ism TU Delft en Stichting Alde Fryske Tsjerken
 

*Foto: RossParry*
Uitnodiging | Maandag 6 juli 2015 
Presentatie TU Delft Onderzoek en Ontwerp
 Project Frisian Religious Heritage

I.c.w. TU Delft en Stichting Alde Fryske Tsjerken
 
Datum: 6 juli 2015
Tijdstip: 14:00-16:30

Locatie: de Ark (Zuidergracht, Leeuwarden)
 
Ter gelegenheid van haar 45-jarige bestaan heeft de Stichting Alde Fryske Tsjerken in April de opleiding restauratie en herbestemming van de TU Delft uitgenodigd om onderzoek te doen naar herbestemmingsmogelijkheden van vijf oude Friese kerken. Een groep van bijna dertig studenten deed onderzoek naar kerken van Goingaryp, Britswert, Hijum, Westernijtsjerk en Bornwird.  Tijdens een mini-symposium ism ARK Fryslân  en TU Delft op 24 April kregen de studenten uitleg over de situatie in deze provincie en het monumentenbeleid in Nederland. Dit vormde tevens het startpunt voor een ontwerpopgave van één van de vijf genoemde kerken.

Presentatie
De resultaten van het onderzoek en de daaruit voorgekomen ontwerpen worden op maandag 6 juli in de Ark (Zuidergracht Leeuwarden) gepresenteerd.

De presentatie staat open voor alle belangstellenden. In verband met de beperkte capaciteit van de drijvende Ark is het noodzakelijk om u vooraf aan te melden. Wilt u komen, stuur dan zo spoedig mogelijk een mail naar: 
info@aldefrysketsjerken.nl . Inschrijven kan tot en met woensdag 1 juli.

Programma:
14:00 Inloop met koffie/thee
14:15 Inleiding door Gerhard Bakker
14:30 Presentatie door docent Bouwkunde TU Delft Alexander de Ridder en studenten
16:00 Vragen/Discussie
16:30 Afsluiting
 
Contactgegevens ARK Fryslân
Ark Fryslân J.W. Frisostraat 1 Leeuwarden, NJ 8933 BN Netherlands
Email Marketing Powered by Mailchimp