Copy
Erhvervsskole & Kostafdeling
Nyhedsbrev nr. 1, oktober 2015
AUB informerer om nye tiltag for bl.a. kost- og logiophold
I nyhedsbrevene vil vi orientere om, hvad der sker i AUB. Det kan være lovændringer, vejledninger og andre relevante nyheder, som vi mener, du kan have gavn af.
 
Kost- og logiophold
Pr. 1. januar 2015 har arbejdsgivere mulighed for at få betalt elevens kost- og logiophold i forbindelse med skoleophold.
Vi har en forventning om at kunne foretage udbetalinger for afsluttede kost- og logiophold i starten af 4. kvartal 2015. Vi vil orientere yderligere på virk.dk/aub.
Læs mere om kost-og logi
 
Elever over 25 år
Når en arbejdsgiver ansætter en elev over 25 år, har arbejdsgiveren måske ret til at få den høje refusionsydelse fra AUB. Det betyder, at arbejdsgiveren skal bekræfte oplysninger om eleven, første gang eleven er på et skoleophold.
Læs mere om reglerne for voksenelever


Venlig hilsen
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Telefon 70 11 30 70


Gå til AUB's side på Virk.dk

 
Denne mail er sendt af ATP, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød