Copy
Facebook
Twitter
Website

Desplácese hacia abajo para ver la versión en español
Naciśnij poniżej aby zobaczyć ankietę w języku polskim

Dear Parents and Guardians,

We strive to create the best possible conditions for learning, and an important element is a balanced approach to student goal setting conferences. Our purpose for goal setting is to focus our discussions on all aspects of a student’s learning and to provide the opportunity for parents and students to continue building a relationship with the teacher.

This fall, students have dedicated time to discovering their strengths and the areas for growth that they would like to focus on throughout this year. Our students and staff look forward to sharing this information with you. Parents and guardians play an important role in the student goal setting conference since they are key supporters of student success.

In preparation for your upcoming conference, we ask that you take a few moments to think about your child as a learner this year and reflect on the questions below so you can share that information with the teacher during the conference.

We look forward to seeing you on October 7th or 8th during Goal Setting Conferences.

1. What do you see as your child’s greatest strength?

2. What does your child like about school?

3. What are your child’s challenges in school?

4. What would a successful school year look like for your child?

Estimados padres y tutores,

Nos esforzamos por crear las condiciones más propicias para el aprendizaje, y un elemento importante para lograrlo es utilizar un enfoque equilibrado durante las conferencias para establecer metas. Al establecer metas, nuestro objetivo es enfocar las discusiones en todos los aspectos del aprendizaje y brindar a los padres y estudiantes la oportunidad de continuar desarrollando una relación con el maestro.

Este otoño, los estudiantes han dedicado tiempo a descubrir las fortalezas y áreas de crecimiento en las que quieren enfocarse este año. Los estudiantes y el personal esperan compartir esta información con ustedes. Los padres y tutores juegan un importante papel porque son fuentes de apoyo esenciales para el éxito escolar.

En preparación para la conferencia, pedimos que piensen en su estudiante este año y reflexionen usando estas preguntas para que puedan compartir esa información con el maestro durante la conferencia.

Esperamos verlos el 7 u 8 de octubre durante las Conferencias para Establecer Metas.

1. ¿Cuál considera ser la mayor fortaleza de su hijo(a)?

2. ¿Qué le gusta a su hijo(a) de la escuela?

3. ¿Qué retos enfrenta su hijo(a) en la escuela?

4. ¿Cómo puede tener su hijo(a) un año exitoso?

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

W związku z tym, iż kontynuujemy nasze starania o tworzenie jak najlepszych warunków do nauki, jednym z najważniejszych elementów jest zbalansowane podejście do konferencji dotyczących ustalania celów ucznia. Naszym zamiarem związanym z ustalaniem celów jest skoncentrowanie naszej dyskusji na wszystkich aspektach edukacji ucznia, a ponadto umożliwienie rodzicom oraz uczniom kontynuacji budowania relacji z nauczycielem.

Tej jesieni uczniowie postanowili przeznaczyć czas na odkrywanie swoich mocnych stron oraz wskazali obszary rozwoju, nad którymi chcieliby pracować w ciągu najbliższego roku. Nasi uczniowie oraz pracownicy chcą podzielić się z Wami powyższymi planami. Rodzice i opiekunowie odgrywają ważną role w ustalania celów ucznia ponieważ są najważniejszymi adwokatami sukcesu ucznia.

W ramach przygotowań do nadchodzącej konferencji prosimy Państwa o poświęcenie kilku chwil na zastanowienie się nad swoim dzieckiem jako uczącym się i udzielenie odpowiedzi na załączone pytania, którymi będziesz mógł się podzielić z nauczycielem w czasie konferencji. .

Do zobaczenia 7 bądź 8 października podczas konferencji dotyczącej ustalania celów.

1. Co uważacie za najmocniejszą stronę Waszego dziecka?

2. Co twoje dziecko lubi w szkole?

3. Jakie są wyzwania Twojego dziecka w szkole, z którymi będzie musiało sobie poradzić?

4. Jak będzie wyglądał udany rok szkolny twojego dziecka?

Facebook
Twitter
Website


Copyright © 2015 Community Consolidated School District 59, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences