Copy
PODPORA UDRŽITELNÉ DEMOKRACIE OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ

Přehled událostí v prioritních oblastech sítě NeoN

Newsletter č. 8/2021 (16.04. - 30.04.2021)

Milé čtenářky a milí čtenáři,

díky společnému postupu nebývale velké části občanské společnosti se u exekucí podařilo dosáhnout řady pozitivních změn, byť se nejedná o potřebnou změnu systému. Spolupráce na systémových reformách však jistě nekončí. Naopak přinášíme klíčové návrhy i v oblasti justice, školství a bezpečnosti.  

Transparentnímu vládnutí, ani hospodaření státu nepomáhá ticho, do něhož se opět halí Národní plán obnovy. Platformy a nevládní organizace proto společně vyzývají místopředsedu vlády k reprezentativnější přípravě a realizace. 

Mediální krajina nám zarůstá manipulacemi. Nejsilněji kolem Rady ČT a Hradu. Vyostřené rétoriky prezidenta si všímá i nejnovější zpráva Reportérů bez hranic. Ale kolem Vrbětic je toho víc a tak se možná schyluje k ústavní žalobě.

Startuje Konference o budoucnosti EU a kampaň na podporu neziskového sektoru, pokračuje parlamentní souboj o manželství pro všechny. Tipy na zapojení do nich či advokační workshop najdete v praktické podpoře.

Přínosné čtení, sledování i poslech Vám přejí

Káťa, Jana a Petr z Glopolisu :)

SYSTÉMOVÉ REFORMY

Systémová změna exekucí se (zatím) nekoná. Poslanci 16. 4. schválili užitečné změny, nepodpořili však žádný návrh, který by zaváděl přidělování exekutorů soudem (tzv. teritorialitu), ani princip 1 dlužník 1 exekutor. Neprošel ani kompromis, který by volný výběr exekutora věřitelem zachoval, je-li dlužník podnikatel. Novelu ještě může vylepšit Senát. D. Hůle z Člověka v tísni nicméně doporučuje schválit sněmovní znění, ačkoli je prostor pro zlepšení, kvůli riziku, že by po vrácení Sněmovně novela nemusela získat podporu.

Doporučení a trendy v oblasti justice ve 2. pol. 2020 identifikovali v souhrnné zprávě experti Sítě k ochraně demokracie: 

  • Pozitivní: novela trestního zákoníku a trestního řádu přináší řadu pozitivní trendů (doznání obviněného jako polehčující okolnost, rozšíření možnosti dohody o vině a trestu nebo zvýšení hranic majetkové škody); rozhodnutí Ústavního soudu, že právo na obhajobu musí být zajištěno stejně osobám majetným i nemajetným; adaptace práce soudů a průběhu soudních jednání na probíhající pandemii.

  • Negativní: odmítání principu teritoriality v rámci novely exekučního řádu; opakovaná kárná řízení se soudci, která narušují důvěru veřejnosti v justici; zaostává digitalizace justice.

  • Doporučení pro další období: vedle exekutorské teritoriality především  zavedení kariérního řádu Státního zastupitelství, který by stanovil podmínky povyšování státních zástupců; zajistit jmenování soudců v roce 2021.

Doporučení pro školství připravili experti v oblasti vzdělávací politiky formou výzvy Domácí úkoly 2021. Nabízí konkrétní kroky pro zlepšení v následujícím volebním období, kdy by cílem vlády mělo být např. zlepšení podpory vedení škol, zkvalitnění přípravy pedagogů či zmírnění nerovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Výzva definuje 50 opatření přiřazených k 5 dílčím cílům: stabilní politika vycházející ze strategického řízení, pravidelné vyhodnocování učiněných kroků, systémový přístup, zajištění kvalitní přípravy učitelů a jejich systematické podpory. 

HOSPODAŘENÍ STÁTU

Národní plán obnovy opět pod pokličkou? Vláda měla 30. 4. předložit plán na využití 172 mld. Kč na obnovu a reformy po pandemii. EK sice upřednostňuje kvalitu před termínem, ale na programu vlády NPO stále není, MPO mlčí, jak a do kdy zpracuje připomínky, které se k téměř 500-stránkovému dokumentu v šibeničním termínu sešly. Piráti a STAN chtějí modernizaci a ne lepení dluhů, podle ekologů plán krajinu spíš ohrožuje a neřeší odklon od fosilních paliv, podle organizací ve vzdělávání zcela opomíjí podporu duševního zdraví, podnikatelské instituce jsou ostře proti lití peněz do betonu na úkor digitalizace firem. Transparency Int. popsala transparentnost procesu přípravy plánu a nevládní organizace v otevřeném dopise vyzvaly K. Havlíčka, aby je k zahrnul do řídícího orgánu NPO. 

155,1 mil. Kč z českého rozpočtu. Premiérův střet zájmů potvrdila závěrečná zpráva o auditu. Česko nemusí Bruselu vracet peníze, neboť EK zastavila proplácení dotací firmám z holdingu Agrofert už v r. 2018 (začala také platit unijní směrnice o střetu zájmů). Vyplacené dotace, které se v EU proplácejí zpětně, tak zaplatí Česko, MPO by je však mělo vymáhat zpět.

Nepostižitelní úředníci. Od začátku roku dostala 2 ministerstva pokuty od ÚOHS za chyby ve veřejných zakázkách (1 dosáhla výše 500 mil. Kč). Resorty však žádného z chybujících úředníků nehodlají postihovat. Postup vyvolává zdání, že státní úředníci mohou beztrestně chybovat a nic jim nehrozí, míní právník V. Bonuš.

MEDIÁLNÍ KRAJINA

Transparentnost veřejnoprávních novinářů? Novináři ČT a ČRo by měli v rámci zákona o střetu zájmů podávat majetková přiznání, neboť se z velké části podílejí na tvorbě veřejného mínění, souhlasilo na jednání ústavně právního výboru Ministerstvo spravedlnosti s návrhem J. Valenty (KSČM), původně celá vláda návrh odmítla. Rozhodnutí je na Sněmovně a Senátu.

Tažení na ředitele ČT pokračuje. Radní ČT H. Lipovská zveřejnila vyjádření o své schůzce s ředitelem vnějších vztahů skupiny PPF V. Mlynářem. Podnítila ji k prověřování Dvořákova střetu zájmů s PPF. Dle V. Mlynáře H. Lipovská manipuluje. Podívejte se, jak toto tažení své kolegyně z Institutu svobody a demokracie vysvětluje a  “rámuje” ve svém pořadu J. Bobošíková.

40. místo pro Česko v žebříčku svobody tisku (ze 180). Zpráva Reportérů bez hranic zmiňuje výzvy, jimž čelí čeští novináři, vč. ohrožení veřejnoprávního vysílání ze strany politiky kontrolovaných dozorčích orgánů, nenávistných on-line kampaní či tzv. “alternativních” médií. Nedůvěře vůči médiím napomáhá také vyostřená rétorika prezidenta M. Zemana a některých dalších státních činitelů. Problematická je i koncentrace mediální moci v rukou oligarchů.

Argumenty dezinformačních webů, jejichž hlavním účelem je dle B. Kartouse oslabovat demokratické instituce a/nebo obhajovat zájmy Kremlu, použil v souvislosti s kauzou Vrbětice prezident M. Zeman. Patří sem: útoky na BIS a M. Koudelku, 2 rovnocenné vyšetřovací verze, pochybná doba vyšetřování, neprokázaná přítomnost zpravodajců GRU na místě činu a zpravodajská hra. Senát si nechá vypracovat analýzu kvůli možnému podání ústavní žaloby. Kontrolní složky by měly sdělit, zda M. Zeman porušil ochranu utajovaných skutečností a vyzradil tajné informace cizím mocnostem.

BEZPEČNOSTNÍ VÝZVY

Trendy v oblasti obrany, bezpečnosti a zahraničních věcí ve 2. pol. 2020 identifikovali v souhrnné zprávě experti Sítě k ochraně demokracie: 

  • Pozitivní: shoda bezpečnostních složek na vyřazení Ruska a Číny z tendru o Dukovany; zapojení Armády ČR do boje s pandemií a úspěšné velení výcvikové operace v Mali; dosažení dohody v EU o rozpočtu a podpoře ekonomik postižených koronavirem.

  • Negativní: snahy Hradu o diskreditaci BIS a zapojení Ruska a Číny do tendru na Dukovany navzdory doporučení bezpečnostních složek; prohlubující se politizace obranného rozpočtu; pokračující nehospodárné pořizování vojenské výzbroje.

  • Doporučení pro další období: vláda by měla respektovat konsensuální doporučení bezpečnostních služeb jako důležitý vstup do rozhodovacího procesu; stát by měl pravidelně revidovat zranitelnost infrastruktury; aktivní, koordinovaný a participativní přístup ke zpracování akčního plánu pro Národní strategii pro čelení hybridnímu působení; prosazení protikorupční legislativy, ke které se vláda zavázala.

PRAKTICKÁ PODPORA

Konference o budoucnosti EU startuje 9. 5. Nebude zasahovat do primárního práva EU, ale veřejná debata s občany EU by se měla soustředit zejm. na strategickou agendu Evropské rady a priority Evropské komise 2019-2024. Byla spuštěna vícejazyčná digitální platforma konference, kde mohou Evropané sdílet své nápady a názory na Evropu, vyhledávat a organizovat akce. Příspěvky poslouží jako podklady pro pozdější panelové diskuse a plenární zasedání.

Klíčová legislativa k LGBT+ ve Sněmovně - podpořte předvolební průzkum. Sněmovna dala šanci uzákonění manželství pro všechny. Podpořila ovšem i navrhované zvýšení ochrany manželství výhradně jako svazku muže a ženy ústavním zakotvením. Není jisté, zda zákonodárci o předlohách rozhodnou do voleb,  pomozte darem podpořit průzkum mezi kandidáty do Poslanecké sněmovny. Potírání diskriminace LGBT+ lidí by mohlo být prospěšné nejen z hlediska rovnosti a spravedlnosti, ale i z  hlediska ekonomického (stojí východoevropské země ročně v ekonomickém růstu téměř 2 %).

Do 30. 4. nominujte či podpořte nominace Ceny J. Vavrouška. Nadace Partnerství každoročně uděluje environmentální cenu ve 3 kategoriích: 1) za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, 2) za výjimečný počin v ochraně životního prostředí a pro udržitelný způsob života se vztahem k ČR a 3) za Ekozásek roku pro mladé do 33 let za individuální nebo skupinovou akademickou či mimoškolní činnost, do které lze zařadit i občanskou iniciativu, případně aktivismus, vedoucí k ochraně a péči o životní prostředí.

Startuje kampaň Takoví jsme, která si bere za cíl zvýšit povědomí o práci a pestrosti nevládních organizací v Česku a podpořit důvěru veřejnosti v jejich činnost. Připojit se můžete i vy! Více informací naleznete na webu www.takovijsme.cz

Důvěra v demokracii v ČR. V minulém čísle jsme informovali o tom, že nedůvěra v demokracii souvisí s ekonomickou situací. Přečtěte si celou analýzu PAQ Research pro Síť k ochraně demokracie.


Pravidelná šetření dobrovolnické činnosti v ČR
bude od r. 2023 provádět každé 4 roky Český statistický úřad. Schválila vláda, protože v ČR dosud nebyly k dispozici relevantní informace o celkovém rozsahu dobrovolnické činnosti. Do té doby bude vyhodnocen projekt Ministerstva vnitra ke Koncepci rozvoje dobrovolnictví. Výsledky šetření ČSÚ budou sloužit RVNNO k formulaci politik týkajících se dobrovolnictví, využijí je i resorty podporující dobrovolnictví při tvorbě strategických materiálů a koncepcí a také NNO působící v oblasti dobrovolnictví.

Workshop “Jak si vytvořit a realizovat advokační strategii”. Přihlaste se zdarma do 10. 5. na dvoudenní workshop vedený P. Machálkem a M. Štefancem z Advokačního fóra Nadace OSF, který proběhne 8. a 9. 6. offline (dovolí-li situace). Naučíte se analyzovat téma, definovat problém a příčiny, stanovit řešení, cíle a strategii, identifikovat klíčové hráče a budete se podílet na přípravě konkr. modelových advokačních strategií. Více informací zde.

Seminář “Oživení ekonomiky a eurofondy v novém dotačním období”. Na co bude možné v období 2021-2027 čerpat dotace a jak se prokousat administrativou? A jakých chyb se vyvarovat? Interaktivní online seminář proběhne 26. 5.

Seznam použitých zkratek:

ČT - Česká televize
ČSÚ - Český statistický úřad
ČRo - Český rozhlas
EK - Evropská komise
LGBT - Hnutí leseb, gayů, bisexuálů a transgender lidí
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NNO - Nestátní nezisková organizace
NPO - Národní plán obnovy
RVNNO - Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
ÚOHS - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Archiv všech předchozích čísel najdete zde.
K odběru se můžete přihlásit prostřednictvím tohoto odkazu.
Newsletter pro Vás připravuje tým Glopolis.
Kontakt: Kateřina Vrbová, vrbova@glopolis.org.

Copyright © 2021 Glopolis, o.p.s.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp