Copy
Læs nyhedsbrevet i din browser
ATP Livslang Pension

Arbejdsgiver, Lønservicebureau

Nyhedsbrev nr. 1, januar 2017

Information fra ATP Livslang Pension

I dette nyhedsbrev får du oplysning om ATP-satser 2017, opkrævning for 4. kvartal 2016, og du kan læse mere om ATP’s nye selvbetjeningsløsning på Virk.dk.
 
Venlig hilsen
ATP Livslang Pension
Telefon 70 11 12 01
Læs om ATP Livslang Pension

Uændrede ATP-satser i 2017

Der er ingen ændring af ATP-satser i forhold til 2016. Bidraget for en fuldtidsansat med A-sats fortsætter med at være 3.408 kr. årligt.

Læs mere om ATP-satser

ATP-bidrag 4. kvartal 2016

Vi har netop sendt opkrævning for 4. kvartal 2016 med betalingsfrist d. 7. februar 2017. Er du tilmeldt betalende lønservicebureau eller Betalingsservice, vil din opkrævning blive betalt automatisk. Ellers kan du finde din opkrævning i Digital Post.

Log på Digital Post på ”mit virk”

Ny selvbetjeningsløsning

Vi har gjort det nemmere for arbejdsgiverne at benytte ATP's selvbetjening. Log ind og se virksomhedens aktuelle saldo, skyldige bidrag og eventuelle tilgodehavende. En ny søgefunktion gør det nemmere at søge på en lønperiode, eller på en enkelt medarbejder.

Log på ATP’s selvbetjening på virk.dk