Copy


zorgt dat overheid en samenleving sámen werken

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser


 

Nieuwsbrief 15 - november 2015

Onze samenleving kan wel wat meer dialoog gebruiken....

 
 
Even stil...

Deze nieuwsbrief lag vrijdagavond klaar om verzonden te worden. Toen kwam het nieuws uit Parijs. Het leek een paar dagen bijna ongepast om met andere dingen bezig te zijn dan met het nadenken over terreur, aanslagen, haat en angst. Vandaag heb ik toch maar besloten om op de verzendknop te drukken. Vooral omdat het motto van deze nieuwsbrief nu actueler is dan ooit.

Nederland in dialoog?


Vorige week vond weer in zo'n 90 steden de Dag van de Dialoog plaats. Aan allerlei dialoogtafels kwamen mensen bij elkaar om met elkaar kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en hun dromen en ideeën te delen. 
In deze maanden lijkt dat een haast cynische onderbreking van de realiteit. De spanningen rond de Eurocrisis en de vluchtelingencrisis lijken de samenleving behoorlijk onder druk te hebben gezet. (En daar kwamen de aanslagen in Libanon en Parijs nog eens flink overheen.) Lees verder....
 

Dialoog.... what's in a name?


De dialoog is 'hot'. Een tijdje googelen op internet wekt de indruk dat de gemeenteraad voortdurend in dialoog is.
En dan vooral met de burger. 
Zo gaat B&W van Zwolle in "dialoog met de stad", vonden in Leiden dialoog-bijeenkomsten plaats onder het motto 'Samen naar beter', meldt Utrechtse Heuvelrug dat 'de nieuwe werkwijze van de raad verbetert de dialoog' en voerde Venray zelfs een 'brede maatschappelijke dialoog' over de intensieve veehouderij.
Wat opvalt is dat de lokale overheid zelf vaak de initiatiefnemer is van de ontmoetingen met de burger. En dat de woorden dialoog en discussie nogal eens door elkaar lopen. 
Maar we gaan de goede kant op.
De volgende stap zou kunnen zijn dat zo'n gesprek ook gelijkwaardiger wordt. Zonder een vooraf bepaalde agenda of vanwege een beleidsvoornemen bijvoorbeeld. Want een dialoog is vooral verrijkend omdat "men van de ander iets leert of omdat er tijd genomen is goed naar elkaar te luisteren" (Wikipedia). 

Gemeenteraad en dialoog - een lastige combinatie


Wel eens meegemaakt? Het bevlogen raadslid houdt een gloedvol betoog over een kwestie die haar duidelijk raakt. Als ze klaar is vraagt iemand van de oppositiepartij: "Tjonge, interessant gezichtspunt. Vertel er eens iets meer over." Aan de directietafel, thuis op de bank of in de kroeg lijkt zo'n reactie normaal. In de politiek niet. Veel gekozen politici kunnen nauwelijks wachten om hun 'eigen' verhaal te houden en zijn vaak amper geïnteresseerd in de mening (en meningsvorming) van de ander. Hooguit om die op effectieve wijze te kunnen bestrijden. Lees verder..
 

Nieuwe vergadervormen - tijd voor een update?

 
Het is al weer ruim 6 jaar geleden dat Marcel Boogers in opdracht in opdracht van de initiatiefgroep 'Burgers en gekozen burgers' onderzoek deed naar nieuwe vergadervormen in gemeenteland. 
Intussen heeft de tijd niet stilgestaan en is vooral de roep om meer invloed van de inwoners luider geworden. Het is maar zeer de vraag of het lokaal bestuur daarin ook in zijn verschijningsvormen voldoende heeft meebewogen. Misschien wordt het tijd voor een nieuw onderzoek, maar dan naar ervaringen van burgers naar nieuwe vergadervormen.
Wie pakt de handschoen op?

 

Dialoog - oefening baart kunst

 
De dialoog kent veel gezichten. Bekend zijn de Ubuntu en de Socratische gespreksvoering, maar ook de momenteel veel geprezen Appreciative Inquiry.
Een qua opzet eenvoudige methodiek die ook tijdens de Dag van de Dialoog wordt gebruikt kent vier stappen:
  1. kennis maken
  2. ervaringen delen
  3. dromen
  4. doen
In gesprek laat je graag kennismaken met de dialoog. Of je nu ambtenaar bent, in het sociale werkveld actief of binnen het bestuur, de dialoog is het communicatiemiddel van de toekomst.

Kijk hier voor meer informatie over een workshop waarvan u de waarde achteraf mag bepalen. En die bepaalt de hoogte van de factuur.
Website
Website
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
Copyright © 2014 in gesprek, alle rechten voorbehouden.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie bent van in gesprek of zichzelf heeft aangemeld.

Ons e-mailadres is:
info@in-gesprek.nl

afmelden voor deze nieuwsbrief    voorkeur aanpassen