Copy

Biuletyn Informacyjny URBACT
lipiec-sierpień 2019

Facebook
Twitter
Website
Email
W numerze:
Ne te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w numerze lipiec-sierpień Biuletynu.

Czy jesteś małym miastem z wielkimi pomysłami?

Artykuł źródłowy: 
https://urbact.eu/small-city-big-ideas


Jakiego konkretnego wsparcia potrzebują małe miasta w Europie? Czy ich wielkość stanowi dla nich szczególne wyzwanie? Co z zaletami bycia mniejszym miastem? 

URBACT rozpoczyna pierwszą fazę nowego projektu budowania wiedzy „Witalność małych miast” (Vitality of small cites), aby spróbować rozwiązać niektóre z powyższychproblemów. Będzie się opierać na pracy wykonanej podczas międzynarodowej konferencji „Vitality of Smaller Cities” w Barcelonie która miała miejsce w październiku 2018 r. i zgromadziła 150 decydentów miejskich oraz zainteresowanych przedstawicieli małych miast. 

Zalecenia z tej konferencji wyraźnie wykazały, że: 

• małe miasta mają własną dynamikę w lokalnych kontekstach, która wpływa na ich witalność 

• małe miasta mogą być bardziej elastyczne w zakresie innowacji 

• są często bardziej narażone na wydarzenia globalne lub krajowe 

• mają przewagę w postaci możliwości bliskiego kontaktu z obywatelami 

Kontekst jest wszystkim, więc w pierwszej fazie pracy przyjrzymy się mapowaniu różnych typologii małych miast w ich kontekście terytorialnym: jaką rolę i funkcję pełnią? 

Będziemy również badać istniejące krajowe mechanizmy wsparcia dla mniejszych miast. Wyzwania i szanse małych i średnich obszarów miejskich określono jako przekrojowy temat Paktu Amsterdamskiego, ale wydaje się, że większość programów UE nie rozróżnia większych i mniejszych miast w ramach udzielanego wsparcia. 

Docelowo skontaktujemy się z małymi miastami z URBACT i nie tylko, aby uzyskać informacje na temat konkretnych problemów, z którymi się borykają i zrozumieć i zaproponować rodzaj potrzebnego do utrzymania lub zwiększenia witalności swoich miast wsparcia. 

W zależności od wyników pierwszego etapu mapowania komitet monitorujący URBACT zdecyduje w grudniu tego roku, czy przejdziemy do fazy 2. 

Czy reprezentujesz małe miasto z dużymi ambicjami? Czy byłbyś zainteresowany udziałem w tej pracy? Zaglądaj na stronę urbact.eu, aby uzyskać więcej informacji! 

  

URBACT 

Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
+1 +1
Share Share

Zapadające się miasto: przypadek Bereznik w Rosji 

Artykuł źródłowy: 
https://www.blog.urbact.eu/2019/06/sinking-city-berezniki-russia

 

Czy widziałeś już zdjęcia Bereznik (RU), które zostało połknięte przez zapadliska? Jeśli nie, są dostępne w następującym poście. 

  

Zapadające się miasto 

Dlaczego Berezniki są w sensie dosłownym połykane przez zapadliska? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy rzucić okiem na historię miasta. Berezniki powstały z połączenia kilku wsi w 1932 r. w celu utrzymania przemysłu wydobywczego soli. Będące częścią jednego z największych złóż potażu na świecie, cztery działające po dziś dzień kopalnie Bereznik to zarówno życie, jak i śmierć miasta. Firma „Uralkaliy”, która jest ich właścicielem, zatrudnia obecnie 15% z 145 000 mieszkańców Bereznik, ale także niszczy niektóre z ich domów

Pierwsze zapadlisko pojawiło się w 1986 roku, ale nie wpłynęło ono na miasto ze względu na jego odległe położenie. Jednak dwadzieścia lat później w samym mieście pojawiła się kolejna dziura. Rozwiązaniem było zalanie kopalni, co tylko pogorszyło to sytuację, ponieważ sól (jak wszyscy pamiętamy z lekcji chemii!) bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Do tej pory w sumie jest 10 dołów, co zmusza ludzi mieszkających w pobliżu do wyprowadzki

Jednak nie wszyscy są pesymistycznie nastawieni wobec tej sytuacji. „Całe miasto mieszka blisko zawałów. Jeśli nowy pojawi się tuż przy moich drzwiach, będę naprawdę przerażony. Jednak nie teraz kiedy najbliższy zlew znajduje się w odległości 400 metrów ”, mówi mieszkaniec Oleg Paszkow w wywiadzie dla czasopisma „Meduza”

 

 

Kurczące się miasto (miasta) 


Oprócz problemu zapadania się Bereznik musi również radzić sobie z utratą populacji. Całe życie miasta jest zorganizowane wokół wydobycia zasobów, co sprawia, że przyszłość w erze postindustrialnej jest niepewna. Przez ostatnie 30 lat Berezniki straciły 50 000 ludzi i nadal traci, czyniąc z niego jedno z „kurczących się miast Rosji”, które stanowią większość, bo aż 70% wszystkich rosyjskich miast. Poza tym Berezniki znajdują się w kraju Permskim , jednym z regionów w Rosji, w którym zanika największy odsetek miast z jednym rodzajem przemysłu. Takie miasta, zwane po rosyjsku „mono miastami”, stają przed jeszcze większymi wyzwaniami. 

Jedna trzecia z 319 oficjalnie określanych tym mianem mono miast znajduje się w krytycznym stanie: przemysł jest zamykany, pozostawiając za sobą ludność o wysokim poziomie bezrobocia

Około 14 milionów Rosjan mieszka w miastach jedno-przemysłowych, choć niewiele sprawia, że chcą zostać, a zwłaszcza młodzież. Aby zdywersyfikować działalność gospodarczą, rząd wprowadził w 2014 r. program odliczeń podatkowych dla firm w celu wsparcia przeprowadzki do mono miast i tworzenia nowych miejsc pracy. Program okazał się jednak nieefektywny: liczba miast jedno-przemysłowych faktycznie wzrosła do 2019 r. Właśnie dlatego władze uruchamiają w tym roku nowy program finansowania, który zastąpi stary. Niezależnie od tego, czy zainwestowane 800 milionów euro rzeczywiście pomoże, czy nie, jedno można powiedzieć na pewno: kwestia kurczenia się miast jest jeszcze ważniejsza we współczesnej Rosji niż w Europie. 

  

Olga Suslova 

 

Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
+1 +1
Share Share

Co dalej z agendą polityki miejskiej UE? 

Artykuł źródłowy: 
https://urbact.eu/what-now-eu-urban-policy-agenda

 

Wywiad z Camelią Coporan, zastępcą Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Administracji Publicznej w Rumunii.    

 

W związku z przejęciem prezydencji w Radzie UE przez Finlandię, Jamie Mackay rozmawiał z Camelią Coporan, zastępcą sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Administracji Publicznej w Rumunii o mijającej prezydencji swojego kraju, korzyściach z funkcjonowania międzynarodowych sieci miast, a także roli współpracy terytorialnej w walce z kryzysową sytuacją klimatyczną.  

JM - Patrząc wstecz na ostatnie sześć miesięcy prezydencji Rumunii w UE, co najważniejszego wydarzyło się w tym okresie w odniesieniu do miast?  

CC - Naszym największym sukcesem było zapewnienie kontynuacji programów międzyregionalnych w okresie 2021-2027. Daje to dużą szansę dla europejskich miast na kontynuowanie tworzenia sieci, zacieśnianie współpracy i wymianę doświadczeń w celu poprawy polityk rozwoju obszarów miejskich, przy użyciu metody i procesu zarządzania programu URBACT.  

JM - Jakie są obecnie największe wyzwania dla rumuńskich miast? Czy są odzwierciedleniem, czy też różnią się w kontekście innych europejskich miast?  

CC - Po trudnym okresie transformacji gospodarczej małe i średnie miasta w Rumunii walczą o swoją tożsamość i dotrzymanie kroku nowoczesnemu rozwojowi. Różnice, w porównaniu z miastami Europy Zachodniej odnoszą się nie tylko do kwestii gospodarczych, ale także do sposobu, w jaki polityka miejska stara się stawiać ludzi na pierwszym miejscu. Rumuńskie miasta potrzebują potwierdzenia słuszności dla swoich pomysłów lub nowych pomysłów z miast całej Europy, stojących przed podobnymi wyzwaniami. Wzajemne uczenie się poprzez wymianę własnych doświadczeń i eksperymentowanie z nowymi nieformalnymi procedurami i rozwiązaniami, przy wykorzystaniu wyobraźni interesariuszy jest niezwykle istotne.  

JM - Komitet Monitorujący URBACT spotkał się w tym roku w Alba Iulia (RO). Dlaczego zdecydowano się na to miejsce?  

CC - Alba Iulia to nie tylko rumuński, ale też jeden z najbardziej imponujących przykładów sukcesu w Europie Wschodniej. URBACT i fundusze UE przyczyniły się do odbudowy cytadeli Alba Carolina i przekształcenia historycznej części miasta. To sprawiło, że miasto jest jednym z najatrakcyjniejszych lokalizacji turystycznych w Rumunii, z liczbą ponad 500 000 odwiedzających rocznie. W ten sposób powstało środowisko gospodarcze, w którym lokalni przedsiębiorcy mogą rozwijać swoje firmy i generować miejsca pracy. Alba Iulia to także pierwsze w historii rumuńskie miasto pełniące rolę partnera wiodącego w programie URBACT, dlatego też chcieliśmy tym wyborem podkreślić te osiągnięcia.  

JM - Jakie inne rozwiązania miejskie wprowadzono w Rumunii w ciągu ostatnich kilku lat?  

CC - Istnieje wiele przykładów wysokiej klasy projektów, realizowanych przez miasta rumuńskie. Slatina opracowuje długoterminową strategię oczyszczania dróg w mieście i promocji korzystania z komunikacji miejskiej.

Dzięki uczestnictwu w sieci URBACT CityMobilNet utworzono w mieście lokalną grupę, aby wprowadzić Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, a następnie otrzymano fundusze UE na zakup floty autobusów hybrydowych.

Innym przykładem jest Baia Mare, gmina z opartą na przemyśle gospodarką, która restrukturyzuje się w kierunku zbilansowania udziału usług i produkcji. W ramach sieci URBACT BoostInno miasto eksperymentowało z nowymi narzędziami, które pomagają w podniesieniu zaangażowania wśród mieszkańców, zaczynając od budżetu partycypacyjnego.  

Chciałabym również wspomnieć o Kluż-Napoce, pierwszym mieście w Europie Wschodniej, które zostało beneficjentem programu Urban Innovative Action. Projekt o wartości 5,6 mln EUR ma na celu przeprowadzenie analizy i przetestowanie scenariuszy, które pozwolą sektorowi kultury, środowisku akademickiemu, biznesowi, administracji i ogólnie społeczności miejskiej przygotować się na nieuniknione zmiany na rynku pracy, które staną się widoczne w ciągu najbliższych 20 lat.  

JM - Prezydencja fińska właśnie opublikowała swój program. Jednym z priorytetów (obok bezpieczeństwa, promocji włączenia społecznego i umacniania wspólnych wartości) jest utrzymanie UE na pozycji światowego lidera, jeśli chodzi o działania podejmowane na rzecz klimatu. Jaką rolę w tym procesie mogą odegrać miasta?  

CC - 55% wszystkich ludzi mieszka na obszarach miejskich, które odpowiadają za około 70% całkowitej rocznej emisji dwutlenku węgla. Miasta są zatem obszarem o zasadniczym znaczeniu, jeśli chodzi o wpływ na zmiany klimatyczne. Jednocześnie miasta mają potencjał na wprowadzenie zmian. Ważne jest, aby decydenci na wszystkich szczeblach przyznali, że mamy do czynienia z realnym zagrożeniem dla środowiska. Motto naszej Prezydencji brzmiało: „Spójność” - wspólna europejska wartość. Wybraliśmy to motto, aby zakomunikować, że spójność jest równie ważnym elementem, jak paradygmat konkurencyjności europejskiej. Nasza europejska polityka współpracy terytorialnej może również prowadzić do większego wzajemnego zaufania między miastami, które przy podejmowaniu działań na rzecz klimatu będzie niezbędne.   


   

Jamie Mackay 

Paradygmat zabawy: podróżowanie po złożoności Planów Transferu URBACT 

Gry i grywalizacja to szersze pojęcia, które mogą pomóc miastom poradzić sobie ze zmianami demograficznymi i złożonością zmieniającego się społeczeństwa. Wymaga to zmiany sposobu myślenia i przyjęcia modeli partycypacyjnych, w których społeczności lokalne są powołane do wspólnego tworzenia i dzielenia się rozwiązaniami. Ale są różne konteksty sytuacyjne, wiele zależy od lokalnego zarządzania i przyjmowania pomocniczej roli

Cały artykuł w języku angielskim jest dostępny pod podanym linkiem:
https://urbact.eu/playful-paradigm-cruising-across-complexity-urbact-transfer-plans
Tłumaczenie i redakcja biuletynu:
Aldo Vargas-Tetmajer – koordynacja
Karol Bury
Przemysław Antkowiak
URBACT to europejski program wymiany doświadczeń i wyników badań, promujący zrównoważony rozwój miast.

URBACT umożliwia miastom współpracę na rzecz opracowywania rozwiązań głównych problemów miast, podkreślając rolę, jaką odgrywają miasta w stawianiu czoła coraz bardziej kompleksowym problemom społecznym. Program pomaga miastom w szukaniu rozwiązań pragmatycznych, nowych i zrównoważonych oraz integrujących aspekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

URBACT umożliwia miastom wymianę przykładów dobrej praktyki i wniosków z wdrażania projektów w środowiskach wszelkiego rodzaju fachowców, zaangażowanych do realizacji polityki miejskiej w całej Europie.

W programie URBACT uczestniczy 550 miast, 29 krajów i 7.000 aktywistów.

urbact.eu/urbact-polska
www.urbact.pl
Copyright © 2020 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.


usuń subskrypcje    ustawienia subskrybcji

Email Marketing Powered by Mailchimp