Copy
View this email in your browser
Facebook
Instagram
Twitter
Website
Juliol 2021
Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona
Màster Oficial en Estudis Territorials (METiP)
Mobilitat sostenible i saludable en els espais suburbans de la metròpoli de Barcelona: diagnosi i propostes d'intervenció
El METiP conclou el projecte (trienni 2018-2021) que s'ha centrat en la vulnerabilitat social a les ciutats, amb el cas d'estudi de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat.
 
El màster desenvolupa al segon semestre un projecte de planejament aplicat en un territori sobre el que es fan propostes que serveixin per millorar les condicions de vida de la ciutadania... [+]
El MEtiP inicia un nou cicle per al trienni 2021-2024 que se centrarà en la mobilitat sostenible i saludable.

Després del darrer cicle “Ciutat i vulnerabilitat social: diagnosi i propostes als barris, el Màster en Estudis Territorials i Planejament està preparant la seva nova edició triennal (2021-2024) en el seu format actual que girarà a l’entorn de la mobilitat sostenible i saludable en espais metropolitans de... [+]
Les FAQs explicades per la professora Carme Miralles, coordinadora del projecte
1.- Quins són els objectius d'aquest projecte?

El treball troncal vol perfeccionar la capacitat dels estudiants a l’hora d’intervenir professionalment en l’ordenació del territori, i en aquests tres propers cursos ens centrarem en la mobilitat sostenible i saludable. L’objectiu serà elaborar una proposta per a la planificació i la gestió d’uns determinats territoris metropolitans de caràcter suburbà, en el Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona i els seus voltants.

3.- On es farà?
L’àmbit d’estudi serà un espai suburbà i submunicipal però alhora amb un forta identitat funcional, en la frontera entre la primera i la segona corones metropolitanes. El treball troncal s’ubicarà al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, dins el municipi de Cerdanyola del Vallès. El primer curs es treballarà el propi Campus mentre que en els dos següents l’anàlisi se centrarà en els espais propers al Campus: el Parc de l’Alba i la Zona sud del municipi de Sabadell.
 
 
6.- Quines són les dates i els objectius del treball de camp?

Del 8 al 11 de febrer es programarà una sortida de camp amb una sèrie d’itineraris, xerrades i exposicions pel campus de la universitat i les zones properes d’estudi: parc de l’Alba i l’àrea sud de Sabadell. Aquesta sortida és obligatòria i intensiva ja que es durà a terme en jornades de matí i tarda.

8.- Qui forma l’equip docent?

Per a aquest nou projecte troncal, i per a la resta de les assignatures del màster, l’equip docent està format per 20 persones. 

2.- Quines són les parts que articulen el projecte? 

En primer lloc, elaborar una anàlisi i diagnosi sobre la situació de la mobilitat i l’accessibilitat dels àmbits territorials seleccionats. A partir d’aquí, definir un conjunt de propostes i projectes a implementar, amb la finalitat d’avançar cap a escenaris més sostenibles i saludables. I tot plegat amb la participació dels agents implicats, de la Universitat i el territori metropolità.

 
4.- Com s’estructura la docència?

El màster està organitzat en dos semestres, en el primer s'imparteixen els coneixements teòrics amb el suport d'activitats pràctiques sobre Planejament, Ciutats i espais metropolitans, Metodologia, Mobilitat i Desenvolupament local. En el segon semestre es fa un treball aplicat i totalment real de planejament en què participen les assignatures de SIG, Turisme i Temes avançats. Per fer front a la incertesa sanitària amb què pot començar el curs, el primer semestre s'oferirà en modalitat presencial i virtual i l’alumnat podrà passar d'una modalitat a una altra en funció de la realitat personal i social en què es trobi (calendari).

5.- Quines assignatures conformen el el primer semestre?

Podeu veure més endavant les assignatures del 1r semestre, que juntament amb alguna més de 2n, han de contribuir a la realització del treball conjunt del projecte.

7.- Quin és el treball que han d’elaborar els estudiants?

Es tracta d’una proposta conjunta dels espais metropolitans suburbans analitzats. Es faran grups d’estudiants reduïts que tindran assignats l’estudi i realització d’un conjunt de propostes sobre els aspectes prèviament delimitats pel professorat. Es poden consultar els documents finals resultants de les edicions anteriors a la web del màster.

Pla d'estudis del curs 2021-22
Pràctiques professionals
El Màster inclou al seu pla d’estudis la possibilitat de fer pràctiques curriculars (6 crèdits = 150 hores). Tot i que l’assignatura és optativa és important per després està en millors condicions [+]. Aquí teniu el llistat de les entitats de pràctiques amb què hem col·laborat als darrers cursos [+]
Cicle de conferències

Cada curs s’organitza un cicle de conferències, amb una d’inaugural, a càrrec de persones expertes en els àmbits que treballem al Màster. El del proper curs ja serà el 11è cicle i en aquest enllaç podeu veure les dels anteriors cicles. 
Treball de fi de Màster

Cada curs l’estudiant ha de fer un treball de fi de màster (obligatori de 6 crèdits), per al qual comptarà amb la tutorització d’un membre del professorat del màster, o del Departament. En aquest enllaç podeu veure el llistat i les temàtiques de les darreres edicions. 
L'alumnat opina

Arnau Melé
: “Podria recomanar el màster pel treball troncal i perquè et permet aplicar conceptes estudiats en graus com el de Geografia”.
 
Berta Busquets: “Aquest màster m’ha donat una visió transversal sobre la planificació territorial i m’ha brindat diferents eines a tenir en compte a l’hora de treballar i decidir sobre el territori”.
 
Dani Teixeira: “El máster me ha servido para adentrarme en el conocimiento de la planificación urbana y territorial. Lo recomendaría para todo aquel que quisiera especializarse en el ámbito del estudio de las ciudades".
 
Mabel Lizbeth Martínez: "El máster permite a través de un encuentro interdisciplinar de teorías, metodologías y técnicas de investigación, conocer y aportar a la transformación territorial del los diferentes espacios donde vivimos".
 
Alejandro Campana: "El máster ofrece la posibilidad de trabajar temas territoriales y de la población con gente de diverso bagaje académico y de distintos países. Es muy interdisciplinario y ayuda mucho a la discusión en clase".
 
Patricio Escobar: "El Máster ofrece la posibilidad de ver cómo las políticas públicas pueden ser aplicadas y mejorar los estándares de vida de los barrios de una ciudad y generar también una mayor cohesión social y menor segregación".
 
Què en diuen del nostre projecte?

Podeu visionar aquests tres breus reportatges de la Televisió de L’Hospitalet de les edicions del projecte troncal anterior: Bellvitge i el Gornal (2018-2019), Florida i les Planes (2019-2020) i Torrassa i Collblanc (2020-2021).

Contacte

Per a més informació podeu contactar amb el coordinador del Màster, el professor Jordi Nadal.

Mail: jordi.nadal@uab.cat

Telèfon: 935 868 057

Pots cancel·lar la subscripció al següent enllaç: unsubscribe from this list 
Per més informació, envia una correu electrònic al Departament de Geografia

Copyright © 2019 Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona, All rights reserved.


This email was sent to <<Adreça electrònica>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Departament de Geografia, UAB · Edifici B · Bellaterra, Catalunya 08193 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp