Copy

Biuletyn Informacyjny URBACT marzec 2019

W numerze:
Facebook
Twitter
Website
Email
Jakie narzędzia online dla praktyków miejskich poleca Jamie Mackay z URBACT? Jak rewitalizacja opuszczonej fortecy może wpłynąć na poprawę spójności społecznej dzielnicy? Ne te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w marcowym numerze Biuletynu.

Narzędzia online dla praktyków miejskich - cz. I

Artykuł źródłowy: 
https://www.blog.urbact.eu/2019/02/online-tools-for-urban-practitioners-part-i/
 

Jamie Mackay, dziennikarz polityczny, sprawdza wybrane przez URBACT narzędzia cyfrowe. Stanowią one podstawowy element naszej dzisiejszej pracy.


Innowacje w rozwoju miast wiążą się przede wszystkim z ludźmi, dotyczą tego jak mieszkańcy miast wyobrażają sobie przyszłość swoich lokalnych społeczności oraz tego jak specjaliści zdają sobie z tego sprawę. Jest to kwestia organizacji, ambicji instytucjonalnych, cierpliwości i elastyczności.

Narzędzia internetowe, o czym się czasami zapomina, są nie tylko dodatkiem: odgrywają zasadniczą rolę mediatora w tym procesie. Systemy, które większość z nas używa zwyczajowo - e-mail, Facebook, G-docs itp. - czasami mogą być ograniczające. Pomimo oczywistych korzyści w zakresie użyteczności lub możliwej wygodnej biegłości w użytkowaniu tych narzędzi, narzucają one także pewne sposoby myślenia i ograniczają kreatywność.

W ramach Sieci Planowania Działań URBACT miasta eksperymentowały z szeroką gamą alternatywnych platform, oprogramowania i interfejsów do mapowania interesariuszy, analizowania terytoriów, planowania budżetów, organizowania burzy mózgów i wielu innych. Poniższa lista zawiera niektóre z najbardziej popularnych przykładów, wszystkie wypróbowane i przetestowane przez uczestników programu URBACT III.


Narzędzia do zarządzania projektami
W pozornie licznej gamie narzędzi do pracy i zarządzania może być trudno zidentyfikować te najbardziej odpowiednie dla danego projektu. Dwa z nich szczególnie się wyróżniają jako skuteczne wśród uczestników sieci URBACT.
Trello jest jednym z najbardziej intuicyjnych i przyjaznych dla użytkownika. Jego „całościowe spektrum”, z ergonomicznym interfejsem „przeciągnij i upuść”, dobrze nadaje się do organizowania terminów i gwarantuje, że nie zgubimy ważniejszych celów. W przypadku projektów na wczesnym etapie, z mniej jasnymi celami, Slack jest dobrą alternatywą przekształcenia rozmowy i dyskusji w spójny plan.
 

Udział obywateli


Bardzo często innowacje miejskie docierają do społeczeństwa w nowy sposób, umożliwiając obywatelom podejmowanie decyzji we współpracy z urzędami lokalnymi. Dla wielu miast i organizacji jest to nowe doświadczenie.
Loomio to platforma internetowa, która może pomóc na wczesnych etapach budowy relacji. Jego interfejs internetowy jest przejrzyście zbudowany i jest zaprojektowany w celu ułatwiania empatii i wzajemnego zrozumienia. Miasta w sieci sub>urban, które we współpracy z obywatelami sprawdzały możliwości odnawiania miejskich obrzeży uznały je za przydatne medium mogące służyć do organizowania sondaży, debat i wydarzeń.


Mapowanie interesariuszy


KUMU to platforma do wizualizacji danych, która umożliwia użytkownikom mapowanie złożonych systemów w celu efektywniejszej analizy. Niektóre z miast zaangażowanych w sieć BoostInno wykorzystały ją, aby wyjaśnić interakcje między interesariuszami w mieście. To więcej niż tylko ładny interfejs, który pozwala użytkownikowi skupić się na różnych poziomach relacji w sieci, pozwala również zidentyfikować sytuacje i miejsca mogące odgrywać rolę dźwigni zmiany oraz te w których współpraca jest możliwa.


Symulacje


Projekt City Scope, wyprodukowany przez MIT Media Lab w Bostonie (USA), obejmuje serię interaktywnych modeli miejskich, które umożliwiają użytkownikom przetestowanie konsekwencji potencjalnych interwencji - na przykład przepływy ruchu budownictwa mieszkaniowego - w oparciu o realistyczną algorytmicznie wygenerowaną symulację. Najnowsze wersje wykorzystują rzeczywistość rozszerzoną do generowania wciągającego i imponującego wizualnie środowiska testowego. Dobry przykład praktycznego zastosowania znajduje się w studium przypadku URBACT z Hamburga (DE), w którym gmina wykorzystała je do pomocy przy przydzielaniu mieszkań dla uchodźców.


Budżet partycypacyjny


Myśląc o ankietach i debatach, coraz bardziej popularną inicjatywą wśród innowacyjnych gmin w Europie jest wykorzystywanie rozwiązań technologicznych do upubliczniania głosów na temat wydawania publicznych funduszy. Miasta na całym kontynencie, od metropolii takich jak Paryż (FR), po małe miasta, takie jak Baia Mare (RO) osiągają to, wykorzystując cyfrowe bazy danych odnoszące się do mechanizmu budżetowania partycypacyjnego. Platforma open source, StanfordPB jest jednym z podstawowych programów do wdrażania tego rodzaju rozwiązań i jest wspierana przez globalną społeczność użytkowników.


Transfer plików
Coraz więcej instytucji poważnie traktuje prywatność, używa zaszyfrowanych wiadomości e-mail i maskuje adresy IP, aby upewnić się, że dyskusje i potencjalnie wrażliwe metadane są trzymane z dala od słabo regulujących kwestie bezpieczeństwa organów korporacyjnych. Jednym ze słabych punktów w wielu sieciach jest transfer plików. Onion Share, narzędzie open source, to bezpłatna usługa, która umożliwia użytkownikowi wysyłanie i odbieranie plików o dowolnej wielkości z gwarantowaną anonimowością, bez danych dostarczanych osobom trzecim.


Planowanie wydarzenia


Pathable to przełomowe i często pomijane narzędzie programowe, które w ciągu godziny pozwala użytkownikom zaprojektować i spersonalizować aplikację mobilną do konkretnego wydarzenia lub konferencji. Funkcjonuje jako program cyfrowy ze wszystkimi możliwościami, które się z tym wiążą. Użytkownicy mogą dodawać tekst, mapy, wskazówki, śledzić CEU, użyć biletów z kodem QR i urządzeń do meldowania się na sesjach. Zaawansowane funkcje obejmują uczestniczące i grywalne komponenty, mające zachęcić do aktywnego uczestnictwa.
 
Czegoś brakuje na tej liście? Czy macie jakieś informację o świetnych rozwiązaniach programowych, które pomogły wam w pracy w rozwoju miejskim? Napiszcie do nas na adres communication@urbact.eu, a my zamieścimy najlepsze przykłady w części II.


Jamie Mackay
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
+1 +1
Share Share

Jak stary fort przyniósł nową spójność

Artykuł źródłowy: 
https://urbact.eu/old-fortress-brings-new-cohesion


Cartagena (SP) od setek lat była głównym portem morskim na południowo-wschodnim wybrzeżu Hiszpanii. Po zmniejszeniu aktywności portów w latach 80. i 90. spowodowanym kryzysem społecznym i gospodarczym, Cartagena wróciła rozwijając nowy lokalnym przemysł: turystykę kulturalną. Miasto przyjęło ambitny plan wzmocnienia lokalnego dziedzictwa, pod nazwą Cartagena Puerto de Culturas (2001-2017).

 
Dziś mieszkańcy i turyści, w tym wielu przybywających na statkach wycieczkowych, korzystają z nabrzeża Cartageny i architektury secesyjnej, a także stanowisk archeologicznych, od fenickiego wraku aż do ogromnego rzymskiego teatru.

Jednak niewielu odwiedzających zapuszcza się w kierunku bardziej zaniedbanych obszarów gminy. Cartagena dołączyła do sieci URBACT MAPS w sytuacji rosnącego społecznego oraz gospodarczego rozdrobnienia. Miasto poszukiwano nowych pomysłów, aby rozwinąć u siebie turystykę całoroczną, przy jednoczesnym zwiększeniu współpracy, integracji i odporności, tak aby korzyści z turystyki docierały nawet do tych najbiedniejszych dzielnic.

Jedną z takich dzielnic jest Los Mateos, która znajduje się przy opuszczonej fortecy z XVIII wieku Castillo de los Moros. W dzielnicy 21% dorosłych jest analfabetami, a 24% jest bezrobotnych. „Los Mateos, dla mieszkańców Cartageny, była „zakazaną” dzielnicą ... i uważano ją za niebezpieczną. Pamiętam moją pierwszą wizytę - w ramach projektu MAPS, która była pełną napięcia ... Rozglądałem się z nieufnością - mówi María Peñalver, profesor na Politechnice w Kartagenie. W momencie, w którym dołączyli do sieci miasto utworzyło grupę lokalnych interesariuszy (Lokalna Grupa URBACT), aby zastanowić się nad wykorzystaniem opuszczonej fortecy w ramach rewitalizacji dzielnicy. Działając jako koordynator tej grupy, pani Peñalver wkrótce odkryła, że wielu ludzi w Los Mateos z entuzjazmem podchodzi do idei poprawiania własnej dzielnicy. „Mieli determinację, by zmieniać rzeczywistość, cechowali się hojnością .. Postanowiłam mocno się zaangażować we współpracę z nimi i towarzyszyć im w tym wyzwaniu do samego końca”, wspomina.W ramach pracy z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami - w tym z przewodniczącymi lokalnych stowarzyszeń i przedstawicielami władz lokalnych - pani Peñalver pomogła Lokalnej Grupie opracować Zintegrowany Plan Działań zgodny ze strategicznymi celami miasta. Nazwany „Restart w oparciu o dziedzictwo” (‘Re-starting from heritage’) określa:
  • działania na rzecz poprawy spójności społecznej i integracji w dzielnicy Los Mateos. Należą do nich zawody sportowe i malarskie oraz ogród botaniczny wokół twierdzy z udziałem obywateli i uczniów z dzielnicy;
  • ponowne użycie fortu Los Moros w celu zwiększenia oferty kulturalnej Cartageny. Działania obejmują wycieczki z przewodnikiem i wycieczki sportowe;
  • model referencyjny planowania urbanistycznego oparty na podejściu partycypacyjnym, do wykorzystania w innych obszarach zmarginalizowanych. Działania obejmują również kampanię oczyszczenia twierdzy z udziałem mieszkańców, przekształcenie trzech pustych działek miejskich w przestrzenie publiczne.
„Zintegrowany Plan Działania ma kluczowe znaczenie, ponieważ po raz pierwszy w historii dzielnica Los Mateos posiada wspólny z miastem zintegrowany projekt współpracy na rzecz lepszej przyszłości” - mówi Francisco Sáez, Miejski Doradca Techniczny.
 

Widoczne zmiany


Po warsztatach w Espinho (PT) z udziałem miast partnerskich Sieci MAPS, Cartagena opracowała własny model zarządzania miastem – obecnie wpisany w Zintegrowany Plan do wykorzystania w całym mieście. Ten zestaw mechanizmów łączy gminę z lokalnymi interesariuszami i mieszkańcami, tworząc platformę realizacji działań mających na celu poprawę jakości miasta. Lokalna grupa przetestowała model przy projektowaniu i wdrażaniu makiet projektów angażujących mieszkańców w działania regeneracyjne twierdzy Los Moros i jej okolic.Widać już rezultaty: wzgórze Los Moros jest nowym zielonym terenem w mieście, z nowymi drogami dojazdowymi do twierdzy. Ulice zdobią kolorowe fasady a atrakcyjne przestrzenie publiczne zastąpiły puste działki należące do miasta. Los Mateos to miejsce godne odwiedzenia.
Przede wszystkim, mówi pani Peñalver, MAPS pokazała mieszkańcom Cartageny „nowy sposób na poprawę jakości zaniedbanych obszarów miejskich, stawiając mieszkańców w centrum zmian”.

Pani Peñalver wierzy, że bez udziału w sieci MAPS, decydenci i obywatele nadal ignorowaliby dzielnicę Los Mateos, nie doceniając potencjału fortecy w zakresie rozpoczęcia zintegrowanej rewitalizacji miasta - i korzyści wynikających ze współpracy. Mieszkańcy Los Mateos byliby nieświadomi własnego potencjału poprawy jakości życia, przy wykorzystaniu niezbędnego wsparcia.

Wszystko, czego nauczyło nas podejście URBACT było dla miasta Cartagena nowe, a przy tym przydatne dla rozwoju naszej wizji Zintegrowanego Planu Działania”, wyjaśnia pani Peñalver.
 

Wsparcie polityczne


Burmistrz Ana Belén Castejón popiera Zintegrowany Plan Działania, zachęcając wszystkie partie polityczne do zatwierdzenia go na najbliższej sesji plenarnej Rady Miasta. W przyszłości Cartagena ma nadzieję ubiegać się o udział w trakcie kolejnego naboru URBACT, aby skupić się na dalszej regeneracji Los Mateos.****
 
Można znaleźć też tę publikację w Cities in Action - Stories of Change w tym miejscu.

 
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
+1 +1
Share Share
BeePathNet: wzbogacanie miejskiej dżungli pszczołami

Z powodu intensywnej urbanizacji i wzrostu gospodarczego miasta europejskie narażone są na rosnące zanieczyszczenie, jak również na utratę zasobów naturalnych i zmniejszenie różnorodności biologicznej, podczas gdy warunki życia obywateli pogarszają się przez utratę wszystkich ważnych więzi z naturą.

W połączeniu z intensywnym stosowaniem pestycydów i środków owadobójczych liczba pszczół i innych dzikich zapylaczy dramatycznie spada. Niestety wydaje się, że zapominamy o tym, w jakim stopniu wyświadczają one jedną z najważniejszych usług ekosystemowych w cyklu produkcji żywności - zapylanie.


Cały artykuł w języku angielskim jest dostępny pod podanym linkiem:
https://urbact.eu/beepathnet-enriching-urban-jungle-bees
Poznaj Mitję Kolbl 

W ciągu 20 lat chcemy, aby Ljutomer (SLO) był miastem „przyjaznego ruchu”
Mitja Kolbl jest zatrudniony w gminie Ljutomer od 15 lat. Oprócz standardowych zadań, jakie realizuje pełniąc funkcję zarządcy infrastruktury transportowej - od inwestycji i konserwacji do służby zimowej - bierze udział w trzech projektach europejskich. Jest także członkiem Komitetu Prewencyjnego w Słoweńskiej Agencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.


Petra Očkerl z IPoP (Instytut Polityki Przestrzennej) rozmawia z nim o przełomie w dziedzinie mobilności w gminie Ljutomer, w sporej części będącej jego zasługą. Po tym, jak udało mu się przekonać burmistrza o znaczeniu zmian w mobilności, sprawy zaczęły ewoluować. Entuzjastyczni urzędnicy, tacy jak on, tworzą przykłady dobrej praktyki, dzięki którym można zainspirować inne miasta i gminy!


Zapraszamy do lektury artykułu w języku angielskim:
https://www.blog.urbact.eu/2019/02/meet-mitja-kolbl/
BIOCANTEENS: Jak miasto stało się w 100% organiczne nie wydając przy tym znaczących środków

Dla tych z Was którzy znają przygody Asteriksa, Mouans-Sartoux (FR) mogłoby być porównane do małej spokojnej osady, otoczonej przez raczej niespokojną Riwierę Francuską, w której wszystko krąży wokół przychodów z obrotu nieruchomościami, wysokiej presji na użytkowanie przestrzeni i masowej turystyki.

W samym centrum projektu Dobrej Praktyki zrównoważonego żywienia, znajduje się jadłodajnia serwująca tysiąc 100% organicznych (i w znakomitej większości produkowanych lokalnie) posiłków dziennie, bez zwiększenia kosztów. Model opiera się na zmniejszeniu o 80% marnowania żywności, wprowadzeniu protein pochodzenia roślinnego do menu, edukowaniu dzieci i rodzin do zdrowego i zrównoważonego jedzenia i ich dobrego wpływu na lokalne rolnictwo. Miasta przejmują z powrotem na tym kontrolę.


Zapraszamy do lektury artykułu w języku angielskim:
https://urbact.eu/biocanteens-city-100-organic-without-spending-any-more
Tłumaczenie i redakcja biuletynu:
Aldo Vargas-Tetmajer – koordynacja
Karol Bury
Przemysław Antkowiak
URBACT to europejski program wymiany doświadczeń i wyników badań, promujący zrównoważony rozwój miast.

URBACT umożliwia miastom współpracę na rzecz opracowywania rozwiązań głównych problemów miast, podkreślając rolę, jaką odgrywają miasta w stawianiu czoła coraz bardziej kompleksowym problemom społecznym. Program pomaga miastom w szukaniu rozwiązań pragmatycznych, nowych i zrównoważonych oraz integrujących aspekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

URBACT umożliwia miastom wymianę przykładów dobrej praktyki i wniosków z wdrażania projektów w środowiskach wszelkiego rodzaju fachowców, zaangażowanych do realizacji polityki miejskiej w całej Europie.

W programie URBACT uczestniczy 550 miast, 29 krajów i 7.000 aktywistów.

urbact.eu/urbact-polska
www.urbact.pl
Copyright © 2020 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.


usuń subskrypcje    ustawienia subskrybcji

Email Marketing Powered by Mailchimp