Copy
Het MU Play&Learn programma tijdens de DDW, de KunstRoute65, een vooruitblik naar de komende exposities en meer!
 

STRP & MU WORKSPACE
tijdens DDW

18 - 26 oktober 2014
Tijdens de Dutch Design Week verzorgen STRP en MU samen een 9-daags workshopprogramma in de STRP & MU WORKSPACE op Strijp-S. Jong en oud kunnen iedere dag tussen 13.00 en 17.00u binnen lopen en zich laten verrassen door een workshop, demo of presentatie. De MU workshops zijn een showcase van het nieuwe educatieve programma MU Play&Learn en richten zich op Creative Coding en omgekeerd leren.
Meer
During the Dutch Design Week STRP and MU will organize a nine-day workshop program in the STRP & MU WORKSPACE at Strijp S. Every day between 13.00 and 17.00 visitors of all ages can walk in and take part in a surprising workshop, demo or presentation. The MU workshops are a showcase of the new educational program MU Play&Learn and focuses on creative coding and reversed learning.
More
Binnenkort / Soon

The Reversed School tijdens DDW

19 - 25 oktober 2014
The Reversed School is voor iedereen die zich oud genoeg voelt om weer eens in de collegebanken te kruipen en les te krijgen van… studenten! Over onderwerpen en nieuwe creatieve technieken die u misschien net iets te snel gaan. En waar jongeren, eerlijk is eerlijk, veel meer van weten dan u. In The Reversed School kunt u ongegeneerd over hun schouders meekijken en iets opsteken over bijvoorbeeld gaming, 3D printen en interactief vormgeven. The Reversed School vindt 3 middagen plaats tijdens de DDW van 13.00-17.00: op zondag 19, woensdag 22 en vrijdag 25 oktober.
Meer
The Reversed School is for everyone who feels old enough to take a step into the lecture hall and to learn from... students! Learn about topics and new creative techniques that might go a little too fast for you. And where young people, fair is fair, know much more about than you. In The Reversed School you can shamelessly look over their shoulders and learn something about gaming, 3D printing and interactive design. The Reversed School takes place on three afternoons during the DDW from 13.00 till 17.00 on Sunday 19th, Wednesday 22th and Friday October 25th.
More
Binnenkort / Soon

KunstRoute65

22 oktober 2014
KunstRoute65, een programma speciaal voor gepensioneerden, organiseert op woensdag 22 oktober een gratis bustour naar MU Strijp-S en de Dutch Design Week. Deze bustour is kick-off van een inspirerend meerjarig programma waarin MU samenwerkt met STRP en de Dutch Design Week. Het doel is om actieve kunst- en cultuurbeoefening onder senioren in Eindhoven te vergroten. De KunstRoute65 bustour brengt deelnemers naar MU Strijp-S en Dutch Design Week. Tijdens het bezoek aan MU krijgen zij o.a. een interactieve rondleiding door de expositie ‘We Make Carpets’ en maken zij kennis met The Reversed School.
Meer
KunstRoute65, a program especially for senior citizens, is organizing a free bus tour Wednesday October 22nd to MU Strijp-S and the Dutch Design Week. This bus tour is the kick-off for an inspiring multi-year program in which MU collaborates with STRP and the Dutch Design Week. The goal is to increase active artistic and cultural practice among seniors in Eindhoven. The KunstRoute65 will take participants to MU Strijp-S and the Dutch Design Week. During the visit to MU, they will get an interactive tour of the exhibition 'We Make Carpets' and a introduction to The Reversed School.
More
Play&Learn highlight

Online cursus
21ste eeuwse vaardigheden

30 oktober 2014
MU werkt mee aan een online cursus over 21ste eeuwse vaardigheden in het onderwijs, MOOC MEE! Deelnemers krijgen opdrachten op aan de hand van de creatieve tools op www.muplaynlearn.nl. MOOC staat voor Massive Open Online Courses. De (gratis) online cursussen van MOOC MEE! zijn Nederlandstalig en iedereen kan deelnemen, ongeacht opleidingsniveau. De cursus start op 30 oktober.
Meer
MU is participating in an online course on 21st century skills in education, MOOC MEE! Participants will receive instructions on using the creative tools at www.muplaynlearn.nl. MOOC stands for Massive Open Online Courses. The (free) online courses MOOC MEE! are in Dutch and everyone can participate, regardless of skill level. The course starts on October 30th.
More
Vooruitblik

Matter of Life | New Projects of
Bio Art & Design

28 november 2014 - 22 februari 2015
Een kankercel laten groeien buiten je lichaam. Oog in oog met je eigen sterfelijkheid. Is dat kunst? Of wetenschap? Vanaf 28 november tm januari 2015 kun je bij MU terecht voor de tentoonstelling Matter of Life. Met als hoogtepunt de drie winnende projecten van de Bio Art & Design Awards. Leerlingen en studenten gaan aan de hand van de Bio Art projecten in discussie over de sociale, culturele en ethische vragen rondom die nieuwste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.
Meer
Growing a cancer cell outside of your body. Face to face with your own mortality. Is it art? Or Science? From November 28 till January 2015 you can visit the exhibition Matter of Life at MU. Where the three winning projects of the Bio Art & Design Awards are a highlight. Pupils and students are using the Bio Art projects in discussion about the social, cultural and ethical questions surrounding the latest scientific and technological developments.
More
In de expositie 'In no particular order' in de Schellensfabriek presenteert ontwerper Irma Földényi het MU Play&Learn project Subreal, een digitaal onderzoek naar subculturen.
In the exhibition 'In no particular order' at the Schellensfabriek designer Irma Földényi will present the MU Play&Learn project Subreal, a digital investigation about subcultures.
STRP MU WORKSPACE Workshop programma tijdens DDW met 'Multiphone' en 'Oculus Rift' door STRP en 'The Reversed School', 'Coded Creatures' & 'Subreal' door MU. 
Workshop program during DDW with 'Multiphone' and 'Oculus Rift’ given by STRP, and 'The Reversed School' , 'Coded Creatures' & 'Subreal' given by MU.
Voor het programma KunstRoute65 wordt speciaal voor gepensioneerden, een gratis bustour georganiseerd naar MU Strijp S en de Dutch Design Week. Meer info en aanmelden
KunstRoute65, a special program for seniors, has organized a free bus tour to MU Strijp S and the Dutch Design Week. More info and to register.
Tijdens GLOW NEXT is elke avond bij MU het LIVE optreden LATE SPECULATION van NONOTAK te zien, vanaf 21:00 uur.
Every night during GLOW NEXT, there is a LIVE performance LATE SPECULATION by NONOTAK starting at 9pm at MU.
Share
Tweet
Forward
We sent you this e-mail because our records show that you requested to receive newsletters and notifications of events from MU.
unsubscribe from this list    update subscription preferences

                  

MU
Torenallee 40-06 Eindhoven
+31402961663


Copyright © 2014 Stichting MU, All rights reserved.

Please do not reply to this newsletter