Copy
 

Nieuwsbrief

 
Vooraankondiging  
   
  Congres Jong en Ouder 30 mei
 
Evaluatie en vervolg
Het congres op 30 mei is overwegend positief gewaardeerd en kreeg gemiddeld een 8,1. Op basis van de knelpunten uit het congres komt er een vervolg op 15 mei 2017. Lees meer.

En de voornemens?
Wij zijn benieuwd hoe het gaat met de voornemens die jullie gemaakt hebben tijdens het congres. Wat was je voornemen, wat heb je gedaan, waar loopt je tegen aan? Beantwoord deze vragen via dit formulier!
 

Actueel
 
JOOZ gaat door!
Het programma JOOZ gaat in 2017 door met het verbeteren van de ondersteuning van (zeer) jonge ouders. Er komt een nieuw congres en we blijven lobbyen voor de doelgroep. Het ministerie van VWS en de Provincie Zuid Holland financieren het programma.

Boek Tienermoeder van Zoë
Emma heeft een boek geschreven over haar belevingswereld als vijftienjarige tienermoeder. Met haar boek wil ze een kijkje geven in het leven van tienerouders, begrip creëren en andere tienerouders hoop geven. Lees het interview.
 
Tienermoeder van Zoë komt 20 november uit. Meer informatie of bestellen kan op de website van Emma.

Opening leef-leer huis in Gouda
Samenwonen met vijf jonge (toekomstige) moeders en hun baby’s om hen te ondersteunen: gezinshuisouders Natasja, Allert-Jan en hun twee geadopteerde kinderen doen het in De Regentes. Lees verder
 
Start tienermoederfonds
CU en VBOK starten tienermoederfonds op basis van knelpuntenanalyse JOOZ-congres en rondetafelgesprek met ervaringsdeskundigen. Lees het nieuwsbericht van Hart van Nederland of bekijk de website van het tiendermoederfonds.

Nieuw boek Krachtwerk
De methode is verder uitgewerkt en de praktijkervaringen van enkele jaren Krachtwerk zijn gebundeld. Meer informatie en bestellen. Zie ook studiemiddag krachtwerk op 3 november bij Impuls.
 
 
Kennis delen
 
Onderzoek psychische gevolgen abortus
Jenneke Ditzhuijzen concludeert in haar onderzoek dat er geen verhoogd risico is op psychische aandoeningen na het meemaken van abortus. Veel vrouwen hebben wel een geschiedenis van psychische aandoeningen. Mogelijk kunnen zorgverleners binnen abortusklinieken psychische problemen signaleren en vrouwen doorverwijzen. Lees meer in het artikel.

Housing first
Bij Housing First krijgen dakloze mensen direct en zonder eisen structurele huisvesting aangeboden. Een veelbelovend model voor de opvang van dakloze jonge moeders? Lees het artikel.

Kennisnetwerk
Ben je al lid van het Kennisnetwerk (zeer) jong ouderschap van het NJi? Samen met jou willen we een actueel kennisdossier met goede voorbeelden opbouwen om lokale professionals te ondersteunen. Heb jij vragen aan het netwerk of kennis te bieden? Meld je dan aan en doe mee!  
 

Agenda


24 november 2016Kom op 24 november naar de inspiratiebijeenkomst
‘Jonge ouders in hun opvoedkracht: zo doe je dat!’
Je maakt op interactieve wijze kennis met enkele laagdrempelige methoden.
Om te inspireren en mee aan de slag te gaan.

Meld je hier aan

Datum
Maandag 24 november 2016 

Tijd
14:00 - 17:00 uur  

Locatie 
JSO
Nieuwe Gouwe Westzijde 1
2801 AN Gouda
 15 mei 2017

Congres voor gemeenten.
Presentatie van de handreiking met oplossingsrichtingen en goede voorbeelden voor de knelpunten rond (zeer) jong ouderschap en onbedoelde zwangerschap.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het landelijk programma Jong Ouderschap en Onbedoeld Zwanger (JOOZ). Heb je vragen over de informatie in deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met José Huzen.

       
   
   
  Doorsturen
Afmelden
Voorkeuren wijzigen
2016
www.jooz.nu
Landelijk programma Jong Ouderschap & Onbedoeld Zwanger