Copy
Màster Oficial en Estudis Territorials i de la Població
View this email in your browser

[el Màster m'ha aportat] "Sobretot treball en equip multidisciplinari, tant per les diferents formacions com les nacionalitats"
Eduard Sala Barceló
28 anys
Lloc d'origen: Mallorca
Anys que vas cursar el Màster: 12-13
Itinerari del Màster: Ordenació del Territori
Lloc de feina actual: Doctorand UAB
"Vaig triar aquest Màster pel tractament integral del territori"

"recomanaria aquest Màster per l'experiència enriquidora de treballar en grup per un projecte en comú [...] i pel contacte directe amb la realitat territorial"
Llegir més
"Un aspecte que destacaria molt positivament del màster va ser el treball en grup, tot i que hi hagi moments difícils, crec que va ser una experiència molt enriquidora tant a nivell acadèmic com personal que ens aporta habilitats per al món laboral."
Montserrat Luque Garrofé
39 anys
Lloc d'origen: Barcelona
Anys que vas cursar el Màster: 12-13
Itinerari del Màster: Ordenació del Territori
Lloc de feina actual: Doctorand UAB
Twitter: @MontseLuqueG; Linkedin: Montse Luque Garrofé
"...crec que la combinació de treball de camp, treball teòric i pràctic a l’aula, treball en grup i treball de recerca individual ofereix un conjunt molt complert i enriquidor."

"Vaig triar aquest Màster pel meu interès en l’estudi del territori i les transformacions a les que està sotmès. I, sobretot pel fet de fer-se al Departament de Geografia de la UAB, que compta amb un bon professorat i bones instal·lacions."
Llegir més
"Lo elegí, en primer lugar, porque creo que era el único máster que se enfocaba de manera profunda en temáticas de ordenación del territorio. En segundo lugar, por el profesorado, ya que algunos de ellos tienen un peso muy importante dentro de la comunidad científica."
Rafael Vicente Salar
29 anys
Lloc d'origen: Elx
Anys que vas cursar el Màster: 13-14
Itinerari del Màster: Ordenació del Territori
Lloc de feina actual: Doctorand UAB
Facebook, Twitter, Academia, Researchgate
"Me permitió desarrollar aptitudes relacionadas con el trabajo en grupo, profundizar en temas de planificación regional y urbana y descubrir otros como el paisaje y afrontar desafíos como la realización de trabajos de investigación."

"recomiendo este máster porque la relación entre el profesorado y los estudiantes es excelente permitiendo un ambiente académico óptimo."
Llegir més
"El plantejament del màster també pot ser d’interès per persones amb formacions diferents de la geografia."
Xavier Delclòs Alió
Lloc d'origen: Tarragona
Anys que vas cursar el Màster: 13-14
Itinerari del Màster: Ordenació del Territori
Lloc de feina actual: Doctorand UAB
Twitter: @xavjda
"Vaig triar el METIP[...] pel seu caràcter aplicat a través de la redacció en equip d’un pla d’ordenació territorial"

"un segon aspecte que em va ajudar a decidir-me pel màster ofert pel Departament de Geografia va ser el reconeixement a nivell nacional i internacional del seu professorat, tant en l’àmbit de la recerca com en el món de l’ordenació territorial."
Llegir més
Per més informació, envia una correu electrònic al Departament de Geografia
Clica aquí per subscriure't al Butlletí bimensual del Departament de Geografia
Copyright © 2015 Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona, All rights reserved.