Copy
Facebook
Twitter
Website

Desplácese hacia abajo para ver la versión en español
Naciśnij poniżej aby zobaczyć ankietę w języku polskim

Dear Parent or Guardian,
At the start of each calendar year teachers, parents, and students across Illinois have the opportunity to participate in the annual statewide Illinois 5Essentials Survey. This survey is designed to generate a detailed picture of the inner workings of your child’s school.

As a parent, this opportunity will allow you to share your thoughts on the important elements of school effectiveness in a survey about your child’s school. On behalf of the Illinois State Board of Education, the Illinois 5Essentials Survey will be administered online by UChicago Impact at the University of Chicago. The survey gathers data related to five indicators that can predict important student outcomes, including improved attendance and larger test score gains.

Please take a few moments to fill out the survey.

Estimado padre de familia o tutor,
Al inicio de cada año natural, los maestros, padres y estudiantes en Illinois tienen la oportunidad de participar en la encuesta Illinois 5Essentials Survey. Esta encuesta está diseñada para generar información detallada acerca del funcionamiento interno de la escuela de su hijo(a). Como padre de familia o tutor, esta oportunidad le permite compartir sus opiniones acerca de importantes aspectos de la eficacia de la escuela de su hijo(a).

La Universidad de Chicago, mediante su programa UChicago Impact, administra la encuesta Illinois 5Essentials Survey en nombre de la Junta de Educación de Illinois. La encuesta recoge datos relacionados a los cinco indicadores que pueden predecir resultados importantes para los estudiantes, incluyendo mejor asistencia y mejores puntuaciones en las pruebas.

Por favor, tómese unos minutos para completar la encuesta.

Drogi Rodzicu lub Opiekunie,
Na początku każdego roku kalendarzowego nauczyciele, rodzice i uczniowie w całym stanie Illinois mają możliwość wzięcia udziału w corocznej ankiecie stanowej Statewide Illinois 5Essentials Survey . Badanie to ma na celu zbudowanie szczegółowego obrazu wewnętrznego funkcjonowania szkoły Państwa dziecka. Jest to okazja, byście Państwo jako rodzice mogli podzielić się swoimi przemyśleniami na temat ważnych aspektów pracy szkoły, do której uczęszcza Wasze dziecko, właśnie w tej ankiecie.

W imieniu Illinois State Board of Education, Illinois 5Essentials ankieta będzie przeprowadzona w Internecie przez UChicago Impact przy University of Chicago. Badanie to gromadzi dane związane z pięcioma wskaźnikami pozwalającymi przewidzieć potencjalne wyniki uczniów, w tym poprawę frekwencji i osiągnięcie lepszych wyników testów.

Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety.

Facebook
Twitter
Website


Copyright © 2016 Community Consolidated School District 59, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences