Copy
Facebook
Twitter
Website

Desplácese hacia abajo para ver la versión en español
Naciśnij poniżej aby zobaczyć ankietę w języku polskim

Educating Modern Learners: Preparing our Children for the Networked World

Parents and guardians, are you interested in learning about how to help your children succeed in the modern landscape of learning? Do you want to learn more about what is changing with the modern workplace and what skills your child will need to be successful in the future workplace?

Join CCSD59 and Will Richardson on November 17, 2015, at Friendship Junior High School from 6:30 pm to 8:00 pm for a presentation titled, “Educating Modern Learners: Preparing our Children for the Networked World.”

Learn More

Educando a los estudiantes modernos: Cómo preparar a nuestros niños para un mundo interconectado

Padres y tutores, ¿están interesados en aprender cómo pueden ayudar a sus hijos a tener éxito en el moderno panorama de aprendizaje? ¿Quieren aprender más sobre los cambios en el actual mundo laboral y qué habilidades necesitarán sus hijos para tener éxito en el mundo laboral del futuro?

Únanse al Distrito 59 y Will Richardson el 17 de noviembre de 2015, de 6:30 a 8 p.m., en la Escuela Friendship Junior High para la charla titulada “Educando a los estudiantes modernos: Cómo preparar a nuestros niños para un mundo interconectado”.

Learn More

Kształcenie współczesnych uczniów: Przygotowanie naszych dzieci do funkcjonowania w globalnie połączonym świecie

Rodzice i opiekunowie, czy jesteście zainteresowani wiedzą o tym, jak pomóc dzieciom odnieść sukces we współczesnym świecie nauczania? Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zmienia się dzisiejsze miejsce pracy i jakich umiejętności potrzebuje twoje dziecko, by odnieść sukces w przyszłym miejscu pracy?

Dołącz do CCSD59 i Willa Richardsona w dniu 17 listopada, 2015 roku, w Friendship Junior High, od 6:30 do 8:00 wieczorem, by wziąć udział w prezentacji pod tytułem „Kształcenie współczesnych uczniów: Przygotowanie naszych dzieci do funkcjonowania w globalnie połączonym świecie”.

Learn More
The latest video from CCSD59 showcases "modern learners" in the classroom. See how the combination of student interest, innovative lesson design, technology access, and a lizard can create learning experiences that truly engage our 21st century students.
Facebook
Twitter
Website


Copyright © 2015 Community Consolidated School District 59, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences