Copy


zorgt dat overheid en samenleving sámen werken

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser


 

Nieuwsbrief 16 - februari 2016
Ambtenaar in de doe-democratie

Zie het maar eens bij te benen

 
De relatie tussen de (lokale) overheid en de burgers is in rap tempo aan het veranderen. De afgelopen paar jaar bent u waarschijnlijk overspoeld met informatie over de participatiemaatschappij, de doe-democratie, de Democratic Challenge en Ambtenaar 3.0.
Opeens moet u leren los te laten en vertrouwen in burgers te hebben. Uw leidinggevende roept rond dat "we de burger meer bij ons beleid moeten betrekken" en de wethouder trekt u aan de jas om haast te maken met overheidsparticipatie. Alsof dat zou kunnen. En ondertussen gaat het 'gewone' werk gewoon door....

Daarom geef ik vijf tips om het hoofd koel te houden en toch stappen te maken in een vernieuwde omgang met de inwoners van uw gemeente. En niet zomaar in het wilde weg: de tips vormen de ultieme samenvatting van even zovele - interessante - publicaties die recent zijn verschenen.
  1. Stel jezelf in het contact met burgers voortdurend de vraag: is het niet handiger om even te bellen of langs te gaan in plaats van (eerst) een brief of notitie te schrijven? ('Waarom gemeenten niet naar burgers luisteren')
  2. Er is geen blauwdruk voor je handelen in het omgaan met de 'energieke samenleving'. Je leert dus het beste door gewoon te doen. ('Leren door doen - Overheidsparticipatie in de energieke samenleving')
  3. De ambtenaar van nu vervult inmiddels meer rollen dan die van adviseur. Zij/hij is de ene keer procesbegeleider, dan weer eens netwerker, analist, verbinder of facilitator. Afwisseling is dus gegarandeerd! ('10 onmisbare vaardigheden - voor de ambtenaar van de toekomst')
  4. Bewonersinitiatieven zijn er in vele vormen. Daar horen dus ook verschillende manieren van ondersteuning bij. Het motto daarbij is vooral aansluiten bij wat er (niet) is. ('Burgers maken hun buurt')
  5. Veranderen doe je niet alleen, dus loop niet te ver voor de troepen uit. Stel met collega's, College en gemeenteraad de vraag of iets een hype is, of dat er een gedragen visie onder ligt. (Doe-democratie: niche, visie of hype?') 

+ tip 6: volg samen een training 'Overheidsparticipatie'


Twee jaar geleden heb ik een training 'Overheidsparticipatie' ontwikkeld, gericht op de ambtenaar die op zoek is naar een nieuwe rol in de relatie tussen overheid en inwoners. Vanuit mijn eigen bedrijf, maar ook namens de Bestuursacademie Nederland, heb ik deze training inmiddels een aantal keren uitgevoerd en meer dan 50 ambtenaren hebben er met veel plezier aan deelgenomen.
Het valt me telkens weer op dat de deelnemers van zo'n open inschrijving activiteit veel van elkaar kunnen leren. De casuïstiek komt van verschillende invalshoeken, de ervaringen van de ene gemeenten worden zo uitgewisseld en helpen een ander soms zo maar vooruit.

Toch blijft het in de praktijk erg lastig om als individuele deelnemer de opbrengst van een training in de praktijk te brengen. Je collega's zijn op z'n best geïnteresseerd in wat je hebt meegemaakt, maar maakten niet de stappen mee die jij hebt gezet. Veranderen is al moeilijk, laat staan als je daar in je eentje (of soms: met z'n tweeën) de aanzetten toe moet geven.

Vandaar mijn tip:
Haal de "ambtenaar in de doe-democratie' in huis!

(Lees hier verder...)

En natuurlijk.....


... kunt u de training 'Ambtenaar in de doe-democratie' ook individueel volgen.

(Lees hier verder...)

 
Website
Website
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
Copyright © 2014 in gesprek, alle rechten voorbehouden.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie bent van in gesprek of zichzelf heeft aangemeld.

Ons e-mailadres is:
info@in-gesprek.nl

afmelden voor deze nieuwsbrief    voorkeur aanpassen