Copy
PODPORA UDRŽITELNÉ DEMOKRACIE OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ

Přehled událostí z veřejného a politického života v Česku i zahraničí

Newsletter číslo 2/2021 (18.1. - 4.2.2021)

archiv na webu zde

Milé čtenářky a milí čtenáři,

kontrola veřejných peněz stále tahá za kratší provaz. Jak v sekci DEMOKRATICKÝ STÁT ukazují nové kauzy kolem Agrofertu, vždy je možné najít nějakou kličku pro malou domů. A háčky se pro jistotu vkládají rovnou do zákonů, které mají korupci omezit, jako je evidence skutečných majitelů či whistleblowing.

Z justice sice přicházejí povzbudivé zprávy, ale kvalita státní správy by rozhodně měla být klíčovým tématem voleb, jež se stále silněji derou do světel reflektorů. Zdaleka nejde jen o střet zájmů a otevírání dveří korupci. Nevládní organizace trápí i chronická absence vize a protěžování silných hráčů, jež provází rozdělování evropských fondů. A také další a další vyklízení lidskoprávního pole S. Křečkem - čtěte v sekci OBČANSKÁ SPOLEČNOST.

Přínosné čtení, sledování či poslech Vám přejí

Káťa, Jana, Marek a Petr z Glopolisu :-)

Demokratický stát

@Masaryk_official

Nezávislé vedení pro státní správu.. Ačkoliv podle expertů Sítě k ochraně demokracie posiluje vláda práva na místní úrovni, stupňuje se vměšování politiků do odborného výkonu veřejné správy, svalování politické odpovědnosti na úředníky, odchody zkušených odborníků a vázne předávání znalostí a zkušeností následníkům. Doporučují proto zřídit nezávislý ústřední správní úřad s pravomocemi státní správu řídit, rozvíjet a zastupovat před vládou. Už jste také členy Sítě? Připojit se můžete zde.

Propad ČR na žebříčku korupce. Transparency International (TI) zveřejnila globální „Index vnímání korupce“ za r. 2020. Ze 180 zemí obsadily první příčku opět Dánsko a Nový Zéland (obě 88/100 bodů). ČR získala 54 b., ze 44. místa se propadla na 49. (sdílené s Ománem a Rwandou) a v rámci EU (s průměrem 64 b.) se ČR drží na 19. místě. Jak zaznělo v  OVM (od 21. min), politici mohou do voleb stále schválit řadu zákonů, které tento trend zvrátí, jako jsou reforma ÚOHS či rozšíření působnosti NKÚ. 

Polovičatý whistleblowing. 1.2. vláda schválila zákon o ochraně oznamovatelů korupce. Odmítla ale zajistit nezávislost orgánu, na který se mají oznamovatelé obracet, a nevyčlenila na jeho činnost žádné peníze. Hrozí, že zákon v praxi nebude fungovat. Návrh zákona připomínkovaly protikorupční organizace a sepsaly i seznam nedostatků a požadovaných změn. TI vydala aktualizovanou příručku (nejen) pro oznamovatele. Užitečné informace, vč. kontaktů a konkrétních příběhů, pak najdete na www.piskamfauly.cz.

Odpovědnější soudnictví. 22.1. vláda schválila novelu zákona o soudech a soudcích, která zajistí povinné zveřejňování rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů v anonymizované podobě. Jde o zprůhlednění soudnictví, posílení jeho kvality i předvídatelnosti. Teď zákon zamíří do Senátu. Ministerstvo spravedlnosti pak hodlá během r. 2022 zavést nový systém náhodného rozdělování kauz, jež by zamezil tomu, aby bylo možné předem odhadnout, jaký soudce bude o jaké kauze rozhodovat.

KONTROLA VEŘEJNÝCH PENĚZ

Silnější evidence skutečných majitelů. Ačkoli se (díky hlasům ANO - navzdory osobním slibům, SPD a části ČSSD) nepodařilo prosadit vymahatelnější senátní verzi zákona o evidenci skutečných majitelů, prošla alespoň méně účinná sněmovní verze. Zajistí, že o dotace a veřejné zakázky už mohou žádat pouze řádně zaevidované firmy, část údajů v evidenci bude veřejná a firmy, které budou v evidenci lhát, mohou být sankcionovány. Zmizela i sporná výjimka pro firmy ze svěřenských fondů. Dle expertů Rekonstrukce státu ale bude zákon spoléhat na poctivost firem, které se o dotace či veřejné zakázky uchází a nezakazuje poskytnout veřejné peníze ani v případě nesrovnalostí, což dává prostor pro obcházení zákona.

Další kauzy Agrofertu. 21.1. odeslala TI MěÚ v Černošicích nový podnět v souvislosti s porušením zákona o střetu zájmů týkající se ovládání médií, a znovu tak otevřela kauzy o střetu zájmů A. Babiše. Hlídač státu nově objevil, že MPSV si v rámci projektu Život jako každý jiný bez výběrového řízení a z prostředků EU objednalo rozhlasovou kampaň na podporu začlenění lidí s postižením u Rádia Impuls. Jeho vlastník, společnost Londa, spadá pod Agrofert. MPO musí podle rozsudku Městského soudu v Praze rozhodnout o nároku na evropskou dotaci pro firmu Primagra z holdingu Agrofert (o 2,4 mil. Kč na novou sušárnu zrnin). Verdikt by měl být směrodatný pro investiční dotace celého koncernu.

Neveřejné veřejné zakázky. Zákon o střetu zájmů kromě vlastnictví médií a přidělování dotací zakazuje zadání veřejné zakázky pro společnosti ovládané některými veřejnými funkcionáři (např. členy vlády). Některé tyto nákupy však jdou stále mimo kontrolní mechanismy. Jak objevili analytici Datlab Kontrola, státní společnost Čepro, a. s. nakoupila od Agrofertu palivo za 5 mld. Kč bez veř. zakázky, poté začala tvrdit, že není veřejným zadavatelem.

Co s tím? Oživení podalo podnět ÚOHS, aby postup přezkoumal. Rekonstrukce státu doporučuje: 1) zajistit, aby Evidence skutečných majitelů poskytovala úplné a důvěryhodné informace, 2) vyjasnit do budoucna, zda Čepro a další státní firmy jsou veř. zadavatelem, 3) umožnit nezávislou kontrolu NKÚ ve státních firmách. TI vydala manuál k identifikaci a předcházení podobným situacím v osmi krocích.

SNĚMOVNÍ VOLBY

Podívejte se na volební model agentury Median z ledna 2021 a jeho vývoj od listopadu 2020.

Poslechněte si podcast Dobrá správa o férovosti volebních kampaní s analytikem J. Černým z Rekonstrukce státu.

VEŘEJNOPRÁVNÍ A SOCIÁLNÍ MÉDIA

26.1. přijal  H. Lipovskou a J. Bobošíkovou na jejich žádost M. Zeman. 27.1. požádala Rada ČT, na návrh H. Lipovské, P. Dvořáka, aby jí poskytl přesnou strukturu pozvánek předsedů všech parlamentních stran do profilových publicistických pořadů - s důrazem na odmítnutá pozvání. P. Dvořák reagoval, že pokud někdo odmítne přijít, je třeba znát důvod, a ten nelze vždy zveřejnit. Podstatné informace o skladbě hostů nicméně radní pravidelně dostávají (např. v Událostech za r. 2019 měl A. Babiš celkem 2449 výstupů, M. Zeman 1179, J. Hamáček 786, V. Filip 247). 

Podívejte se na debatu na téma Souboj o nezávislost ČT s hosty Z. Šarapatkou, N. Fridrichovou a D. Smoljakem.

Dezinformace a sociální média. Evropská komise vyzvala sociální sítě k boji proti dezinformacím o očkování a o 6 měsíců prodloužila čas na implementaci pravidel, která byla zavedena již loni. Místopředseda Evropského parlamentu M. Koleja popisoval možnosti decentralizace sociálních sítí. Maďarské a polské řešení jsou opět poněkud radikálnější. Naopak Tchajwan by mohl být příkladem jak lze na dezinformace reagovat nonšalantně.

Občanská společnost - politika

Výnosy z povolenek pro velké energetické hráče a uhlí? Vláda 25.1. schválila programový dokument pro Modernizační fond, který má do r. 2030 financovat projekty za více než 150 mld. na podporu obnovitelných zdrojů, modernizaci zásobování teplem a snížení emisí skleníkových plynů v průmyslu. Komora OZE i ekologické organizace programu vytýkají, že 3/5 prostředků budou mít k dispozici výhradně firmy, které spalují fosilní paliva, a jen 1,5 % půjde na projekty komunitní energetiky, tj. občanů, obcí, živnostníků, zemědělců či malých a středních podnikatelů.

Poslechněte si podcast Zaostřeno, které se tématu věnuje.

Porcování plánů obnovy. Podle relativní moci koaličních stran chce přerozdělovat prostředky z plánu obnovy slovenský premiér. V Itálii rozkol kvůli národnímu plánu obnovy položil vládu. V ČR, kde se o 172 mld. Kč zatím uchází projekty v hodnotě 232 mld. Kč,  je hlavním heslem realizovat již připravené či rychlé investiční akce. MPO chce mít plán hotový do konce února. Jedna z mála debat se zástupci nevládního sektoru se odehrála na půdě Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Tabulka níže ukazuje 6 hlavních strategických směrů, alokace pro resorty a do jaké míry (ne)naplňují priority digitální a zelené transformace. 

Konflikty s ombudsmanem. Zástupkyně ombudsmana M. Šimůnková na základě rozhodnutí šéfa úřadu S. Křečka končí ve třech vládních radách poté, co vyjádřila nesouhlas s jeho stanoviskem k nové strategii romské integrace. Ve svých zveřejněných připomínkách ombudsman uvádí, že je strategie nerealizovatelná. Členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny za občanskou společnost kritizují ombudsmana za nestandardní postup v připomínkování strategie, neznalost svých kompetencí, zlehčování diskriminace a podkopávání důstojnosti Romů.

Odškodnění pro oběti protiprávních sterilizací. V kontextu rómské strategie Česká ženská lobby apeluje, aby Sněmovna v únoru projednala  návrh zákona na odškodnění nuceně sterilizovaných romských žen mezi lety 1966 až 2012. Podporu pro zákon však nemůže očekávat od ombudsmana Křečka, který již předem avizoval, že dále už tento úkol nepovažuje za svou kompetenci.  

Lidskoprávní organizace mezi maďarským a evropským právem. Evropská komise vyšetřuje odmítnutí žádosti o dotace, kterou podala organizace Labrisz, vydavatel pohádkové knihy s postavami odlišnými svými etnickými původy a sexuální orientací. Organizace totiž nesplňuje požadavky transparentnosti dle maďarských právních předpisů, které jsou podle nejvyššího soudu EU v rozporu s právem EU. Podle úřadů se zapojila do nekalých obchodních praktik tím, že neinformovala kupující, že publikace „vykazuje jiné vzorce chování než tradiční genderové role“.

Občanská společnost - praktická podpora 

Větší důvěra, než to vypadá. Vztah k nevládkám je daleko plastičtější, než jak vyplývalo např. z dosavadních průzkumů CVVMVýzkum STEM, PAQ Research a Median s ohledem na něj definoval 5 hlavních skupin české společnosti a mj. potvrdil, že aktivních odpůrců nevládek je jen 12 %. Lidé nevládky hodnotí zejména podle činnosti, kterou se zabývají. Sympatie k zavedeným „značkám“ či ke skupinám organizací, jež poskytují sociální služby nebo humanitární pomoc, jsou pak až dvojnásobně vyšší než obecná sympatie k neziskovým organizacím.

Spočítejte si finanční zdraví své organizace. Centrum pro výzkum neziskového sektoru vytvořilo kalkulačku finančního zdraví pro hodnocení finančního zdraví nevládních organizací, která dokáže vyhodnotit a predikovat pravděpodobnost finanční zranitelnosti. Použití zdarma.

Podpořte politiky v jejich rozhodování prostřednictvím aplikace Reflektor. Na 10.2. je totiž svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny ke 2. čtení novely exekučního řádu, jímž by měla být zavedena teritorialita exekutorů. Více na webu https://exekucninerad.cz/.

Archiv všech předchozích čísel najdete zde.
K odběru se můžete přihlásit prostřednictvím tohoto odkazu.
Newsletter pro Vás připravuje tým Glopolis, kontakt: Kateřina Vrbová, vrbova@glopolis.org.

Copyright © 2021 Glopolis, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp