i průvodce k lidskoprávní komunikaci (hope-based). A jedna technická - stát proplatí samotesty na covid i nevládkám.

Přínosné čtení a klidné prožití velikonočních svátků Vám přejí

Káťa, Jana  a Petr z Glopolisu :-)

NELICHOTIVÉ VLÁDNÍ VYSVĚDČENÍ 

@masaryk_official

Chaos, neprůhlednost a neefektivita. NKÚ prověřil reakci státu na pandemii v r. 2020, zejm. nákupy ochranných a zdravotnických prostředků za 8,5 mld. Kč. Bez aktualizovaného pandemického plánu (z r. 2011) nedokázal reagovat včas, nákupy byly netransparentní a chaotické. Na MZd a MV fungovaly dva nespolupracující nákupní týmy, což vyústilo v nevýhodné smluvní podmínky, výrazné rozdíly v cenách a problémy s kvalitou a dopravou ze zahraničí. Dle Transparency Int. tkví hlavní příčina v nedostatečné akceschopnosti a samostatnosti státu. Ten nesmí být pro občany “soupeřem”, musí zavést krizové mechanismy s odborníky nezávislými na aktuálním politickém dění.

Promarníme příležitost pro modernizaci Česka? Piráti si vyžádali mimořádnou schůzi Sněmovny k Národnímu plánu obnovy 26. 3. a zveřejnili jeho návrh, který se dosud připravoval pod pokličkou MPO. Ve vlně vyjádření občanské organizace upozorňují na korupční rizika a netransparentní přípravu i chybějící důraz na vzdělávání. Plán pak doznal určitých zlepšení: více peněz na školství a kreativní průmysl, ale stále je to směs slepých investic bez smysluplných reforem. Do předložení Evropské komisi se to změnit spíš nepodaří. MPO spustilo speciální web a posílá plán do meziresortního připomínkového řízení.

Ekonomický poradce premiéra v EHSV bere místo za nevládky. Rada EU 16. 3. schválila členství ekonomického poradce premiéra J. Ungermana v Evropském hospodářském a sociálním výboru navzdory dlouhodobým snahám nevládních organizací kolektivně se ohradit proti zmanipulovaným nominacím české vlády na místo určené pro občanský sektor. Kauzu sledujeme od jejího začátku na jaře 2020. J. Ungerman je sice v EHSV, ale zatím nebyl potvrzen jako člen do Skupiny III Různorodá Evropa a nebude moci dostávat práci zpravodaje či člena studijních skupin a účastnit se misí EHSV.

PŘEDVOLEBNÍ VÝVOJ

Přes partaje či automaticky? Ústavně právní výbor 17. 3. nejprve hlasy ANO, ODS a SPD schválil pozměňovací návrh M. Bendy (ODS) k novele volebního zákona. Počítal s tím, že ve 2. skrutiniu poslanecká křesla, která nebyla obsazena v 1. skrutiniu, vybere vedení stran. Podle expertů návrh nebyl v souladu s ústavním principem přímé volby. Legitimita takto zvolených zákonodárců by mohla být po říjnových volbách zpochybněna. Výbor proto 31. 3. doporučil úpravu volebního zákona bez sporné pasáže, podle níž by se o neobsazených mandátech rozhodovalo automaticky. Vítěznou z 8 variant by Sněmovna měla vybrat 7. 4. 

Reforma státu na stříbrném podnose. Rekonstrukce státu vyzývá politické strany k zahrnutí priorit pro efektivnější, přívětivější a spravedlivější stát do politických programů. V 10 oblastech nabízí 39 konkrétních řešení od reformy ÚOHS a soutěže politických stran, elektronizace soudních spisů, posílení NKÚ a konzultací při tvorbě legislativy přes open data a ověřování pravdivosti firemních údajů až po zavedení krajské místní příslušnosti exekutorů. 

Nový hospodářský model. Platforma Re-Set usiluje o sociálně-ekologickou transformaci ekonomiky prostřednictvím široké participace a tlaku zdola. Do předvolební debaty o politických prioritách vstupuje jak popularizací klimatické spravedlnosti, kvality života ve městě, vzdělávání “nerůstu”, kolektivní moci nájemníků či divestmentu - odstřižení fosilních firem od investic, tak síťováním aktérů a podporou sociálních hnutí a iniciativ, které o tyto změny usilují.

Evropa si všímá politizace ČT. 5 novinářských organizací z EU zaslalo českým poslancům dopis v reakci na výběr 12 finalistů kandidujících do Rady ČT. Z volby je zřejmé, že „politická loajalita převažovala nad odborností a nezávislostí“.  Vyzývají parlament, aby na dubnové schůzi zajistil vyvážené složení Rady ČT v souladu s vnitrostátními a mezinárodními normami. Nejznámější rakouský televizní moderátor A. Wolf pak “retweetnul” text o politickém boji o ČT, čímž dost možná odstartoval celoevropský tlak na podporu její nezávislosti. 

Podívejte se na pořad Newsroom ČT24, který se mediálním radám věnuje (od 25:15). 

PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ

Průhlednější financování politiky. Datlab spouští nový portál PolitickeFinance.cz, který mapuje finance 157 stran a hnutí. Web na základě dostupných údajů hodnotí u jednotlivých stran index finančního zdraví. Součástí je přehled všech dárců a jejich napojení na veřejné zakázky a dotace.

Změny na ÚOHS pokračují. Po odchodu P. Rafaje z ÚOHS odejde i jeho pravá ruka a místopředsedkyně pro veřejné zakázky E. Kubišová, kterou policie podezřívá z manipulací rozhodování úřadu spolu s někdejším politikem ANO J. Švachulou. Po přesoutěžení současných místopředsedů volají protikorupční organizace od února. ÚOHS nicméně trpí hlubšími  problémy a je třeba zákonem (byl v prosinci 2020 předložen skupinou poslanců z 6 politických stran a hnutí) provést jeho hlubší reformu

Šance pro whistleblowing. TI ve spolupráci s Whistleblowing International Network (WIN) v Glasgow vydala zprávu o transpozici směrnice EU o ochraně oznamovatelů (přijaté v r. 2019) do legislativy členských států. V hodnocení má ČR (spolu s Dánskem a Švédskem) zatím ze všech členských zemí EU největší šanci stihnout přijetí zásadního protikorupčního zákona včas: pokud Sněmovna stihne všechna 3 čtení do konce volebního období.  

PRAKTICKÁ PODPORA

Mýty a fakta kolem Istanbulské úmluvy. Úřad vlády vytvořil brožuru, která vyvrací nepravdy kolem Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (ČR úmluvu stále neratifikovala).

Podpora LGBT+. Novela občanského zákoníku, která má umožnit uzavírat manželství i lesbám a gayům, rozděluje politickou reprezentaci. Přestože vláda dala návrhu zelenou, chybí vůle zákon zařadit na program a dospět k finálnímu rozhodnutí. Podpořte online petici Jsme fér a podívejte se na analýzu z r. 2019 o tom, proč Sněmovna ještě nehlasovala. Těšit se pak můžete na dokumentární tragikomedii Zákon lásky od režisérky V SÍTI B. Chalupové o snaze prosadit stejnopohlavní manželství. Podpořit můžete i dárcovskou výzvu "Lajky" pro festival Prague Pride, kterou spustil u příležitosti svých narozenin ředitel festivalu T. Bílý, protože Magistrát hl. m. Prahy neschválil grant pro 11. ročník.

Hodnoty mladých ČR vs. SR. Reprezentativní šetření ČRDM a Rady mládeže Slovenska (RmS) se zaměřilo na míru tolerance k homosexuálům (v ČR vadí 11 %, na Slovensku až 23 % dotázaných), podporu umělého přerušení těhotenství (v ČR 38 %, na Slovensku 28 %), toleranci k přistěhovalcům (v ČR by mělo výhrady 48 %, na Slovensku 38 %), alkoholikům (v ČR je proti 78 %, na Slovensku 69 %) a muslimům (v ČR by vadili 51 %, na Slovensku 41 %). Mladí Slováci jsou kritičtější v případě sebevraždy či eutanázie.

Tipy pro lidskoprávní komunikaci. T. Coombes, který se specializuje na tzv. hope-based komunikaci a změny narativů, zdarma zpřístupnil svého průvodce ke komunikaci lidských práv: Seeing Hope: A Visual Communications Guide for Human Rights a databázi obrázků a vizuálů. Také nabízí možnost se přihlásit k novému newsletteru "Reimagining Human Rights".

Grantový diář. Nadace Neziskovy.cz sleduje mimořádně vyhlášené grantové výzvy a další příležitosti na pomoc NNO během pandemie. Všechny jsou přístupné zdarma. 

Proplácení samotestů. Zdravotní pojišťovny připravily program, z něhož je možné od 1. 4. přes aplikaci na www.samotesty-covid.cz podat žádost o příspěvek na nákup samoodběrových testů provedených od 1. 3. Žádost o příspěvek na testy, vykázané v březnu, je možné podávat během celého dubna.

Archiv všech předchozích čísel najdete zde.
K odběru se můžete přihlásit prostřednictvím tohoto odkazu.
Newsletter pro Vás připravuje tým Glopolis.
Kontakt: Kateřina Vrbová, vrbova@glopolis.org.

Copyright © 2021 Glopolis, o.p.s.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp