Copy
Arbejdsgiver
Nyhedsbrev nr. 1, oktober 2015
AUB informerer om nye tiltag for bl.a. kost- og logiophold
I nyhedsbrevene vil vi orientere om, hvad der sker i AUB. Det kan være lovændringer, vejledninger og andre relevante nyheder, som vi mener, du kan have gavn af.

Kost og logi
Pr. 1. januar 2015 har arbejdsgiver mulighed for at få betalt elevens kost- og logiophold i forbindelse med skoleophold.
Vi har en forventning om at kunne foretage udbetalinger for afsluttede kost- og logiophold i starten af 4. kvartal 2015. Vi vil orientere yderligere på virk.dk/aub.
Læs mere om kost-og logi
 
Erhvervsuddannelsesreform
Pr. 1. august 2015 er Erhvervsuddannelsesreformen trådt i kraft. Det betyder at uddannelsesaftaler for voksenelever uden grundforløb og praktik giver arbejdsgiver ret til lønrefusion, befordring samt refusion for kost og logi.
Læs mere om voksenelever uden grundforløb og praktik

Er din elev over 25 år?
Ansætter du en elev, der er fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens begyndelse, har du måske ret til at få den høje refusionsydelse. Vær opmærksom på, at du skal godkende disse elever første gang, de er på et skoleophold.
Læs mere om reglerne for voksenelever

Venlig hilsen
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
Telefon 70 11 30 70

Gå til AUB's side på Virk.dk

 
Denne mail er sendt af ATP, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød