Copy
Facebook
Twitter
Website
Desplácese hacia abajo para ver la versión en español
Przejdź w dół, gdzie znajduje się polskie tłumaczenie

Join District 59 at these great upcoming events.

Choral Festival

 • Date: Saturday, February 28th
 • Location: Friendship Junior High
 • Time: 9:00 a.m. to 3:50 p.m.
 • Event Details: Musical performances of over 500 students in 13 different choirs will be showcased and judged by an expert panel.


Parent Education Session: Presentation by Julie Adams

 • Date: Wednesday, March 4th
 • Location: Friendship Junior High
 • Time: 6:30 to 8:00 p.m.
 • Event Details: Julie Adams will present ‘Ten Things Parents Can do to Increase Their Child’s Happiness, Confidence, and Achievement’. Parents of all schools welcome to attend.


PI Day Walk/Run

 • Date: Saturday, March 14th
 • Location: Juliette Low Elementary
 • Time: 9:26 a.m. to completion time (please arrive by 9:00 a.m.)
 • Event Details: Take a 3.14 mile walk or run that starts and ends at Juliette Low and includes refreshments at the conclusion of the event. Registration is required so please visit www.ccsd59.org/pi for the registration form and more event details.


Holmes Fine Arts Festival

 • Date: Saturday, March 14th
 • Location: Holmes Junior High School
 • Time: 1:00 to 3:00 p.m.
 • Event Details: Students from Holmes, Forest View, John Jay and Juliette Low elementary schools will be showcasing their artwork and performing musical pieces. A grand finale concert at 2:50 p.m. will be held in the gymnasium.

Acompañe al Distrito 59 en estos futuros eventos.

Festival de Coros

 • Fecha: Sábado, 28 de febrero
 • Lugar: Friendship Junior High
 • Hora: 9 a.m. a 3:50 p.m.
 • Detalles: Presentaciones musicales de más de 500 estudiantes en 13 coros ante un panel de experimentados jueces.


Sesión Educativa para Padres: Presentación de Julie Adams

 • Fecha: Miércoles, 4 de marzo
 • Lugar: Friendship Junior High
 • Hora: 6:30 a 8:00 p.m.
 • Detalles: Julie Adams presentará la charla “Diez cosas que los padres pueden hacer para aumentar la alegría, la confianza y los logros de sus hijos”. Se invita a los padres de todas las escuelas.


Caminata/Carrera del Día Pi

 • Fecha: Sábado, 14 de marzo
 • Lugar: Escuela Juliette Low
 • Hora: Salida a las 9:26 a.m. (sírvase llegar a las 9 a.m.)
 • Detalles: Participe en una caminata/carrera de 3.14 millas que comenzará y terminará en Juliette Low. Refrigerios al concluir el evento. Se requiere inscripción. Visite www.ccsd59.org/pi para información e inscripción.


Festival de Bellas Artes de Holmes

 • Fecha: Sábado, 14 de marzo
 • Lugar: Escuela Holmes Junior High
 • Hora: 1 a 3 p.m.
 • Detalles: Presentación de obras de arte y piezas musicales de los estudiantes de Holmes, Forest View, John Jay y Juliette Low. Habrá un concierto de clausura a las 2:50 p.m. en el gimnasio.

Dołącz do Dystryktu 59 podczas tych nadchodzących wielkich wydarzeń

Festiwal Chórów

 • Data: Sobota, 28 lutego
 • Miejsce: Friendship Junior High
 • Czas: 9:00 rano do 3:50 po południu
 • Program spotkania: muzyczne występy prezentowane przez ponad 500 uczniów z 13 różnych chórów, które będą oceniane przez zespół ekspertów.


Sesja edukacyjna dla rodziców: Prezentacja Julie Adams

 • Data: Środa, 4 marca
 • Miejsce: Friendship Junior High
 • Czas: 6:30 po południu do 8:00 wieczorem
 • Program spotkania: Julie Adams zaprezentuje ‘Dziesięć rzeczy, które rodzice mogą zrobić, by zapewnić dziecku szczęście, pewność siebie i sukces’. Zapraszamy do udziału rodziców wszystkich szkół.


Dzień PI Marsz/Bieg

 • Data: Sobota, 14 marca
 • Miejsce: Szkoła Podstawowa Juliette Low
 • Czas: 9:26 rano do zakończenia imprezy (proszę przybyć o 9:00 rano)
 • Program imprezy: Weź udzial w marszu 3.14 lub biegu, ktory rozpoczynie się i zakończy w szkole Juliette Low i obejmie na zakończenie imprezy posiłek. Wymagane jest zgłoszenie uczestnictwa, proszę więc odwiedzić stronę www.ccsd59.org/pi , na której znajduje się formularz rejestracyjny i więcej informacji o całym zdarzeniu.


Festiwal Sztuk Pięknych w Holmes

 • Data: Sobota, 14 marca
 • Miejsce: Holmes Junior High School
 • Czas: 1:00 do 3:00 po południu
 • Program imprezy: Uczniowie ze szkół podstawowych Holmes, Forest View, John Jay i Juliette Low wystawią swoje prace plastyczne i wykonają utwory muzyczne. Wielki koncert finałowy odbędzie się o 2:50 po południu w sali gimnastycznej.
Facebook
Twitter
Website


Copyright © 2015 Community Consolidated School District 59, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences