Copy
View this email in your browser
Tillsammans kan vi besegra prostatacancern 

NYHETSBREV 5/15Glad Sommar

Efter en intensiv vår där förbundsstämman och Lyftet II var höjdpunkterna går vi nu mot sommaren. Innan sommaren gör vi de sista förberedelserna inför septemberkampanjen. Prostatacancerförbundet har sökt extramedel hos Socialstyrelsen för att genomföra ett LYFTET 3 i höst. Dessa medel har beviljats och mer information kommer. Kom ihåg att skicka in uppgifter om de aktiviteter ni planerar i september.

Torsten Tullberg
förbundsdirektör


Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 5/2015 on Facebookshare on Twitter

Planering inför Septemberkampanjen

Även i år planeras att PCF och patientföreningarna genomför en septemberkampanj.  För varje år har antalet aktiviteter ökat. Härmed uppmanas alla patientföreningar att skicka in en förteckning över vilka aktiviteter som föreningen planerar att genomföra i augusti till december. Kom ihåg att det är allt ifrån konferenser, studiebesök till små aktiviteter som informationsstånd i en enskild matbutik.

Alla aktiviteter läggs upp i en septemberkampanjförteckning samt i förbundets kalendarium. PCF vill underlätta för medierna att nå de olika aktiviteterna och vi vill naturligtvis visa upp att det är många aktiviteter under de så kallade prostatacancermånaden så att det blir en stor manifestation.
Skicka uppgifterna till kansli@prostatacancerforbundet.se före den 6 juli.


Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 5/2015 on Facebookshare on Twitter
Mustaschkampen i november

Under senare år har antalet aktiviteter kopplade till prostatacancer varit ökande i november. Den internationella organisationen Movember har inspirerat män att odla mustascher och samla in pengar. Detta har medfört att privatpersoner, företag och föreningar hör v sig till PCF och till föreningarna för att samla in pengar och genomföra aktiviteter.

Nu i år tar PCF och de patientföreningar som vill upp MUSTASCHKAMPEN. Det finns ett antal samarbetspartner klara. Flera samarbetspartners kommer sälja mustasch-pins och mustasch-reflexer. Företag och föreningar kommer erbjudas köpa olika paket från 2 000 -100 000 kr. Föreningarna erbjuds behålla 20% på de paket de säljer.  Mer information kommer under sommaren. Styrgrupp för mustaschkampen är Kent Lewén och Christer Petersson.

 
Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 5/2015 on Facebookshare on Twitter

Priser på pins & reflexer

På grund av återupprepade önskemål från medlemmar har Arbetsutskottet beslutat att sänka priset på större Blå bandet pins. Nedan ges en översikt över förbundets priser på pins och reflexer.

Föreningarnas inköpspris
PCF erbjuder föreningarna att köpa
Liten Blå bandet-pin för 10 kr
Blå bandet-reflex för 10 kr
Lite större Blå bandet-pin för 10 kr
Mustasch-pin för 10 kr
Mustasch-reflex 10 kr (kommer i september)

Föreningarna försäljningspris
Det råder fri prissättning i Sverige vilket betyder att föreningarna kan ta de priser ni vill. Flera föreningar vill fortsätt sälja pins för 20 kr per styck (för att det är enkelt att betala med en ”tjuga) Detta kan ni fortsätta med.

PCFs försäljningspris
PCF har haft följande försäljningspriser under 2014 (nya priser för 2015 redovisas inom parantes):
Liten Blå bandet pin 20 kr (25 kr)
Blå bandet-reflex för 20 kr (25 kr)
Lite större Blå bandet-pin 40 kr (40 kr)
Mustasch-pin för 20 kr (25 kr)
Mustasch-reflex (kommer i september 25 kr)

Under 2015 erbjuder PCF ett antal aktörer att sälja pins och reflexer. För att få fler försäljningsställen att ställa upp med försäljning erbjuds de behålla 5 kr för egen administration. De erbjuds också att efterskänka dessa fem kr. För att täcka bortfallet med fem kr höjs priset från 20 kr till 25 kr. Priset för större Blå bandet-pin är lite högre och detta med anledning att den försäljs genom återförsäljare och då blir det ett större belopp till fonden.


 
Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 5/2015 on Facebookshare on Twitter

Hitta din närmaste toalett i Stockholm, Göteborg, Malmö och Kalmar genom en app i mobilen

Hans Zetterling ordförande i valberedningen berättade under Lyftet II att det finns en app som många med prostatacancer har nytta av. Eftersom många av oss lider av inkontinens är det viktigt när man kommer till en ny stad att snabbt lära sig hitta till de offentliga toaletterna. Här kan appen ”HittaToaLätt” göra stor nytta.
HittaToaLätt, appen guidar dig till närmsta offentliga toalett i Stockholm, Göteborg, Malmö och Kalmar. Vi får hoppas att dt kommer fler städer.
 
Innehållet i applikationen är granskat av:
Cecilia Dhejne, psykiatriker och auktoriserad klinisk sexolog (NACS) Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Anne-Charlotte Kinn, professor i urologi
NHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund


 
Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 5/2015 on Facebookshare on Twitter

Föreningar som önskar hjälp med medlemsrekrytering

Det finns flera föreningar som har lite svårt att få ihop styrelser och som har vikande medlemsantal. Förbundet har tagit fram kunskapspaketet och dummyn för att enkelt göra en föreningsfolder. Förbundsstyrelsen har utsett regionansvariga att bistå föreningarna med medlemsrekrytering.

Föreningen som vill ha hjälp med medlemsrekrytering tag kontakt med Er regionansvarige:
Norra regionen: Lennart Lindow, Tel: 070-312 00 00  Mejl: lennart.lindow@telia.com
Region MITT: Bernt Åslund, Tel: 070-689 89 58 Mejl: bernt.aslund@gmail.com
Stockholm & Gotland: Torsten Sundberg, Tel: 070-592 16 80 Mejl: tottelott@telia.com
Östra regionen: Vakant, kontakta kansliet
Västra regionen: Christer Peterson, Tel: 0709-49 33 81  Mejl: proliv@telia.com
Södra regionen: Kent Lewén, Tel: 070-9313003  Mejl: kent@lewen.nu


 
Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 5/2015 on Facebookshare on Twitter
Besök vår hemsida här
Share
Tweet
Prostatacancerförbundet med 26 föreningar erbjuder stöd till drabbade och anhöriga. Vi arbetar för ökad respekt för och kunskap om sjukdomen, för bättre vård och mer resurser till forskningen. Symbolen för kampen mot prostatacancer är Blå bandet.

Förbundsdirektör: Torsten Tullberg, telefon: 08-655 44 30, 0769-48 83 00
Ledning, ekonomi, verksamhetsutveckling, samarbeten, forskning, nya föreningar
Kommunikatör: Emma Magnusson, telefon: 08-655 44 30
Marknadsföring, annonser, hemsida, Facebook, nyhetsbrev och företagskampanjer
Administrativ assisten: Anette Söderberg, telefon: 08-655 44 39
Administration, Ekonomiadministration, kontakt för patientföreningar, Medlemsregister
-systemfrågor
Gåvohandläggare: Annica Öberg, telefon: 08-655 44 13
Gåvor till Fonden mot prostatacancer, ändringar i medlemsregister

Telefontid: Måndag-torsdag kl 10-15.
Avvikelser kan förekomma på grund av möten och externa aktiviteter.
Vid akut behov kan du nå Torsten Tullberg på hans mobil.
E-post: kansli@prostatacancerforbundet.se

Adress: Barks väg 14
170 73 SOLNA