Copy
View this email in your browser
Tillsammans kan vi besegra prostatacancern 

NYHETSBREV 4/15Senaste från Förbundsstämman
Det var kul att se så många av er engagerade på 2015 års Förbundsstämma. Det blev två intensiva dagar ombord på M/S Cinderella där många intressanta frågor diskuterades och hoppas alla känner att ni fick ett bra utbyte av idéer. 

Följande beslut togs under stämman:
Alf Carlsson, Västerås, Ordförande - Omval som förbundsordförande i två års mandatperiod 2015-2016
Kent Lewén, Rödeby/Blekinge, Ledamot - Omval med två års mandatperiod 2015-2016
Lennart Lindow, Frösön/Jämtland, Ledamot - Omval med två års mandatperiod 2015-2016
Bernt Åslund, Uppsala, Ledamot - Nyval med två års mandatperiod 2015-2016
Jan Frick, Kristianstad, Ledamot - Kompletteringsval/Nyval med ett års mandatperiod 2015. Ersätter Kerstin Åslund som ledamot 2015
Kerstin Åslund, Sundsvall kvarstår som adjungerad ledamot med speciella uppgifter under 2015
Calle Waller, Knivsta och Christer Petersson, Göteborg kvarstår som ordinarie ledamöter under 2015 enligt tidigare beslut från Ordförandekonferensen 2014.
Leif Näckholm, Luleå, Ersättare - Nyval med ett års mandatperiod 2015
Stig Hanno, Stockholm, Ersättare - Nyval med ett års mandatperiod 2015

Jan Holgersson, Borlänge, Internrevisor - Nyval med två års mandatperiod 2015-2016
Bruno Toftgård, Halmstad, Ersättande internrevisor - Nyval med två års mandatperiod 2015-2016
Erik Emilsson, Stockholm, Auktoriserad revisor (Revideco) - Nyval med två års mandatperiod 2015-2016
Antti Niemi, Stockholm, Ersättare auktoriserad revisor (Revideco) - Nyval med två års mandatperiod 2015-2016

Ny valberedning utsågs med en mandatperiod på två år; Hans Zetterling (sammankallande), Sture Henningsohn, Ulf Holmberg, Torsten Sundberg samt Stig Lindahl.

Stämman beslutade även att införa ett hedersledamotskap inom Prostatacancerförbundet för de personer som har gjort betydande insatser för förbundet. Lars G Eliasson och Lars Olof Strandberg utsågs till förbundets hedersledamöter.

Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 4/2015 on Facebookshare on Twitter

Utbildningsdagar Lyftet II
Nu är den första av två dagar av Lyftet II genomförd. Det har varit tre intensiva dagar i Helsingborg, Umeå och Uppsala med mycket information att ta del av för framtida patientföreträdare. Calle Waller och Bernt Åslund från Prostatacancerförbundets styrelse berättade bland annat om dagens prostatacancervård och den nya patientlagen. Presentationerna kommer att finnas på Prostatacancerförbundets inlogg för er som är intresserade. Det pratades även om den nationella cancerstrategin, standardiserade vårdförlopp och Nationella prostatacancerregistret. Under dagen gavs det även tid för många intressanta diskussioner och reflektioner mellan deltagarna.

I Början av juni är det dags för dag två som bland annat kommer att innehålla information om läkemedels- och apoteksfrågor samt en uppdatering om nuläget vad gäller Prostatacancerförbundets krav på införandet av allmän screening för prostatacancer. 


Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 4/2015 on Facebookshare on Twitter

Prostatacancerförbundet i Almedalen
Även i år kommer Prostatacancerförbundet att vara på plats under Almedalsveckan. Nytt för i år är att vi har en egen tältplats på Hamnplan under hela veckan. Meningen är att lyfta fram budskapet Män 45 + ta PSA.
Vill er förening också synas under Almedalsveckan? Går tältet att bokas. Prostatabröderna har tältet måndagen och tisdagen och Gotlands Prostataförening har tältet på onsdagen. Kontakta Emma Magnusson på kansliet om ni vill boka er plats under veckan, först till kvarn.

På onsdagen anordnar även Prostatacancerförbundet, Prostatabröderna, Pcf Viktor och Gotlands prostataförening i samarbete med Janssen två seminarier på Strand Hotell med rubriken Prostatacancer - på liv och död samt Prostatacancer - Dags för allmän screening. Bland annat kommer professor och överläkare Jan-Erik Damber att föreläsa.

Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 4/2015 on Facebookshare on Twitter

Broschyr till begravningsbyråer
Prostatacancerförbundet har tagit fram en begravningsbroschyr som riktar sig till landets begravningsbyråer för att få dem att uppmärksamma kampen mot prostatacancer. Broschyren visades upp och delades ut under stämman. Vi annonserar kontinuerligt i Sveriges begravningsbyråers förbunds (SBF) tidning och vi kommer även att skicka ut broschyrer till varje begravningsbyrå som är anslutet till SBF. Broschyren innehåller uppgifter om att ha den Blå mustaschen eller Blå bandet i dödsannonsen, uppgifter angående minnesgåvor vid begravningar samt information om var pengarna till Fonden mot prostatacancer går till. Tanken är även att ni föreningar ska sprida broschyren till era lokala begravningsbyråer. Maila en beställning på hur många broschyrer som ni önskar till emma@prostatacancerforbundet.se
 
Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 4/2015 on Facebookshare on Twitter
Besök vår hemsida här
Share
Tweet
Prostatacancerförbundet med 26 föreningar erbjuder stöd till drabbade och anhöriga. Vi arbetar för ökad respekt för och kunskap om sjukdomen, för bättre vård och mer resurser till forskningen. Symbolen för kampen mot prostatacancer är Blå bandet.

Förbundsdirektör: Torsten Tullberg, telefon: 08-655 44 30, 0769-48 83 00
Ledning, ekonomi, verksamhetsutveckling, samarbeten, forskning, nya föreningar
Kommunikatör: Emma Magnusson, telefon: 08-655 44 30
Marknadsföring, annonser, hemsida, Facebook, nyhetsbrev och företagskampanjer
Administrativ assisten: Anette Söderberg, telefon: 08-655 44 39
Administration, Ekonomiadministration, kontakt för patientföreningar, Medlemsregister
-systemfrågor
Gåvohandläggare: Annica Öberg, telefon: 08-655 44 13
Gåvor till Fonden mot prostatacancer, ändringar i medlemsregister

Telefontid: Måndag-torsdag kl 10-15.
Avvikelser kan förekomma på grund av möten och externa aktiviteter.
Vid akut behov kan du nå Torsten Tullberg på hans mobil.
E-post: kansli@prostatacancerforbundet.se

Adress: Barks väg 14
170 73 SOLNA