Copy

Biuletyn Informacyjny URBACT kwiecień 2019

W numerze:
Facebook
Twitter
Website
Email
Jakie są doświadczenia Lizbony w walce z deprywacją i ubóstwem miejskim? Czego dotyczą nowe nagrody REGIOSTARS 2019? Jak wyglądało wdrażanie ramowej strategii na rzecz promowania jazdy na rowerze w Salonikach? Ne te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w kwietniowym numerze Biuletynu.

Com.Unity.Lab: wzmocnienie lokalnych społeczności w dzielnicach o wysokim priorytecie

Artykuł źródłowy: 
https://urbact.eu/comunitylab-empowering-local-communities


Daniela Patti prezentuje przykłady zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w dzielnicach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w Lizbonie (PT) i wyjaśnia, w jaki sposób doświadczenia lizbońskie w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, inspirują inne miasta europejskie, które dołączają do sieci transferu Com.Unity.Lab.
 

Wyobraźcie sobie taką scenę: w kolorowej faveli z optymistyczną muzyką młodzi ludzie tańczą do tekstów rapera. Tak wygląda uatrakcyjnianie ubóstwa w telewizji. Legendy o biednych uroczych dzielnicach i historiach o sukcesach osiągniętych dzięki talentowi to wspólna romantyczna narracja, która po prostu ukrywa smutną prawdę: ubóstwo to samonapędzający się mechanizm. Dzieci dorastające w ubogich dzielnicach prawdopodobnie otrzymają słabe wykształcenie, będą mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia i ostatecznie będą bardziej narażone na ryzyko przestępczości i narkomanii. Ale dobrą wiadomością jest to, że nikt nie jest skazany na porażkę, a dzięki zadbaniu o finanse, inwestowaniu w edukację, wsparcie psychologiczne i szkolenia zawodowe można osiągnąć wyraźny, pozytywny efekt.
 

Wysiłki na szczeblu europejskim na rzecz walki z deprywacją i ubóstwem w miastach


Takie polityki nie są żadną nowością dla naszej opieki społecznej, ale w wyniku cięć w inwestycjach publicznych i kryzysu gospodarczego ostatniej dekady w wielu miastach w całej Europie i poza Europą rośnie ubóstwo. Na poziomie europejskim podejmowane są wysiłki na rzecz partnerstwa w ramach agendy miejskiej UE koncentrującego się na ubóstwie miejskim, ale także powiązanych tematów, takich jak niedrogie mieszkania i integracja migrantów i uchodźców. Ponadto Europejski Fundusze Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w znacznym stopniu wspierają projekty dotyczące integracji ubogiej ludności miast i budowy infrastruktury społeczno-kulturalnej w wybranych dzielnicach. Wysiłki na szczeblu europejskim na rzecz zwalczania deprywacji i ubóstwa w miastach zarówno na poziomie Europejskim, jak i w wielu programach krajowych, w większość koncentrują się na miastach, gdzie warunki sprzyjają wielu konfliktom, które znamy obecnie. Z tego powodu administracje miast odgrywają kluczową rolę w opracowywaniu lokalnych strategii w celu rozwiązania takich problemów.
 

Promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich na poziomie lokalnym
Ta mapa identyfikuje obszar około 6% powierzchni miasta i w której w niekorzystnych warunkach żyje jedna trzecia ludności Lizbony. Drugim narzędziem jest program dotacji, który uruchamia projekty dla społeczności lokalnych, których celem jest reagowanie na lokalne potrzeby, promowanie partnerstw lokalnych organizacji i wzmacnianie pozycji społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Każda dotacja wynosi do 50 000 EUR na projekt, w którym muszą wystąpić co najmniej 2 organizacje lokalne. Do chwili obecnej ponad 150 projektów zostało sfinansowanych przez ponad 500 podmiotów rozwijających ponad 1.500 działań.


Wasz następny pobyt w Lizbonie może wesprzeć włączenie społeczne


Jednym ze wspieranych projektów jest Largo Residências, hostel, hotel, rezydencja i kawiarnia w dzielnicy Intendente. Largo jest prowadzone przez spółdzielnię, która opracowuje projekty wspierające integrację kulturalną i społeczną mieszkańców dzielnicy będących w sytuacji ryzyka. Utworzenie Largo było wspierane przez program BIP / ZIP w Lizbonie w 2011 r. (BIP/ZIP - BAIRROS E ZONAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA - Dzielnice i Obszary Interwencji Priorytetowej - specjalny program miasta Lizbony) i nadal zatrudnia 15 osób, które będą walczyć o zatrudnienie w innym miejscu. Proponujemy zarezerwować pokój na następne wakacje w Lizbonie właśnie w tym miejscu!


Jedz niedrogie posiłki i walcz z długotrwałym bezrobociem


Innym projektem wspieranym przez Bip / Zip jest Cozinha Popular da Mouraria (Mouraria Soup Kitchen), gdzie lokalni mieszkańcy mogą się gromadzić, a odwiedzający mogą przyłączyć się do jedzenia niedrogiego posiłku przygotowanego przez miejscowych pracowników, wychodzących z długotrwałego bezrobocia i niektórzy borykający się z problemami z uzależnieniem od narkotyków. 
Kuchnia to tętniące życiem miejsce, które uruchamia serię nowych projektów i współpracy, takich jak Muita Fruta (dużo owoców), gdzie będzie robiony dżem z owoców zbieranych z okolicznych drzew.
 

Odkryj lokalne biura ds. współ-zarządzania: Gabip


Tak zwane Gabip to lokalne biura, które opracowują ramy współpracy obejmującej miasto, gminy ościenne oraz wszystkie zainteresowane strony i organizacje obywatelskie z dowolnego obszaru. W wyniku efektywnej współpracy z lokalnymi organizacjami i i społecznościami, biuro proponuje spójną odpowiedź w stosunku do decydentów, administracji i służb miejskich. Obecnie w mieście działa sześć Gabipów, będących nieoficjalnymi strukturami wyznaczonymi przez wiceburmistrza do rozwiązywania lokalnych problemów i wymagające współpracy między instytucjami i organizacjami obywatelskimi, na przykład w projektach rewitalizacji osiedli mieszkaniowych. Jeden z Gabipów powstał w ramach projektu USER finansowanego przez URBACT II a to okazało się być ważną okazją do wspierania legalizacji wielu nieformalnych obszarów mieszkalnych.
 

Sukces rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w Lizbonie
Jako ostatnie na tej liście warto wymienić Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (CLLD – RLKS), działanie wspierane przez Unię Europejską za pośrednictwem jednego z zatwierdzonych instrumentów w okresie finansowania 2014–2020. Jest to oddolna sieć współrządzenia, która opracowuje globalną strategię na terytorium BIP / ZIP i promuje dzielenie się doświadczeniem w celu zwiększenia umiejętności lokalnych partnerów. RLKS ma na celu zwiększenie poziomu zatrudnienia i pobudzenie lokalnej tkanki gospodarczej, wspieranie wyższych kwalifikacji szkolnych i zmniejszenie ubóstwa między-pokoleniowego. Obecnie istnieje w jej skład wchodzą 173 organizacje, w tym stowarzyszenia lokalne (51%), rady parafialne (10%), organizacje krajowe (24%), fundacje (6%) oraz jednostki szkolnictwa wyższego lub jednostki badawcze, głównie uniwersytety (6%). Stowarzyszenie RLKS jest prowadzone przez Urząd Miasta Lizbony, a Zarząd wybierany jest przez jej członków. Razem zarządzają budżetem wielkości 3 mln EUR przeznaczonym na rozwój lokalny poprzez projekty związane z zatrudnieniem i 5 mln EUR na koszty zarządzania.
 

Sieć wymiany Com.Unity.Lab
Pierwotne partnerstwo w ramach fazy 1 zostało utworzone przez Lizbonę jako Partner Wiodący oraz Bari (IT) i Aalborg (DK).

Te dwa miasta transferu (tj. chcące przyswoić Dobrą Praktykę Lizbony), same będące miastami z labelem Dobrej Praktyki URBACT związanymi z rozwojem partycypacyjnym i integracją społeczną, były bardzo aktywne w rozwoju pierwszej fazy Sieci Transferu i rozszerzaniu partnerstwa. Nowymi miastami partnerskimi zostały: Ostrawa (CZ), Lublin (PL), Sofia (BG), Lille MEL (FR) i Den Haag (NL).

Wszystkie te miasta mają za sobą odpowiednie, wcześniejsze doświadczenia w rozwiązywaniu problemu ubóstwa za pomocą narzędzi, które są do pewnego stopnia porównywalne z tymi z Lizbony, ale niekoniecznie wpisują się w kompleksową strategię porównywalną z lizbońską strategią Bip / Zip, która jest uważana za istotny warunek dla przeniesienia Dobrej Praktyki niezależnie od warunków transferu.
 


***

Zapraszamy do zajrzenia na stronę projektu: com.unity.lab 
Daniela Patti
LIZBONA (PT): Zintegrowany zestaw narzędzi dla dzielnic miejskich. Wywiad z Riu Franco
Rezydencja Largo - Rewitalizacja miast poprzez tworzenie lokalnych miejsc pracy
Popularna kuchnia mauretańska
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
+1 +1
Share Share

Nowe nagrody REGIOSTARS 2019 obejmują temat rozwoju miast

Artykuł źródłowy: 
https://urbact.eu/regiostars-2019-awards-include-urban-development


Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej ogłosiła swoje nagrody REGIOSTARS na rok 2019 r. dla uczczenia projekty finansowane ze środków UE, wykazujące się „doskonałością i nowym podejściem w rozwoju regionalnym”.

 
Aplikacja online jest otwarta do 9 maja – i aż pięć sieci URBACT utworzonych od 2007 r. może zgłosić kandydaturę.

Tegoroczny konkurs REGIOSTARS poszukuje najbardziej innowacyjnych projektów regionalnych UE w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz rozwojowi miasta. Kategorie konkursu to:
  1. Inteligentny rozwój - Promowanie transformacji cyfrowej
  2. Zrównoważony wzrost - łączenie obszarów zielonych i niebieskich z szarymi (zabudowanymi) przestrzeniami
  3. Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu - zwalczanie nierówności i ubóstwa
  4. Rozwój miast - budowanie miast odpornych na zmianę klimatu
  5. Temat roku 2019 - Modernizacja usług zdrowotnych
Wybrane przez niezależne jury złożone z naukowców, zwycięskie projekty w pięciu tematach otrzymają nagrodę podczas ceremonii REGIOSTARS w Brukseli w październiku 2019 r. Dodatkowa nagroda „Wybór publiczności” zostanie przyznana projektowi, który zdobędzie najwięcej głosów na stronie REGIOSTARS.
 

Tematy miejskie


Kategoria miast odpornych na zmianę klimatu ma na celu wyróżnienie projektów UE w obszarach takich jak: wdrażanie miejskich strategii adaptacyjnych, ulepszone planowanie i zarządzanie miejskie, redukcja emisji lub łączenie rozwiązań łagodzących i dostosowawczych. Kwestie takie jak rewitalizacja miast lub ograniczenie ubóstwa pasowałyby do tematów „Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu” lub „Zrównoważony wzrost”.
Agnes Monfret, szefowa działu komunikacji w DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, powiedziała: „W dotychczasowych 11 edycjach nagrody REGIOSTARS projekty Interreg nie zawsze były zwycięzcami, ale zawsze miały nadmierną reprezentację wśród finalistów – i to oni wygrali pierwszą nagrodę publiczności, jaka kiedykolwiek została przyznana. Jeśli macie przykładowe, możliwe do przeniesienia rozwiązania projektowe opracowane w ramach programu URBACT, nie wahajcie się je zgłosić, aby stały się one szerzej znane dzięki tegorocznej edycji REGIOSTARS„.
 

#RegioStars


The Guide fot Applicants (Przewodnik dla wnioskodawców) zawiera szczegółowy opis kategorii nagród z 2019 r., kryteriów kwalifikowalności i przyznania dotacji oraz praktyczny podręcznik do prowadzenia projektów poprzez ich zastosowanie.

Więcej informacji na stronie ec.europa.eu/regiostars

Amy Labarrière
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
+1 +1
Share Share

Przejażdżka po mieście przyjaznym rowerom

Artykuł źródłowy: 
https://urbact.eu/local-drive-cycle-friendly-city


W obliczu poważnego zanieczyszczenia którego źródłem jest nadmierna motoryzacja, Saloniki (GR) aktywnie zaangażowały się w promowanie jazdy na rowerze, a dzięki sieci URBACT RESILIENT EUROPE opracowały swoją pierwszą w historii ramową strategię na rzecz zwiększenia ruchu rowerowego w mieście.


Jako drugie największe miasto Grecji, Saloniki doświadczyły koncentracji wyzwań przed którymi stoi cały kraj: kryzys finansowy zmniejszający dostęp do usług, poważne zanieczyszczenie powietrza spowodowane zbytnią motoryzacją, źle utrzymana infrastruktura mobilności oraz utrzymujący się klimat nieufności między społeczeństwem obywatelskim a władzami lokalnymi.

Urząd Miasta Salonik uznał, że wcześniejsze odpowiedzi na problemy miejskie nie uwzględniały wkładu mieszkańców. Biorąc udział w Sieci RESILIENT EUROPE, Saloniki chciały uczyć się od miast partnerskich, jak wdrożyć bardziej otwarte podejście do opracowywania lokalnych strategii i planów we współpracy z obywatelami, a co za tym idzie, budować większe zaufanie do samorządu lokalnego.

Miasto postanowiło skoncentrować się na opracowaniu wspólnego planu działania na rzecz promowania i poprawy ruchu rowerowego w mieście, który cierpiał z powodu niskiego zaangażowania mieszkańców, a także nieefektywnej, źle utrzymanej infrastruktury. W swoim Planie Działania na rzecz Zrównoważonej Energii, Saloniki zdecydowały się na zmniejszenie emisji CO2 o 20% w latach 2011–2020, ale potrzebowały większego wsparcia przy zaangażowaniu obywateli w ten proces i promowanie roweru jako opłacalnego środka transportu.
 

Plan działania: mobilizowanie społeczności do bezpiecznego podróżowania


Saloniki miały nadzieję, że sieć URBACT polepszy współpracę między interesariuszami miejskimi. Stworzenie Lokalnej Grupy URBACT pomogło zgromadzić różne zainteresowane strony, aby pracować nad promowaniem jazdy na rowerze, jednocześnie poprawiając lokalnie jakość powietrza i zdrowie mieszkańców. Lokalna Grupa URBACT składała się z grupy przedstawicieli miejskiego Departamentu Zrównoważonej Mobilności, lokalnych agencji, takich jak Agencja Rozwoju Metropolitalnego i organizacji pozarządowych, w tym klubów rowerowych.

Aby przetestować nowe podejścia i pracować nad stworzeniem Zintegrowanego Planu Działania, grupa podjęła się eksperymentu w rejonie Toumba we wschodnich Salonikach, koncentrując się na współtworzeniu nowych rozwiązań razem z obywatelami aby zwiększyć wykorzystanie rowerów.
 


Grupa zorganizowała publiczną imprezę w maju 2017 r., zatytułowaną „I move in my city with safety” (Podróżuje bezpiecznie po moim mieście). Grupa zaprosiła mieszkańców, aby usłyszeli o tym, jak miasta na całym świecie zachęcają do jazdy na rowerze, a także aby lepiej zrozumieć sieć URBACT. Grupa za pomocą kwestionariusza zebrała informacje zwrotne od obywateli na temat lokalnych wyzwań związanych z jazdą na rowerze oraz sugestie dotyczące jego poprawy.
Informacje zwrotne pokazały, że mieszkańcy pragną więcej infrastruktury rowerowej - w tym ścieżek rowerowych i parkingów rowerowych - a także większego bezpieczeństwa drogowego, środków uspokajania ruchu, bezpłatnych kursów rowerowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozbudowy istniejącego systemu rowerów publicznych. Lokalna grupa URBACT uwzględniła te sugestie w Zintegrowanym Planie Działania dla miasta. W czerwcu 2017 r. lokalna grupa zorganizowała dwie przyjazne dla rodzin imprezy w ramach cyklu rowerowego, aby pomóc w promowaniu jazdy na rowerze. Trasy rowerowe przebiegały przez ciche ulice i łączyły różne szkoły, aby pomóc obywatelom zrozumieć, że nawet bez infrastruktury rowerowej istniały bezpieczniejsze ulice, które mogłyby umożliwić codzienne dojazdy na rowerze. Uczestnicy imprezy rowerowej zgodzili się, że trasa jest bezpieczna dla rowerzystów oraz uważali, że bardzo przydatne były eksperymentalne szkolenia na rowerach i lekcje bezpieczeństwa.

Po tych wydarzeniach, Lokalna Grupa sformułowała „Zintegrowany Plan Działania na rzecz promowania jazdy na rowerze i poprawy prężności społeczności lokalnej i miasta Saloniki”. W ramach planu zaproponowano środki takie jak: wprowadzenie obowiązkowego kursu szkoleniowego w zakresie jazdy na rowerze; wdrażanie kampanii uświadamiających i motywujących w celu promowania jazdy na rowerze; tworzenie parkingów rowerowych w pobliżu firm i zachęcanie do kampanii typu ‘cycle-to-work’(‘rowerem do pracy’).
 

Budowanie pozytywnego dziedzictwa


Po zakończeniu projektu gmina zastosowała wnioski wyciągnięte z sieci RESILIENT EUROPE i złożyła wniosek o finansowanie regionalne. Wniosek został pozytywnie przyjęty - a Saloniki otrzymały dofinansowanie na rozbudowę sieci ścieżek rowerowych i odnowienie części już istniejących. „Wierzymy, że udział miasta w sieci RESILIENT EUROPE odegrał znaczącą rolę w sukcesie naszej propozycji”, mówi Georgios Papastergios, dyrektor ds. planowania operacyjnego w mieście Saloniki.
 


Andreas Karadakis, kierownik ds. finansów i projektów w gminie, omawia, w jaki sposób program URBACT przyniósł korzyści Salonikom: „Myślę, że najważniejszą rzeczą, jaką zyskaliśmy dzięki naszemu udziałowi w sieci RESILIENT EUROPE, była metodologia partycypacyjnego planowania działań. Bardzo ważne jest przekazanie tego know-how innym służbom miejskim. Interesującym elementem sieci był filar rezyliencji (prężności), który łączył miasta stojące przed różnymi wyzwaniami. Nawiązalismy kontakt ze służbami miejskimi, które pracowały w różnych dziedzinach, a ta interdyscyplinarność była źródłem inspiracji dla służb naszego miasta.”

Saloniki nigdy wcześniej nie wdrożyły konkretnej ramowej strategii na rzecz promowania jazdy na rowerze, a sama procedura tworzenia Zintegrowanego Planu Działania była nową metodologią dla miasta. Opierając się na tym udanym pierwszym doświadczeniu, miasto ma nadzieję zastosować tę samą metodologię w przyszłych projektach w mieście.
 
Informację można też znaleźć w publikacji Cities in Action - Stories of Change którą można znaleźć w tym miejscu.
Plotki czy rzeczywistość?
 

Ekspert programu URBACT, Ruth Essex, dzieli się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi promowania spójności społecznej i przeciwdziałania plotkom – to pomysły wynikające z doświadczenia miasta Amadora w Portugalii.

„Imigranci odbierają pracę Portugalczykom”

„Imigranci żyją z zasiłków państwowych”

„Dzieci obcokrajowców stwarzają problemy w szkołach”

To niektóre plotki, które krążyły w mieście Amadora … dość powszechne komentarze w wielu miastach w całej Europie.

Rzeczywiście, imigracja pozostaje jednym z najważniejszych problemów politycznych w Europie. W ostatnich latach wyjątkowe przepływy migracyjne wraz ze światowym kryzysem gospodarczym zaogniły polityczny ekstremizm i doprowadziły do rosnącej nieufności społeczności lokalnych wobec zarówno osiadłej, jak i nowej ludności imigranckiej. Wyborcy w wielu krajach uważają imigrację za jedno z najpilniejszych wyzwań, przed którymi stoi ich kraj, a „skrajnie prawicowe” partie polityczne, które są przeciwne imigracji, znajdują poparcie w wielu krajach.

Amadora, dynamiczne i wielokulturowe miasto położone w północnej części metropolii Lizbońskiej, zdecydowała, że nadszedł czas, aby zaradzić tym bezpodstawnym plotkom. Lokalna sieć mieszkańców i organizacji postanowiła rozpowszechniać bardziej pozytywne i zgodne z faktami informacje o mieście i jego mieszkańcach.


Cały artykuł w języku angielskim jest dostępny pod podanym linkiem:
https://urbact.eu/rumours-or-reality
Wspólne Mapowanie Alternatyw Miejskich

Hana Grgić z Krytyki Politycznej wyjaśnia jak powstało online’owe wspólne mapowanie Miejskich Alternatyw.
Miasta są sceną czynnego oporu, innowacji i różnorodnych alternatyw: są miejscem gdzie wybuchają protesty społeczne i rozwija się współpraca i wzajemna pomoc, gdzie mobilizacja i twórczość kulturowa oraz produktywna innowacyjność się ujawnia.

Online’owa mapa Miejskich Alternatyw wynikłą ze współpracy pomiędzy niezależnymi aktywistami i badaczami oraz licznymi organizacjami, włączając w to Europejskie Algternatywy, Instytut Transportu, Międzynarodowa Koalicja Habitat oraz Instytut Miejski Uniwersytetu w Sheffield.

Strona internetowa na której znajduje się narzędzie mapujące powinno działać zarówno jako platforma współpracy jak i narzędzie do komunikacji dla transnarodowych zgromadzeń lokalnych aktorów i inicjatyw.
 
Zapraszamy do lektury artykułu w języku angielskim:
https://www.blog.urbact.eu/2019/04/mapping-urban-alternatives/
Tłumaczenie i redakcja biuletynu:
Aldo Vargas-Tetmajer – koordynacja
Karol Bury
Przemysław Antkowiak
URBACT to europejski program wymiany doświadczeń i wyników badań, promujący zrównoważony rozwój miast.

URBACT umożliwia miastom współpracę na rzecz opracowywania rozwiązań głównych problemów miast, podkreślając rolę, jaką odgrywają miasta w stawianiu czoła coraz bardziej kompleksowym problemom społecznym. Program pomaga miastom w szukaniu rozwiązań pragmatycznych, nowych i zrównoważonych oraz integrujących aspekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

URBACT umożliwia miastom wymianę przykładów dobrej praktyki i wniosków z wdrażania projektów w środowiskach wszelkiego rodzaju fachowców, zaangażowanych do realizacji polityki miejskiej w całej Europie.

W programie URBACT uczestniczy 550 miast, 29 krajów i 7.000 aktywistów.

urbact.eu/urbact-polska
www.urbact.pl
Copyright © 2020 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.


usuń subskrypcje    ustawienia subskrybcji

Email Marketing Powered by Mailchimp