Copy
Facebook
Twitter
Website

Desplácese hacia abajo para ver la versión en español
Naciśnij poniżej aby zobaczyć ankietę w języku polskim

District 59 Families,
On behalf of the CCSD59 Board of Education and staff, I would like to welcome everyone back from winter break. I hope that each of you had the opportunity to enjoy your time with friends and family.

The purpose of this communication is to highlight the important work we are engaging with students and staff. As you may know, our mission is to prepare students to be successful for life in the 21st century. As Dr. Tony Wagner of Harvard University notes, there is a significant achievement gap in this country. The gap is between what even our country’s very best schools are teaching and testing versus what all students will need to be successful in today’s globally interconnected, technology infused, information rich economy. New educational paradigms require an emphasis on application of skill, knowledge, and content utilizing critical thinking, collaborative problem-solving, creativity, and innovation.

Learn More

Familias del Distrito 59:
En nombre de la Junta de Educación y el personal del CCSD59 (Distrito 59), les doy la bienvenida nuevamente después de las vacaciones de invierno. Espero que hayan tenido la oportunidad de disfrutar junto a sus amigos y familias.

El propósito de esta comunicación es destacar la importante labor que realizamos con los estudiantes y el personal. Como saben, nuestra misión es preparar a los estudiantes para tener éxito en la vida en el siglo XXI. Como dice el Dr. Tony Wagner, de Harvard University, existe una brecha académica significativa en este país. La brecha es entre lo que se está enseñando y evaluando en las escuelas, incluso en las mejores escuelas del país, versus lo que todos los estudiantes necesitarán saber para tener éxito en una economía globalmente interconectada, tecnológica y rica en información. Los nuevos modelos educativos requieren un énfasis en la aplicación de las habilidades, el conocimiento y el contenido, utilizando el pensamiento crítico, la solución de problemas de forma colaborativa, la creatividad y la innovación.

Lea más

Rodziny Dystryktu 59,
W imieniu Kuratorium Oświaty i pracowników CCSD59, chciałbym powitać wszystkich powracających z zimowych ferii. Mam nadzieję, że każdy z Was miał okazję cieszyć się czasem spędzonym z przyjaciółmi i rodziną.

Celem niniejszego komunikatu jest zwrócenie uwagi na znaczenie pracy, którą wykonują uczniowie i pracownicy. Jak wiadomo, naszą misją jest przygotowanie uczniów do odniesienia życiowego sukcesu w 21. wieku. Jak zauważył dr Tony Wagner z Uniwersytetu Harvard, istnieje znaczna rozbieżność w osiąganiu tego w naszym kraju. Różnica jest między tym, czego uczą i sprawdzają poprzez testy nawet najlepsze szkoły w naszym kraju, a tym, czego wszyscy uczniowie będą potrzebowali, aby odnieść sukces w dzisiejszym globalnie połączonym, technologicznie rozwiniętym, bogatym w informacje o gospodarce świecie. Nowe edukacyjne wzorce wymagają położenia nacisku na zastosowaniu umiejętności, wiedzy i treści pozwalającej wykorzystywać krytyczne myślenie, wspólne rozwiązywanie problemów, kreatywność i innowację.

Dowiedz się więcej
Facebook
Twitter
Website


Copyright © 2016 Community Consolidated School District 59, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences