Copy
Facebook
Twitter
Website

Desplácese hacia abajo para ver la versión en español
Naciśnij poniżej aby zobaczyć ankietę w języku polskim

Dear District 59 Families,
I hope that everyone enjoyed a relaxing spring break. It’s always encouraging this time of year when the weather begins to warm, and we gain more hours of sunlight in the day.

I am writing to share our ongoing focus and work that will occur over the next month and remainder of the year. Our purpose or mission in District 59 is to prepare students to be successful for life, which means they will be equipped to be successful for whatever path they choose in their future education and in their career. It is evident that preparation for the future looks different than the preparation many adults experienced during their K-12 experience. The District 59 approach will continue to include past practices that provide a strong foundation in content and skill development that are amplified by 21st century learning skills (collaboration, communication, creativity and critical thinking), and most important, the application of knowledge, content and skill to real life/world situations.

Read More

Dear Estimadas familias del Distrito 59,
Espero que todos hayan disfrutado sus vacaciones de primavera. Esta época del año es siempre alentadora cuando el clima comienza a calentarse, y tenemos más horas de sol en el día.

Les escribo para compartir nuestro enfoque y trabajo continuo que ocurrirá durante el próximo mes y el resto del año escolar. Nuestro propósito o misión en el Distrito 59 es preparar a los estudiantes para tener éxito en la vida, lo que significa que estarán preparados para tener éxito en cualquier camino que elijan en su educación futura y en su profesión. Es evidente que la preparación para el futuro se ve diferente a la preparación que muchos adultos experimentaron durante su experiencia escolar. La postura del Distrito 59 continuará incluyendo las prácticas del pasado que proveen un base sólida en el contenido y desarrollo de habilidades que son amplificadas por las habilidades de aprendizaje del siglo XXI (la colaboración, la comunicación, la creatividad y el pensamiento crítico), y más importante, la aplicación de conocimiento, contenido y habilidad para situaciones de la vida real.

Leer más

Dear Szanowne Rodziny Dystryktu 59,
Mam nadzieję, że wszyscy Państwo zrelaksowaliście się podczas przerwy wiosennej. Jest to szczególny czas w ciągu roku, bo zawsze dodaje energii, dzięki wyższej temperaturze i większej ilości godzin światła słonecznego w ciągu dnia.

Piszę, by zapewnić Was o naszej gotowości do skoncentrowania się na pracy, która nas czeka w ciągu najbliższego miesiąca i w końcówce roku szkolnego. Naszym celem i misją w Dystrykcie 59 jest przygotowanie uczniów do odniesienia w życiu sukcesu, co oznacza, że nasi uczniowie będą przygotowani do tego niezależnie od ścieżki, jaką wybiorą w swojej przyszłej edukacji i karierze zawodowej. Jest oczywiste, że to przygotowanie do przyszłości wygląda inaczej niż przygotowanie wielu dorosłych i ich doświadczenia z okresu uczęszczania do szkoły od zerówki do klasy 12. Dystrykt 59 będzie nadal stosować sprawdzone metody nauczania, które zapewniają zdobycie solidnych podstaw w zakresie wiedzy i umiejętności, a które są wzmocnione przez typowe dla 21. wieku sposoby uczenia się (współpraca, komunikacja, kreatywność i krytyczne myślenie), i co najważniejsze – są wspomagane przez sprawdzanie wiedzy i umiejętności w realnych sytuacjach życiowych i uniwersalnych.

Czytaj więcej
Facebook
Twitter
Website


Copyright © 2015 Community Consolidated School District 59, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences