Copy
PODPORA UDRŽITELNÉ DEMOKRACIE OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ

Přehled událostí v prioritních oblastech sítě NeoN

Newsletter č. 11/2021 (28.05. - 11.06.2021)

Milé čtenářky a milí čtenáři,

nabídky koalic pro sněmovní volby nabírají konkrétní obrysy. Rekonstrukce státu uvedla první hodnocení volebních programů a konkrétní doporučení, co do nich ještě doplnit např. k zajištění nezávislosti médií. 

V hospodaření státu vás provedeme Národním plánem obnovy, který jsme nepustili z merku, ačkoliv je už na přezkumu v Bruselu. Stranou pozornosti médií, ale nikoliv NNO, jsou vládou schválené hlavní oblasti veřejně prospěšných činností na další rok. 

Před prázdninami zákonodárci dohánějí co mohou. Senát vylepšil novelu exekučního řádu. Budou muset veřejnoprávní média utáhnout opasky kvůli neschválené výjimce z odpočtů DPH? A jak se podaří části poslanců zatřást s vnímáním sexuálního násilí?

Evidence skutečných majitelů v Česku konečně funguje! Jak je na tom zbytek Evropy? Projednávání střetu zájmů ale bohužel poslanci ANO a KSČM zařízli, takže už zřejmě do voleb projednán nebude.

V praktické podpoře určitě nepřehlédněte mapu dárcovství, možnost využít advokační konzultace, online připojení na Pražský evropský summit či Týden pro klima!

Přínosné čtení, sledování, poslech i klidný víkend Vám přejí

Káťa, Jana a Petr z Glopolisu :)

SNĚMOVNÍ VOLBY 2021

Srovnání Pirátů/STAN a SPOLU. Rekonstrukce státu rozebírá volební priority pro dobrou správu a boj s korupcí. Nabízíme vám srovnání 4 témat u prvních dvou hodnocených subjektů - koalice SPOLU a Pirátů a Starostů

  • digitalizace: pro SPOLU by mělo být výsledkem zrušení přebytečných agend a počtu úředníků, Piráti a Starostové cílí na maximální otevřenost dat i potřebu jejich srozumitelnosti, prostupuje pak i dílčími oblastmi; 

  • změny volebního systému: u obou by bylo dobré zpřesnit fungování ÚDHPSH a pravidla pro financování volebních kampaní; 

  • exekuce: Piráti a Starostové se zaměřují na teritorialitu a zvažují i přípravu věcného záměru tzv. německého modelu (de facto zestátnění exekucí), u SPOLU chybí konkrétní řešení; 

  • média: u obou snahy o zajištění nezávislosti veřejnoprávních médií skrze udržitelnost financování a zajištění plurality v mediálních radách, pro Piráty a Starosty je klíčovou změnou možnost přezkoumat rozhodnutí mediálních rad i rozhodnutí Parlamentu ve vztahu k volbě či odvolání soudem, ale chybí řešení oligarchizace, definice novinářské profese či disproporce v regulacích internetových a tradičních médií. U SPOLU není bod příliš detailní, avšak je dobrým odrazovým můstkem pro povolební debatu o reformě mediálních zákonů.

Pro nezávislost médií, která je dle auditních zpráv v ČR ohrožena a není dostatečně chráněna před politickými vlivy, pak sama Rekonstrukce státu nabízí politickým stranám několik bodů k zahrnutí do politických programů. Např. při volbě nových radních ČT by řešením mohla být úprava procesu volby rozprostřením odpovědnosti na více institucí (tj. nejen Sněmovnu) a úprava požadavků na nominované a zvolené členy mediálních rad. Přečtěte si kompletní přehled.

Požadavky veřejnosti na novou vládu. Voliči z řad různých skupin (penzisté, rodiče s dětmi, prvovoliči či živnostníci) uváděli v dotazníku pro Deník, co požadují po nové vládě.

Češi se v krizi příliš nebojí a vnímají solidaritu v rámci EU, vyplývá to z výsledků nového průzkumu Eurobarometr. Od Evropanů se liší zejm. pocitem strachu (11 %, Evropané ve 22 %). Ví, jaké kroky EU v reakci na pandemii podnikla (43 %), ví o nich, ale neznají jejich přesnou povahu (41 %), nezaznamenali žádnou reakci (16 %), což je pod evropským průměrem. Češi jsou s reakcí Bruselu spíše spokojeni (51 %), nespokojenost je podobná jako u ostatních Evropanů (49 %). Jsou spokojeni se solidaritou (60 %, 44 % Evropanů) a spíše souhlasí, že by měla mít EU více pravomocí při řešení krizí (58 % Čechů, 74 % Evropanů). 

HOSPODAŘENÍ STÁTU

Národní plán obnovy přehledně a ne/zeleně. MPO 1. 6. v tichosti zveřejnilo verzi NPO poslanou do Bruselu. iROZHLAS.cz spolu s AMO přehledně vizualizovali, kam a v jakém čase téměř 200 mld. Kč poteče (např. 91 mld. na železnici a zelené stavby, 28 mld. na digitalizaci) a co se pod často obecnými názvy 123 projektů skrývá. Podle hodnocení AMO je 25 projektů za 65 mld. Kč problematické započítávat do balíku 37 % financí, které podle pravidel EU má plán využít na klimatická opatření. MPO se neobává, že by EK plán vrátila k přepracování. Podle komisařky Jourové je plán vyvážený.

Co chce vláda dotovat přes NNO v roce 2022? Vláda 7. 6. schválila Hlavní oblasti státní politiky vůči NNO - v příštím roce přes 16 poskytovatelů plánuje vyhlásit 88 dotačních programů na veřejně prospěšné činnosti realizované NNO za celkem cca 8,5 mld. Kč, což je o cca 0,5 mld. více než byl plán na r. 2021.

Odhad objemu finančních prostředků pro NNO v roce 2022 dle hlavních oblastí

Odhad objemu finančních prostředků pro NNO v roce 2022 dle poskytovatele

PARLAMENTNÍ ŠTURMOVÁNÍ PŘED PRÁZDNINAMI

Omezení programů ČT a ČRo? Poslanci neschválili pokračování výjimky z odpočtů DPH, jíž může ČT využívat do konce r. 2021. Zachování výjimky podpořilo 80 poslanců (potřeba bylo 81 hlasů). Rozpočet ČT tak zřejmě každoročně zchudne o 350-400 mil. Kč, ČRo o 120 mil. Kč. Dlouhodobé plány do r. 2024 loni schvalovala Rada ČT a z dokumentu vyplývá, že redukční dietu by pocítil hlavně program. Celkový počet stanic ČT je momentálně 7 (3 jsou nad zákonné minimum). Novela zákona o dani z přidané hodnoty teď putuje do Senátu.

Redefinice znásilnění je ve Sněmovně, avšak 9. 6. poslanci nestihli bod, který přinesla B. Kořanová (ANO), projednat. K mimořádné schůzi, jejíž impulzem byla kauza poslance D. Feryho, by se měli ještě vrátit. Organizace prosazující redefinici znásilnění spustily v únoru kampaň Chce to souhlas. Podívejte se na argumentář, který přehledně vysvětluje, co nová definice znamená a zahrnuje i důvody proč je současná definice nedostačující.

Senát vrací vylepšenou novelu exekucí Sněmovně. Zastavování bezvýsledných exekucí by se dle senátorů mělo týkat i starších případů. Aktuální 6-leté a delší exekuce by se tak mohly zastavovat už v r. 2023 (dle původní novely by tomu tak bylo až v r. 2028). Úroky už by neměly růst rychleji, než je dlužník schopen splácet (tzn. nejprve splácení jistiny, poté úroky a penále). Prošla i spousta legislativně technických zlepšováků. Mezi změny se však nedostalo zavedení místní příslušnosti exekutorů dle krajů s principem jeden dlužník-jeden exekutor. 

EVIDENCE MAJITELŮ PROTI STŘETU ZÁJMŮ

V Evropě pokulhává. Transparency Int. v rámci nové analýzy upozorňuje, že členské státy EU selhávají v implementaci otevřených rejstříků: pouze 2 (dánský a lotyšský) splňují principy otevřenosti a dostupnosti pro všechny zdarma, 6 zemí (vč. ČR) nedodrželo termín, 3 země (Maďarsko, Itálie a Litva) dosud nezřídily žádné typy registrů, načež je vyzvala EK k neprodlené reakci. 24 z 27 zemí mělo nicméně zaveden alespoň soukromý centrální registr informací o skutečném vlastnictví. 

V Česku už funguje! Zákon (dle směrnice EU proti praní špinavých peněz) vstoupil v platnost 1. 6. a přinesl i změnu v definici skutečného majitele. Nově jím je každá fyzická osoba, která je tzv. koncovým příjemcem, tj. má např. podíl na zisku, nebo má na firmu koncový vliv. Odpadnou tak spory při určování majitele firmy ve svěřenských fondech. Vznikne částečně veřejný rejstřík. Pravdivost údajů v evidenci se bude ověřovat. Zakázky a dotace nebudou moci získat firmy s utajeným majitelem. Od obcházení zákona by měla odrazovat efektivní sankce (až půl mil. Kč). Přibývající data najdete také na Hlídači státu.

Rezoluce odsuzující střet zájmů českého premiéra byla Evropským parlamentem schválena drtivou většinou zákonodárců: 505 pro (včetně těch z frakce Renew Europe, kam spadá i hnutí ANO), 30 proti, 155 se zdrželo. Dle europoslanců by Česko mělo vytvořit spravedlivější a transparentní systém rozdělování unijních dotací a EK by neměla váhat s využitím nového pravidla, které umožňuje zastavit přísun dotací, jsou-li porušovány principy právního státu. K vymáhání dotací po Agrofertu vyzval vládu Senát, na návrh své komise pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků. 

Zablokované projednávání o střetu zájmů. 9. 6. poslanci ANO a KSČM odmítli program mimořádné schůze k novele zákona o střetu zájmů. Nedostavila se většina lidovců, TOP 09 a část ODS, tudíž přítomní opoziční poslanci s částí poslanců ČSSD neměli dostatek hlasů. Mělo se jednat mj. o návrhu Pirátů na zpřesnění zákazu, aby politici vlastnili média či čerpali dotace. Dle R. Vondráčka (ANO) jde o vyloučení podnikatelů z politického života, což označil za protiústavní. V tomto volebním období už tak zřejmě novelizace nedostane šanci. 

Podívejte se na pořad J. Soukupa, jehož tématem byla korupce a debatovali o ní J. Karlický z Rekonstrukce státu, M. Bláha z Hlídače státu a bývalý ředitel Transparency International D. Ondráčka. 

Nový šéf žalobců do konce června. Rekonstrukce státu vyzvala ministryni spravedlnosti  M. Benešovou k transparentnímu výběrovému řízení. Ta jej však odmítla, stejně jako příp. jednání s ní či opozicí. Zatím se sešla s vrchními státními zástupci L. Bradáčovou a I. Ištvanem. M. Benešová nicméně vystoupila jménem ČR na Zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN zaměřeném na boj proti korupci, kde v projevu po potřebě transparentnosti sama volala. 

Poslechněte si podcast Dobrá správa, jejíž 2. část se věnuje právě nejvyššímu státnímu zástupci.

PRAKTICKÁ PODPORA

Rada vlády pro NNO zveřejnila Výroční zprávu za r. 2020. RVNNO je jediným orgánem státní správy, který se zabývá výhradně problematikou neziskového sektoru v obecných a meziresortních souvislostech. Předsedou je premiér A. Babiš. Ve zprávě najdete, že RVNNO řešila např. nové Zásady vlády pro poskytování dotací NNO ze státního rozpočtu, přípravu nové vládní Strategie vůči NNO, veřejné sbírky, nominace do EHSV aj. 

3. kolo poskytování advokačních konzultací vyhlásilo Advokační fórum Nadace OSF. Nabídne vám roční balíček konzultací pro vaši advokační kampaň. Přihlásit se můžete do 23. 6. včetně (jde o poslední letošní výzvu). Díky podpoře Active Citizens Fund budou konzultace, které se rozběhnou v září 2021, poskytovány zdarma.

Konference "Perspektivy České republiky v Evropské unii" k zahájení celoevropské konference o budoucnosti Evropy pořádá ve spolupráci s organizacemi občanské společnosti Senát. Akce proběhne 18. 6. v čase 10:00-15:00 h (viz program) a bude možné ji sledovat online na webu Senátu. Zaregistrovat se můžete nejpozději do 11. 6. zde

Pražský evropský summit 2021 se bude konat 12. - 14. 7. v pražském Černínském paláci. Vrcholní evropští představitelé, zástupci think-tanků a akademické půdy či delegáti z korporátní sféry a médií budou diskutovat otázky dle 2 okruhů témat: politická (vnější vztahy EU) a ekonomická (post-pandemická obnova). Celý program najdete zde a lze ho sledovat online.

Dárcovství a fundraising. Podívejte se na interaktivní Mapu dárcovství pro r. 2020 v ČR od Fóra dárců, které se snaží zlepšovat dárcovské prostředí v Česku.

Znáte inspirativní příběhy dárcovství a dobročinnosti? Nadace Via hledá Příběhy naděje. Nominujte do 30. 6. Srdcaře a Srdcařky na Cenu Via Bona 2021, jež i přes překážky darovali jiným či pomáhali ve svém okolí. Oceněno bude 6 nejinspirativnějších příběhů v kategoriích Umění žít spolu a Umění darovat.

“Srdce fundraisingu – jak na vztahy s individuálními dárci”. Přihlaste se na interaktivní workshop pro fundraisery a fundraiserky (zkušené i začínající), lidi z komunikačních týmů a vedení NNO různého zaměření. Bude se konat 24. 6. v čase 9:00 – 14:00 a lektorem je J. Gregor z koalice Za snadné dárcovství. Dozvíte se jak na fundraisingové kampaně, jak následně s dárci pracovat, jak měřit výkon a součástí budou také případové studie.

Týden pro klima proběhne mezi 14. a 20. 6. Zapojte se, sdílejte, mluvte o klimatické krizi a ukažte svým přátelům, známým či politikům, že na klimatu záleží. Jedině pak se klimatem začnou zabývat lidé na odpovědných místech. Více informací k akci naleznete zde. 15. 6. pak bude rámci programu spolek Na mysli promítat film Matky Země

Zahrajte si hru za lepší svět od Asociace společenské odpovědnosti a otestujte si své vědomosti o globálních cílech SDGs.

Seznam použitých zkratek:

ÚOHS - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚDHPSH - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
SDGs - Cíle udržitelného rozvoje
RVNNO - Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
OSN - Organizace spojených národů
OSF - Nadace Open Society Fund
NPO - Národní plán obnovy
NNO - nestátní nezisková organizace
NGO - Non-Governmental Organization
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu
EP - Evropský parlament
EK - Evropská komise
EHSV - Evropský hospodářský a sociální výbor
ČRo - Český rozhlas
ČT - Česká televize
AMO - Asociace pro mezinárodní otázky

Archiv všech předchozích čísel najdete zde.
K odběru se můžete přihlásit prostřednictvím tohoto odkazu.
Newsletter pro Vás připravuje tým Glopolis.
Kontakt: Kateřina Vrbová, vrbova@glopolis.org.

Copyright © 2021 Glopolis, o.p.s.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp