Copy
PODPORA UDRŽITELNÉ DEMOKRACIE OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ

Přehled událostí v prioritních oblastech sítě NeoN

Newsletter č. 7/2021 (01.04. - 16.04.2021)

Milé čtenářky a milí čtenáři,

šance na pozitivní změnu v exekucích je PRÁVĚ TEĎ - po koordinovaném postupu koalice NNO držíme palce, aby se poslanci rozhodli ukončit byznys s chudobou! Úspěšně se pak v občanském prostoru zvedla vlna podpory na udržení Roberta Plagy ve funkci ministra školství. 

Jak ukazuje nový výzkum, vedle občanského vzdělávání se důvěra ve stát odvíjí také od stavu ekonomiky. Větší průhlednosti v hospodaření státu se však politici stále brání. Rozšíření působnosti NKÚ leží už přes rok v Senátu. Národní plán obnovy je konečně veřejný. A hle - po tlaku opozice a nevládek dokonce doznal pozitivních změn. Zcela ve stínu však zůstává ještě o kus podstatnější návrh na využití téměř jednoho bilionu Kč z fondů EU na 2021-2027: Dohoda o partnerství.

V předvolebním vývoji sledujeme nová pravidla přepočtu hlasů, další programové priority NNO a s napětím zejména situaci v Radě ČT, která může významně ovlivnit nestrannost tohoto veřejnoprávního média právě v době kampaně. S o to větší radostí gratulujeme kolegyni M. Smolíkové ke zvolení do velké mediální rady (RRTV)!

Přínosné čtení i poslech Vám přejí

Káťa, Jana a Petr z Glopolisu :)
 

P.S..: A pro všechny, kteří se občas ztratí v přehršli našich zkratek - od tohoto čísla najdete na konci vždy jejich přehledné vysvětlení.


@masaryk.official

Blíží se průlom v exekucích? 16. 4. (sledujte online) poslanci hlasují o průlomové reformě exekučního řádu, která může po 20 letech zjednodušit pravidla exekucí, vymýtit nekalé praktiky a pomoci lidem v dluhové pasti. Podpoří poslanci přidělování exekutorů nezávislým soudem v místě bydliště a zavedení principu 1 dlužník - 1 exekutor? Podnikatelé, akademici, umělci či zástupci nevládních organizací v otevřených dopisech vyzývají k podpoře teritoriality premiéra (který se k ní opakovaně hlásil) a poslance ODS. Díky reakcím široké občanské společnosti vyzval A. Babiš v dopise poslance ANO k podpoře změn (bohužel však nereflektuje klíčovou systémovou změnu). 

Občanská společnost se dokáže postavit za ministry. Ministr R. Plaga nadále zůstává v čele MŠMT, a to i díky mohutné vlně podpory ze strany občanských vzdělávacích asociací, ale i Asociace výzkumných univerzit ČR, České konference rektorů aj. Změna ministra je podle nich nezodpovědná v době, kdy je potřebná stabilita a naslouchání odborníkům. Podobně podpora kulturního, kreativního a audiovizuálního sektoru udržela L. Zaorálka na ministerstvu kultury, které podle signatářů výzvy potřebuje pevné vedení, vytvoření chybějící koncepce a hlavně vyjednání perspektivy kultury, která je katastrofálně postižená pandemií

DŮVĚRA VE STÁT

Když roste ekonomika, roste i důvěra, vyplývá to z analýzy PAQ Research pro Síť k ochraně demokracie. Experti se mj. shodují, že výchova k demokratickým hodnotám není zakotvena ani v českém školství, což by dle politologa K. Müllera či M. Hřebeckého z EDUin znamenalo zásadní přepis osnov. Kromě vzdělání má na důvěru vliv sociální či kulturní kapitál.

Trendy v ústavním systému ve 2. pol. 2020 identifikovali v souhrnné zprávě experti Sítě k ochraně demokracie: 

  • Pozitivní: prezident respektoval vůli premiéra při výměně ministrů, veřejnost vyžadovala určitou politickou odpovědnost od představitelů veřejné správy, Sněmovna plnila kontrolní funkci vůči vládě v souvislosti s prodlužováním nouzového stavu. 

  • Negativní: prezident vyhlásil volby neobvykle brzy, což vede k protáhlé předvolební kampani, vládní opatření byla závislá na nouzovém stavu a porušovala principy právního státu, nedůvěra mezi státem a občany prohloubila šíření dezinformací a nedodržování opatření. 

  • Doporučení pro další období: zákon by měl jasně stanovit počet dnů trvání předvolební kampaně, aby délka kampaně nebyla závislá na volné úvaze prezidenta, je třeba zvýšit právní kulturu relevantních orgánů, aby přijímaná opatření sledovala legitimní cíle, byla jasná, předvídatelná a zákonná, zkušenosti s dosavadním průběhem pandemie by měly být promítnuty do relevantních zákonů.

TRANSPARENTNÍ HOSPODAŘENÍ STÁTU

Rozšíření působnosti NKÚ. Podle prezidenta NKÚ M. Kaly na sebe pandemie vzala roli zesilovače problémů, kterými ČR dlouhodobě trpí při nakládání s veřejnými prostředky. NKÚ by přitom mohl být ještě účinnější kontrolní orgán: dohlížet např. na kompenzační COVID programy pro firmy, hospodaření OKD, zakázky od ČEPRO, investice Českých drah do inzerce či zahraniční aktivity ČEZ. Sněmovna rozšíření kontrol NKÚ již schválila, ale legislativa již přes rok čeká na rozhodnutí Senátu. Podívejte se na infolist Rekonstrukce státu.

Stihne se projednat výjimka z infozákona pro Hrad? Sněmovní výbor na návrh M. Bendy (ODS) 31. 3. schválil výjimku z infozákona pro Kancelář prezidenta. O žádostech nyní rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Nově by se ale tato pravomoc mohla vrátit kancléři V. Mynářovi, což právník L. Kraus označil za nepřípustné privilegium (každý občan má totiž právo na dvojí nezávislé posouzení své žádosti a u kanceláře prezidenta republiky by taková nezávislost nebyla dostatečně zajištěna). 

Národní plán obnovy konečně veřejný. MPO se snaží dohnat své dluhy při přípravách: zveřejnilo aktuální verzi v právě probíhajícím meziresortním připomínkování, 15. 4. uspořádalo 1. veřejnou debatu a další obhajobu ve Sněmovně. Ze 6 hlavních pilířů by mělo jít nejvíce (79 mld. Kč) na infrastrukturu a zelenou tranzicii a 28,2 mld. na digitální transformaci. I díky usilovnému tlaku občanské společnosti se povedlo navýšit objem peněz na vzdělávání a trh práce na 41 mld. Kč a 8 mld. Kč pro kreativní průmysl a kulturu. Ministr K. Havlíček oproti dosud avizovaným 172 mld. Kč chce navýšit plán o desetiprocentní rezervu na 191 mld. Kč. Ekologické organizace se ohradily proti jejich uvedení na webu MPO jako údajně spolupracující na přípravě plánu. Parlament by měl projednat finální verzi ještě před odevzdáním Evropské komisi během dubna. 

Dohoda o partnerství. Ve stínu plánu obnovy finišuje příprava Dohody o partnerství na programové období 2021-2027. Veřejná je na webu MMR jen verze z října 2020. Svým rozsahem zásadnější materiál shrnuje cíle, očekávané výsledky a rozdělení téměř jednoho bilionu Kč z fondů EU. Říká, z jakých fondů je 21 priorit financováno a jak se doplňují s ostatními evropskými a národními dotacemi, aby se zamezilo dvojímu financování. Do 21. 4. probíhá meziresortní připomínkové řízení, po němž se dopracují operační programy. Možnosti fondů představí série podcastů se zástupci příslušných ministerstev.

PŘEDVOLEBNÍ VÝVOJ

Nová pravidla voleb schválila Sněmovna. Hlasy se budou přepočítávat ve 2 krocích, silnější strany budou i nadále zvýhodněny, ale menší subjekty dostanou více křesel než doposud. Návrh ještě musí schválit Senát, koncem dubna by ho mohl podepsat prezident. Senátor M. Hilšer přednese pozměňovací návrh pro možnost korespondenční volby pro krajany v zahraničí. 

Nevládky nabízejí stranám programové priority do voleb. Rekonstrukce státu připravila další kompletní podklady s doporučeními pro oblasti: obnovitelná energetika (mj. definovat instituty komunitní energetiky v českém kontextu v novém energetickém zákoně, a podpořit tím další liberalizaci energetického trhu a decentralizaci celé soustavy), zemědělství (mj. navýšit finanční podporu pro podniky při přechodu na ekologické zemědělství), nefinanční reporting (mj. podpořit přijetí jednotných EU standardů, které sníží administrativní zátěž spojenou s reportingem) a svoboda slova (mj. aktivně působit na evropské úrovni v rámci přijímání digitální strategie EU), o jejichž řešení by se měly v příštím volebním období strany zasadit.

Změny v křesle ředitele ČT ještě do voleb? Poslanci vybírají 4 členy (viz profily kandidátů) do Rady České televize (13. 4. k volbě nedošlo, pokračování bude 20. 4.) - jde o rozhodující hlasy, které by mohly být klíčové pro odvolání generálního ředitele P. Dvořáka. Hrozí přitom tlak na to, aby se z ČT stal více propagandistický nástroj vlády a prezidenta (jako v Polsku a Maďarsku), dle F. Rožánka ale zároveň není v zájmu vládních stran před volbami rozkývat veřejnoprávní televizi. Do RRTV pak poslanci vybrali 4 nové členy a potvrdili 2 stávající.

Znepokojení ze zahraničí nad vývojem situace v ČT, který může ohrozit její nezávislost a hrát zásadní roli při směřování demokracie, vyjadřuje The Global Task Force for public media (GTF). Spolu s EBU, jakož i Media Freedom Rapid Response a Public Media Alliance vyjadřují podporu hodnotám (přístupnost, přesnost, odpovědnost, kreativita, nestrannost, nezávislost a vysoké standardy žurnalistiky), které jsou jádrem médií veřejné služby. Vyzývají vůdčí osobnosti napříč médii, obchodem a kulturou v ČR, aby se vyjádřili k podpoře nezávislých médií.

PRAKTICKÁ PODPORA

Připravuje se metodika participace. Pod RVNNO byla ustavena nová pracovní skupina, která má do listopadu 2021 připravit návrh metodiky pro státní správu k tomu, jak zapojovat zástupce občanské společnosti do svého rozhodování. Metodika má být uvedena pilotně do praxe v rámci jednoho ministerstva a splnit tak jeden ze závazků 5. Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období 2020-2022.

Nový podcast Stošestka od Transparency International nabídne každý 2. čtvrtek unikátní a konstruktivní vhled nejen do korupční problematiky v Česku a v zahraničí. 


NGO Market 2021.
Na tradičním veletrhu nevládních organizací mj. proběhne 20. 4. od 17:00 debata: Jak prosadit dobro? Efektivní lobbing v neziskovém sektoru, na kterou je třeba se zaregistrovat zde. Mezi řečníky vystoupí také T. Komm (Člověk v tísni), P. Přibyl (FoRS) či S. Malcová (DEMAS).

Festival Jeden svět 2021 bude probíhat 10. 5. až 6. 6. online po celém Česku. 

Grantová výzva pro občanskou soudržnost. Naposledy touto cestou připomínáme možnost přihlásit se do grantové výzvy Idea Challenge, která je určena pro jednotlivce a organizace, aby podpořili aktivní občanství a propojovali názorově nesourodé skupiny. Termín pro přihlášky 26. 4. se blíží.

Seznam použitých zkratek:

ČT - Česká televize
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu
NKÚ - Nejvyšší kontrolní úřad
NPO - Národní plán obnovy
RRTV - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RVNNO - Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
ÚOOÚ - Úřad pro ochranu osobních údajů

Archiv všech předchozích čísel najdete zde.
K odběru se můžete přihlásit prostřednictvím tohoto odkazu.
Newsletter pro Vás připravuje tým Glopolis.
Kontakt: Kateřina Vrbová, vrbova@glopolis.org.

Copyright © 2021 Glopolis, o.p.s.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp